...

Hikayemiz

RiskActive, 2003 Yılından itibaren finans alanında danışmanlık, eğitim ve yazılım hizmetleri sunmaktadır.

Risk yönetimi, finansal yönetim, hazine yönetimi ve finans mühendisliği konularında saha tecrübesine ve global deneyime sahiptir.

Akademik çevrelerle ve iş dünyası ile işbirliği içinde, dünyada kabul görmüş finansal uygulamaları, hazine ve risk yönetim modellerini, Türkiye şartlarına uyumlu hale getirmektedir.

Uluslararası kriterler ile uyumlu eğitim, danışmanlık ve yazılım hizmetleri sunan, yeni modeller geliştirmeyi ve risk yönetimi anlayışının Türkiye'de benimsenmesine katkıda bulunmayı hedefleyen, öncü bir danışmanlık şirketidir.

RiskActive müşterilerine, alacakları stratejik kararlarda bilgi ve uzmanlığı ile katkıda bulunmakta, onların sorunlarını çözmeye yardımcı olmaktadır.

Türkiye, Orta Doğu, Orta-Doğu Avrupa, Türki Cumhuriyetler ve Kuzey Afrika'da faaliyet göstermektedir.

EY, S2M, IBM-Algoritmics, Moody's Analytics & Fermat, Mysis, FIT, Polaris Fraunhoufer gibi global partnerlar ile 16 ülkede proje deneyimine sahiptir.

RiskActive çalışmalarını Piyasa Riski, Kredi Riski, Operasyonel Risk, Aktif Pasif Yönetimi ve müşteriye özel Finans Mühendisliği çözümleri konularında yoğunlaştırmıştır.

Ekibimiz

Dr. M. Barış Akçay

Finansal Risk Yönetimi Modelleme, Denetim ve Validasyon Eğitimleri Ekip Lideri

Güneş Kasap

Hazine ve Bilanço Yönetimi Ekip Lideri

Dr. Özge Yürükoğlu

Risk Yönetimi ve Basel Eğitimleri Lideri

Cahit Memiş

FinTech Eğitimleri Ekip Lideri

Prof. Dr. Haluk Levent

Ekonomi Eğitimleri Ekip Lideri

Prof. Dr. Yaman Ömer Erzurumlu

Bilanço ve Mali Analiz Eğitimleri Ekip Lideri

Mutlu Başaran

Finansal Yönetim Eğitimleri Ekip Lideri

Fulya Yıldırım

Rating Scoring ve Krediler Yönetimi Eğitimleri Ekip Lideri