Uluslararası Alan Endeksli Dergilerde (SSCI & Scopus) Nasıl Yayın Yapılır?

Bu eğitim, ekonomi, finans, işletme, enerji, siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler gibi sosyal bilimler alanları için uluslararası alan endeksli dergilerde (SSCI, Scopus vb.) makale yayınlamanın aşamalarını ele almaktadır. Bu bağlamda yayın yaparken dikkat edilecek hususlar ve püf noktalar ve de yapılmaması gereken genel hatalar eğitimin kapsamını oluşturmaktadır. Eğitimde makaleler ile birlikte, iyi bir yüksek lisans ve doktora tezi yazılması için gerekli hususlar da incelenmektedir. İlgili tüm konular eğitim katılımcılarına teorik ve deneysel uygulamalar bağlamında aktarılacaktır. Katılımcıların ele alınan konularla ilgili yorum yapmaları ve soru sormaları teşvik edilecektir.devamını oku

Kimler Katılmalı

Bu eğitim, finans ve bankacılık sektöründe özellikle ekonomik araştırmalar vb. sürekli raporlama yapan birimlerdeki her türlü kıdemdeki çalışanlar ile yüksek lisans-doktora tezi yazan öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımına uygundur.

Eğitim İçeriği

 • 1. Bilimsel Makale Formatı ve Yazımda Dikkat Edilecek Hususlar
  • Giriş Nasıl Yazılmalıdır?
   • Olması Gerekenler
   • Olmaması Gerekenler
  • Literatür Taraması Nasıl Yapılır?
   • Kaynak Tarama Süreci
   • Kaliteli Makale ve Kaliteli Atıf Nasıl Ayırt Edilir?
   • Dikkat Edilmesi Gereken Belli Başlı Hususlar
  • Veri, Yöntem ve Modelleme
   • Veri Kaynakları ve Doğru Raporlama Teknikleri
   • Hangi Yöntem?
   • Modelleme ve Doğru Gösterim
  • Ampirik Bulgular ve Sonuçlar
   • Sonuçları Raporlama: Ne Kadar Detay Sunulmalı?
   • Sağlamlık Analizileri ve Bilimsel Çalışmalardaki Önemi
   • Çıkarımlar ve Tartışma
  • Kaliteli Sonuç Nasıl Yazılır?
   • Olması Gerekenler
   • Olmaması Gerekenler
 • 2. Genel Olarak Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
  • Kaynakça ve Kaynakçanın Doğru Yönetimi
  • Hangi Dergi? En Uygun Derginin Seçim Kriterleri
  • Bilimsel Yayınlarda Etik ve Yazılı Olmayan Kurallar
 • 3. Yayımlanmış Çalışmaları Dikkate Alan Vaka Analizleri
 • 4. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?

Diğer Eğitimler

Finansal Piyasalarda Monte Carlo Simülasyonu Uygulamaları

Bu eğitimin amacı katılılımcılara, türev ürün fiyatlanmasından, risk yönetimine, fiyat ve piyasa tahminlerinden, stres testi senaryo analizlerine, üretim planlamadan, satış tahminine kadar çok geniş bir yelpazede dünyada yaygın olarak kullanılan Monte Carlo simulasyonunun temel prensiplerini uygulamalı olarak anlatmaktadır. Yapılacak olan uygulamalarda kur tahmini, türev ürünlerin fiyatlanması, risk yönetimi, piyasaların tahmini gibi finansal uygulamalar öncelikli olacaktır. Böylece katılımcıların yaptıkları işlerde dünyaca kabul görmüş bazı modelleri kullanarak oluşturacakları sonuçları daha anlamlı hale getirmek amaçlanmaktadır.devamını oku

 • Seviyeİleri
 • Süre2 gün

Finansal Piyasalarda Stokastik Simülasyon Uygulamaları ve Forecasting

Günümüzde tahmin metodları üzerine çok sayıda çalışma ve yöntem geliştirilmektedir. Bu eğitimde, finans piyasalarında kullanılan Stokastik modeler ile zaman serisi yöntemleri teorik ve uygulamaları olarak verilmektedir.devamını oku

 • Seviyeİleri
 • Süre2 gün

Temel Seviye Finans Matematiği

Bu eğitimde amaçlanan katılımcılara temel finansal kararların alımında kullanmaları gerekecek finans matematiği ile ilgili bilgileri kazandırmaktır. Finansmanın dünyasının matematiği kolay olmakla beraber belli kuralların takibini gerektirmektedir. Bu kurallar gözardı edilerek yapılacak hesaplamalar hatalı olacaktır. Bunlardan alınacak kararlar da etkilenecektir. Eğitimin ile çalışma hayatında bilgisizlikten ya da yanlış bilgilenmeden kaynaklanan yerleşmiş uygulama hatalarının altını çizmek, katılımcıların bunların ayırdına varmalarını sağlamak ve sürekli gözardı edilen noktalara katılımcıların dikkatini çekmeyi hedeflemekteyiz.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre2 gün

Genel Ekonomi: Türkiye Ekonomisi ve Uluslararası Piyasaları Anlamak

Bu eğitim, genel ekonomi yaklaşımları üzerinden, Türkiye ekonomisi ve uluslararası piyasalar ile ilgili temel kavramların ve verilerin pratik ve güncel gelişmeler dikkate alınarak katılımcıları aktarılmasını hedeflenmektedir. Bu amaç ile bir yurtiçi piyasa ve bir de uluslararası piyasa koşulları üzerine vaka analizleri sunulmaktadır. İlgili tüm konular eğitim katılımcılarına teorik ve deneysel uygulamalar bağlamında aktarılacaktır. Katılımcıların ele alınan konularla ilgili yorum yapmaları ve soru sormaları teşvik edilecektir.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre1 gün