Genel Eğitimler Eğitimleri

Özellikle makroekonomi ve diğer finansal uygulamalara ilişkin eğitimlerimiz bu kategoride bulunmaktadır.

Diğer Finans Sektörü Eğitimleri

Finansal Piyasalarda Monte Carlo Simülasyonu Uygulamaları

Bu eğitimin amacı katılılımcılara, türev ürün fiyatlanmasından, risk yönetimine, fiyat ve piyasa tahminlerinden, stres testi senaryo analizlerine, üretim planlamadan, satış tahminine kadar çok geniş bir yelpazede dünyada yaygın olarak kullanılan Monte Carlo simulasyonunun temel prensiplerini uygulamalı olarak anlatmaktadır. Yapılacak olan uygulamalarda kur tahmini, türev ürünlerin fiyatlanması, risk yönetimi, piyasaların tahmini gibi finansal uygulamalar öncelikli olacaktır. Böylece katılımcıların yaptıkları işlerde dünyaca kabul görmüş bazı modelleri kullanarak oluşturacakları sonuçları daha anlamlı hale getirmek amaçlanmaktadır.devamını oku

 • Seviyeİleri
 • Süre2 gün

Finansal Piyasalarda Stokastik Simülasyon Uygulamaları ve Forecasting

Günümüzde tahmin metodları üzerine çok sayıda çalışma ve yöntem geliştirilmektedir. Bu eğitimde, finans piyasalarında kullanılan Stokastik modeler ile zaman serisi yöntemleri teorik ve uygulamaları olarak verilmektedir.devamını oku

 • Seviyeİleri
 • Süre2 gün

Uluslararası Alan Endeksli Dergilerde (SSCI & Scopus) Nasıl Yayın Yapılır?

Bu eğitim, ekonomi, finans, işletme, enerji, siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler gibi sosyal bilimler alanları için uluslararası alan endeksli dergilerde (SSCI, Scopus vb.) makale yayınlamanın aşamalarını ele almaktadır. Bu bağlamda yayın yaparken dikkat edilecek hususlar ve püf noktalar ve de yapılmaması gereken genel hatalar eğitimin kapsamını oluşturmaktadır. Eğitimde makaleler ile birlikte, iyi bir yüksek lisans ve doktora tezi yazılması için gerekli hususlar da incelenmektedir. İlgili tüm konular eğitim katılımcılarına teorik ve deneysel uygulamalar bağlamında aktarılacaktır. Katılımcıların ele alınan konularla ilgili yorum yapmaları ve soru sormaları teşvik edilecektir.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre2 gün

Ekonomik Değişkenler ve Ekonometrik Yaklaşımlar: Ölçüm, Modelleme ve Tahmin

Bu eğitim, makroekonomi, politik ekonomi, uluslararası finans ve uluslararası ekonomi ile ilgili temel kavramların ve değişkenlerin ölçümünü, farklı kullanım alanlarını ve yöntemleri, modellemede ve öngörüde karşılaşabilecek olası problemleri ve çözümleri, vaka analizi uygulamaları temel alınarak, eğitim katılımcılarına aktarılmasını hedeflenmektedir. İlgili tüm konular eğitim katılımcılarına teorik ve deneysel uygulamalar bağlamında aktarılacaktır. Vaka analizi uygulamalara ilişkin örnekler eğitim sırasında yapılacaktır. Katılımcıların ele alınan konularla ilgili yorum yapmaları teşvik edilecektir.devamını oku

 • SeviyeOrta
 • Süre2 gün

Erken Uyarı Sistemleri ve Yeni Kullanım Alanları: Ülke ve Politik Riskinin Ölçümü ve Yorumlanması

Bu eğitim, erken uyarı sistemlerini, politik ekonomi ve uluslararası ekonomi ile ilgili kavramların ölçümünü, kullanım alanlarını, pratik ve güncel gelişmeler temel alınarak katılımcılarına aktarılmasını hedeflenmektedir. İlgili tüm konular seminer katılımcılarına teorik ve deneysel uygulamalar bağlamında aktarılacaktır. Katılımcıların ele alınan konularla ilgili yorum yapmaları ve soru sormaları teşvik edilecektir.devamını oku

 • SeviyeOrta
 • Süre2 gün

Genel Ekonomi: Türkiye Ekonomisi ve Uluslararası Piyasaları Anlamak

Bu eğitim, genel ekonomi yaklaşımları üzerinden, Türkiye ekonomisi ve uluslararası piyasalar ile ilgili temel kavramların ve verilerin pratik ve güncel gelişmeler dikkate alınarak katılımcıları aktarılmasını hedeflenmektedir. Bu amaç ile bir yurtiçi piyasa ve bir de uluslararası piyasa koşulları üzerine vaka analizleri sunulmaktadır. İlgili tüm konular eğitim katılımcılarına teorik ve deneysel uygulamalar bağlamında aktarılacaktır. Katılımcıların ele alınan konularla ilgili yorum yapmaları ve soru sormaları teşvik edilecektir.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre1 gün

Temel Seviye Finans Matematiği

Bu eğitimde amaçlanan katılımcılara temel finansal kararların alımında kullanmaları gerekecek finans matematiği ile ilgili bilgileri kazandırmaktır. Finansmanın dünyasının matematiği kolay olmakla beraber belli kuralların takibini gerektirmektedir. Bu kurallar gözardı edilerek yapılacak hesaplamalar hatalı olacaktır. Bunlardan alınacak kararlar da etkilenecektir. Eğitimin ile çalışma hayatında bilgisizlikten ya da yanlış bilgilenmeden kaynaklanan yerleşmiş uygulama hatalarının altını çizmek, katılımcıların bunların ayırdına varmalarını sağlamak ve sürekli gözardı edilen noktalara katılımcıların dikkatini çekmeyi hedeflemekteyiz.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre2 gün

Portföy Yönetimi

Bu eğitimde amaçlanan katılımcılara portföy yönetiminin temellerini tanıtmaktır. Portföy yönetiminin temel kavramlarının yanısıra portföy yönetiminde kullanılan temel matematik bilgisi verilecektir. Amaçlanan sadece yatırım başlığı altında portföy yönetiminn incelenmesinin yanında şirketler finansmanı alanına giren proje yönetiminde de portföy yönetiminin temellerinin nasıl kullanılacağının aktarılmasıdır. Kısıtlar altında doğru karar verebilme ve verilen kararları güncelleme yöntemleri üzerinde durulacaktır. Aynı zamanda eğitimin amacı çalışma hayatında bilgisizlikten ya da yanlış bilgilenmeden kaynaklanan yerleşmiş uygulama hatalarının altını çizmek, katılımcıların bunların ayırdına varmalarını sağlamak ve sürekli gözardı edilen noktalara katılımcıların dikkatini çekmektir.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre2 gün

Temel Muhasebe

Finansal kurumların, reel sektör bilançolarını yorumlayabilmesi ve kredi değerlendirmesini etkin şekilde yapabilmesi için mali tabloların ilk adımını oluşturan muhasebe kavramını da iyi bilmeleri gerekmektedir. Bunun için de hem genel müdürlükteki ve hem de bölge müdürlüklerindeki krediler personelinin, ayrıca şube çalışanlarının yeterli düzeyde muhasebe bilgisine sahip olması gerekmektedir. Böylece müşterilerden kredi çalışması için alacakları bilgi ve belgeleri daha iyi yorumlayabilecek ve daha etkin bir müşteri ilişkisi sağlayabilecektir. Bu eğitimde konu personelin gelişimi amacıyla, şirketlerin muhasebe kayıtlarının nasıl tutulduğu ve mali tabloların nasıl düzenlendiği ve bu verilerin nasıl yorumlanacağı anlatılacaktır. Diğer yandan reel sektördeki firmaların da, finansman personelinin ve yönetim kadrosunun muhasebe konusunu bilmesi, şirket resmini daha iyi anlamalarını ve doğru finansal kararlar verebilmelerini sağlayacaktır. Dolayısıyla bu eğitim finansman departmanları çalışanları, muhasebe departmanlarında yeni işe başlayanlar ve şirket yönetimlerinde görev alanlar için de önemli katkı sağlayabilecek içeriktedir.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre2 gün

Eğitmenlerimiz

RiskActive Academy olarak 8 eğitim liderine bağlı kendi alanında akademik ve profesyonel tecrübeye sahip 42 eğitmenden oluşan geniş bir ekibe sahibiz.

Dr. M. Barış Akçay

Finansal Risk Yönetimi Modelleme, Denetim ve Validasyon Eğitimleri Ekip Lideri

Güneş Kasap

Hazine ve Bilanço Yönetimi Ekip Lideri

Dr. Özge Yürükoğlu

Risk Yönetimi ve Basel Eğitimleri Lideri

Cahit Memiş

FinTech Eğitimleri Ekip Lideri

Prof. Dr. Haluk Levent

Ekonomi Eğitimleri Ekip Lideri

Prof. Dr. Yaman Ömer Erzurumlu

Bilanço ve Mali Analiz Eğitimleri Ekip Lideri

Mutlu Başaran

Finansal Yönetim Eğitimleri Ekip Lideri

Fulya Yıldırım

Rating Scoring ve Krediler Yönetimi Eğitimleri Ekip Lideri

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?