Ekonomik Değişkenler ve Ekonometrik Yaklaşımlar: Ölçüm, Modelleme ve Tahmin

Bu eğitim, makroekonomi, politik ekonomi, uluslararası finans ve uluslararası ekonomi ile ilgili temel kavramların ve değişkenlerin ölçümünü, farklı kullanım alanlarını ve yöntemleri, modellemede ve öngörüde karşılaşabilecek olası problemleri ve çözümleri, vaka analizi uygulamaları temel alınarak, eğitim katılımcılarına aktarılmasını hedeflenmektedir. İlgili tüm konular eğitim katılımcılarına teorik ve deneysel uygulamalar bağlamında aktarılacaktır. Vaka analizi uygulamalara ilişkin örnekler eğitim sırasında yapılacaktır. Katılımcıların ele alınan konularla ilgili yorum yapmaları teşvik edilecektir.

Kimler Katılmalı

Bu eğitim, finans ve bankacılık sektöründe özellikle Hazine, Teftiş, Risk Yönetimi, Ekonomik Araştırmalar, İç Kontrol ve Aktif Pasifi Yönetimi birimdeki her türlü kıdemdeki çalışanlar ile akademisyenlerin katılımına uygundur.

Eğitim İçeriği

 • 1. Ekonometrik Modeller, Ekonomik Değişkenler ve Belirsizlik Kavramı
  • Teorik Arka Plan ve Ekonomik Değişkenlerin Gruplandırılması
  • Oyun Değiştirici olarak 2008-09 Küresel Finansal Krizi ve Küreselleşme Şokları
   • 2008-2009 Finansal Krizi: Tarihsel Arka Plan ve Teorik Yaklaşım
   • Küreselleşme Nedir? Nasıl Ölçülür, Neden Önemlidir?
  • 2008-09 Küresel Finansal Krizi Sonrasında Belirsizlik Kavramı
   • Belirsizlik Ölçülebilir mi / Modellenebilir mi? / Yönetilebilir mi?
   • Belirsizlik Öngörülebilir mi? Ekonometrik Yaklaşımlar
   • Belirsizlik ve Küresel Risk Göstergeleri: Veriler Ne Söylüyor?
   • Belirsizlik ve Küresel Risk: Belirsizliğin Ölçümüne Yönelik “Yeni” Göstergeler
  • Makroekonomik Değişkenlere Açıklayan Teorik Modeller ve Yapısal Hususlar Döviz Piyasası ve Para (Faiz) Piyasaları Ölçütleri Makroekonomik Göstergeler ve Beklentiler • Beklentiler Ölçülebilir mi / Öngörülebilir mi? / Yönetilebilir mi? • Beklentilere Yönelik Makroekonomik Göstergeler * Bankacılık Sektörü Göstergeleri ve Finansal Krizler
 • 2. Ekonometrik Uygulamalar ve Öngörülerde Dikkat Edilecek Hususlar
  • Verilerin Frekansı: Neden Önemlidir?
  • Verilerin Frekanslarını Eşitlemeye Yönelik Yöntemler
  • Verilere Transformasyon ve Filtreleme Hangi Noktada Önemlidir?
  • Uç Değerlere Yönelik Yaklaşımlar ve Uç Değerlerin Öngörüdeki Önemi
  • Verilerde Boşluklar ve Öngörüdeki Önemi
  • Modellemede ve Öngörüde Ortaya Çıkabilecek Sorunlar (Sapmalar) ve Çözümleri
  • Yapısal Kırılma / Rejim Değişimi Kavramları: Ekonomik Yaklaşımlar
  • Yapısal Kırılma / Rejim Değişimi Kavramları: Ekonometrik Yaklaşımlar
  • Performans Analizi ve Model Karşılaştırma Teknikleri
 • 3. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?

Diğer Eğitimler

Finansal Piyasalarda Stokastik Simülasyon Uygulamaları ve Forecasting

Günümüzde tahmin metodları üzerine çok sayıda çalışma ve yöntem geliştirilmektedir. Bu eğitimde, finans piyasalarında kullanılan Stokastik modeler ile zaman serisi yöntemleri teorik ve uygulamaları olarak verilmektedir.devamını oku

 • Seviyeİleri
 • Süre2 gün

Temel Muhasebe

Finansal kurumların, reel sektör bilançolarını yorumlayabilmesi ve kredi değerlendirmesini etkin şekilde yapabilmesi için mali tabloların ilk adımını oluşturan muhasebe kavramını da iyi bilmeleri gerekmektedir. Bunun için de hem genel müdürlükteki ve hem de bölge müdürlüklerindeki krediler personelinin, ayrıca şube çalışanlarının yeterli düzeyde muhasebe bilgisine sahip olması gerekmektedir. Böylece müşterilerden kredi çalışması için alacakları bilgi ve belgeleri daha iyi yorumlayabilecek ve daha etkin bir müşteri ilişkisi sağlayabilecektir. Bu eğitimde konu personelin gelişimi amacıyla, şirketlerin muhasebe kayıtlarının nasıl tutulduğu ve mali tabloların nasıl düzenlendiği ve bu verilerin nasıl yorumlanacağı anlatılacaktır. Diğer yandan reel sektördeki firmaların da, finansman personelinin ve yönetim kadrosunun muhasebe konusunu bilmesi, şirket resmini daha iyi anlamalarını ve doğru finansal kararlar verebilmelerini sağlayacaktır. Dolayısıyla bu eğitim finansman departmanları çalışanları, muhasebe departmanlarında yeni işe başlayanlar ve şirket yönetimlerinde görev alanlar için de önemli katkı sağlayabilecek içeriktedir.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre2 gün

Erken Uyarı Sistemleri ve Yeni Kullanım Alanları: Ülke ve Politik Riskinin Ölçümü ve Yorumlanması

Bu eğitim, erken uyarı sistemlerini, politik ekonomi ve uluslararası ekonomi ile ilgili kavramların ölçümünü, kullanım alanlarını, pratik ve güncel gelişmeler temel alınarak katılımcılarına aktarılmasını hedeflenmektedir. İlgili tüm konular seminer katılımcılarına teorik ve deneysel uygulamalar bağlamında aktarılacaktır. Katılımcıların ele alınan konularla ilgili yorum yapmaları ve soru sormaları teşvik edilecektir.devamını oku

 • SeviyeOrta
 • Süre2 gün

Finansal Piyasalarda Monte Carlo Simülasyonu Uygulamaları

Bu eğitimin amacı katılılımcılara, türev ürün fiyatlanmasından, risk yönetimine, fiyat ve piyasa tahminlerinden, stres testi senaryo analizlerine, üretim planlamadan, satış tahminine kadar çok geniş bir yelpazede dünyada yaygın olarak kullanılan Monte Carlo simulasyonunun temel prensiplerini uygulamalı olarak anlatmaktadır. Yapılacak olan uygulamalarda kur tahmini, türev ürünlerin fiyatlanması, risk yönetimi, piyasaların tahmini gibi finansal uygulamalar öncelikli olacaktır. Böylece katılımcıların yaptıkları işlerde dünyaca kabul görmüş bazı modelleri kullanarak oluşturacakları sonuçları daha anlamlı hale getirmek amaçlanmaktadır.devamını oku

 • Seviyeİleri
 • Süre2 gün