Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Kurulması, Modellerinin Oluşturulması, Validasyonu ve Yetkilendirme Süreci

Bağımsız kredi derecelendirme kuruluşlarının kurumlara, şirketlere veya finansal araçlara verdikleri derecelendirme notları uzun süredir sermaye piyasasında kullanılagelmiştir. Basel II düzenlemelerinin yürürlüğe girmesi ile de bağımsız kredi derecelendirme kuruluşları tarafından verilen derecelendirme notları, bankaların sermaye yeterliliği hesabında da kullanılmaya başlanmıştır. Ancak, bu kullanımın gerçekleşebilmesi için ilgili kredi derecelendirme kuruluşunun SPK ve BDDK tarafından yetkilendirilmiş olması gerekmektedir. Bu eğitimde SPK ve BDDK'dan yetki almak isteyen derecelendirme kuruluşlarının kurulması için gerekli asgari şartlar, modellerinin oluşturma süreci, bu modellerin validasyonu, verilen ratinglerin kredi kalitesi kademelerine eşleştirilmesi ve yetkilendirme sürecinde yapılması gerekenler anlatılacaktır.devamını oku

Kimler Katılmalı

Bu eğitim; özellikle kredi derecelendirme kuruluşu kurulması, SPK veya BDDK'ya yetki başvurusunda bulunulması sürecinde yer alan yöneticilerin ve personelin yararlanabileceği bir eğitimdir.

Eğitim İçeriği

 • 1. Genel Hususlar
  • Kredi Derecelendirme Faaliyetlerinin Tarihçesi
  • SPK Mevzuatında Derecelendirme Kuruluşlarının Ratinglerinin Kullanımı
  • BDDK Mevzuatında Derecelendirme Kuruluşlarının Ratinglerinin Kullanımı
  • SPK ve BDDK Mevzuatında İlgili Temel Kavramlar
 • 2. Derecelendirme Faaliyetlerine İlişkin Hususlar
  • Derecelendirme Faaliyeti Türleri
  • Derecelendirme Faaliyet İzni Alınabilecek/Başvurulabilecek Varlık Kategorileri
  • Uyulması Gereken Meslek İlkeleri
  • Derecelendirme Komitesi Üyelerinin, Derecelendirme Uzmanlarının ve İlgili Kişilerin:
   • Uyması Gereken Meslek İlkeleri
   • Mesleki Yeterliliği
   • Bağımsızlığı
   • Bağımsızlığı Ortadan Kaldıran Haller
   • Mesleki Özeni ve Titizliği
  • Derecelendirme Kuruluşunun Piyasada Kabul Görmesi
  • Derecelendirme Kuruluşunda Oluşturulan Kalite Güvence Sistemi
 • 3. Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi
  • Derecelendirme Kuruluşlarının Taşıması Gereken Asgari Şartlar
  • Ortaklarda, Yöneticilerde ve Derecelendirme Uzmanlarının Sağlaması Gereken Asgari Şartlar
  • Yetki Başvurusu Sırasında Gerekli Olan Bilgi ve Belgeler
  • (Varsa) Bilgi Paylaşımı Sözleşmesinin Asgari Nitelikleri
  • SPK ve BDDK'nın Verebileceği Yetkilendirme Türleri
 • 4. Derecelendirme Kuruluşunun Teknik Yeterliliği
  • Derecelendirme Metodolojilerinin Taşıması Gereken Asgari Şartlar
  • Derecelendirme Metodolojilerine İlişkin Dokümantasyonun Asgari Şartları
  • Derecelendirme Metodolojilerinin Doğrulanması (Validasyonu)
  • Derecelendirme Notlarının Kredi Kalitesi Kademelerine Eşleştirilmesi
 • 5. Yetkilendirme Sonrası Derecelendirme Kuruluşlarının Faaliyetleri
  • Reklam Yasağı
  • Derecelendirme Talebi ve Derecelendirme Sözleşmesinin Asgari Nitelikleri
  • Derecelendirme Sözleşmesinin Feshi
  • Derecelendirme Faaliyetlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
  • Sırların Saklanması
  • Derecelendirme Notlarının ve Diğer Bilgilerin Kamuya Açıklanması
  • Derecelendirme Faaliyetlerinin BDDK'ya, SPK'ya ve Risk Merkezine Raporlanması
  • Mesleki Sorumluluk Sigortası
  • BDDK ve SPK'nın Denetim ve Gözetim Faaliyetleri
  • Verilen Yetkinin Sürekli ve Geçici Olarak İptali
 • 6. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?

Diğer Eğitimler

Yapısal Faiz Oranı Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber

Yaşanan finansal krizler risk yönetim ve ölçüm sistemlerinin zayıflıklarının ortaya çıkmasına neden olurken, BDDK İçsel Sermeye Yeterliliği Değerleme Süreci (İSEDES) ve İyi Uygulamalar Rehberleri ile bankaların maruz kaldıkları risklerin sermaye yapılarına olası etkilerin incelenmesine ve irdelenmesine yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlamıştır. Bu eğitim ile katılımcılara, İSEDES İyi Uygulamlar Rehberleri kapsamında ikinci yapısal blok riskleri arasında yer alan yapısal faiz oranı riskinin tanımlanması, ölçülmesi ve yönetilmesi aktarılmaktadır.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre1 gün

Basel Düzenlemelerinin Reel Sektör Firmalarına Etkileri

Bu eğitimin amacı finansal sektöre gelen regulasyonlar nedeniyle zorunlu olarak finansal sektörün geçireceği dönüşüm ve değişimlerin reel sektör firmalarına etkilerinin anlaşılmasını sağlamaktır. Basel II düzenlemeleri ağırlıklı Piyasa, Kredi ve Operasyonel risk kaynaklı risklerin sermaye maliyetinin hesaplamalara dahil edilmesi ile ilgiliyken 2008 krizinde Basel III ile birlikte Likidite Riski ve Karşı Taraf Kredi Riski önem kazandı. Basel IV ve MIFID kriterleri geleceği bilinmektedir. Tüm bu düzenlemelerin Bankacılık sektöründe oluşturacağı etki ve bunun yansıması olarak reel sektörü nasıl etkileyeceği anlatılmaktadır.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre1 gün

Basel Kapsamında Kredi Riskine İlişkin Sermaye Yükümlülüğünün Standart Yaklaşımla Hesabı

Basel II düzenlemelerine göre içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımları kullanma konusunda BDDK'dan izin alınmayan alacaklardan kaynaklı kredi riskine ilişkin sermaye yükümlülüğü hesabında Standart Yaklaşım kullanılması gerekmektedir. Bu da Türkiye'de henüz herhangi bir bankanın bu tür bir izin almamış olması sebebiyle tüm bankaların Standart Yaklaşım'ı kullanarak kredi risklerine ilişkin risk ağırlıklı varlıkları hesaplaması anlamına gelmektedir. Bu eğitimde, her bir kredi riski sınıfı için risk ağırlıklı varlıkların nasıl hesaplanacağı ve KR5XX formunun nasıl doldurulacağı anlatılacaktır. Kredi riski azaltım teknikleri ayrı bir eğitim konusu olduğu için burada sadece kredi riski azaltım tekniklerine ilişkin birkaç örnek uygulama yapılmakla yetinilecektir.devamını oku

 • SeviyeOrta
 • Süre2 gün

Basel Kapsamında Karşı Taraf Kredi Riski, Kredi Değerleme Ayarlamaları ve Merkezi Karşı Taraflara İlişkin Sermaye Yükümlülüğü Hesabı (Mer'i Düzenlemeler)

Basel II düzenlemelerine göre bankalar hem bankacılık hesaplarında hem de alım-satım hesaplarında bulundurdukları türev işlemler, repo tipi işlemler, menkul kıymet veya emtia ödünç işlemleri, kredili menkul kıymet işlemleri ve takas süresi uzun işlemler için karşı taraf kredi riski hesaplamalıdırlar. Buna ilave olarak kredi değerleme ayarlamaları ve merkezi karşı taraflar ile yaptıkları işlemler için de sermaye yükümlülüğü hesaplamalıdırlar. Bu eğitimde karşı taraf kredi riski, kredi değerleme ayarlaması ve merkezi karşı taraflara ilişkin sermaye yükümlülüğü hesabı, kullanılan yöntemler ve asgari şartlardan bahsedilecektir.devamını oku

 • SeviyeOrta
 • Süre3 gün