Basel Kapsamında Piyasa Riski RMD (VaR) Modelleme ve Validasyon Uygulamaları

Piyasa Riski Birimlerinin günlük faaliyetlerde yaptıkları hesaplamaların ve prosedür/dokümantasyonların validasyonu ve denetimini sağlamak

Kimler Katılmalı

Piyasa Riskinin Denetimi ve Validasyon Faaliyetlerinde bulunan kişiler katılabilir.

Eğitim İçeriği

 • 1. Piyasa Riski Yönetiminin Prosedür ve Organizasyon Denetimi
  • Piyasa Riski Yönetiminin Organizasyonunun, Görevlerinin ve Sorumluluklarının Denetimi
  • Piyasa Riski Yönetimi Stratejilerinin, Politikalarının ve Prosedürlerinin Denetimi
  • Bankanın Maruz Kaldığı Piyasa Riskinin Belirlenmesi, Ölçülmesi, Azaltılması, Yönetimi Süreç ve Faaliyetlerinin Denetimi
  • Bankanın Piyasa Riski Profilinin ve Büyüklüğünün Denetimi
 • 2. Piyasa Riski Verilerinin Denetimine İlişkin Temel Kavramlar ve Kontroller
  • Alım Satım Hesabı (Trading Book) ve Bankacılık Hesabı (Banking Book) Tanımı ve Ayrımı
  • Piyasa Risklerinin Tanımı (Faiz Oranı Riski, Hisse Senedi Riski, Kur Riski, Spesifik Risk, Emtia Riski, Opsiyonlardan Kaynaklanan Riskler: Delta, Gamma, Vega, Theta)
  • Günlük Veri Sağlamaya İlişkin Sistemin ya da Sürecin Kontrolü
  • Cash Flow Mapping Kontrolü
  • Faiz Piyasalarına İlişkin Dönüşümlerin Kontrolü
  • Getiri Değişimi ve Tanımlayıcı İstatistikler Uygulaması
  • Verim Eğrisi ve Enterpolasyon Yöntemleri Uygulama ve Kontrolleri
  • Volatilite ve Korelasyon Modelleri Validasyon ve Kontrolü
  • Piyasa verilerinde ve Ürünlerde kullanılan Day Year Basis Kontrolleri
 • 3. RMD Modellerine Ait Validasyon ve Kontroller
  • Parametrik Model Validasyonu ve Kontrolleri
  • Tarihsel Simülasyon Validasyonu ve Kontrolleri
  • Monte Carlo Simülasyonu Validasyonu ve Kontrolleri
  • Backtesting Modellenin ve Aşımlarının Validasyonu ve Denetimi
  • Stressed VaR Modelinin Validasyonu ve Denetimi
 • 4. İleri Piyasa Riski Ölçüm Uygulamalarının Validasyonu ve Denetimi
  • Recap/Ecap Hesaplamaları ve Denetimi
  • Stres Testleri ve Senaryo Analizlerinin/Sonuçlarının Validasyon ve Denetimi
  • Limit Sisteminin İncelenmesi ve Denetimi
  • Marjinal ve Incremental RMD Uygulamalarının Validasyon ve Denetimi
  • ISEDES Kapsamında Piyasa Riski Yönetiminin İncelenmesi ve Denetimi
  • PRXXX Raporlama Formlarının Denetimi
  • Enstrüman Bazlı, Portföy Bazlı, Risk Türü Bazlı Raporların Denetimi
 • 5. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler

Eğitmenler

Cahit Memiş

FinTech Eğitimleri Ekip Lideri

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?

Diğer Eğitimler

Yapısal Faiz Oranı Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber

Yaşanan finansal krizler risk yönetim ve ölçüm sistemlerinin zayıflıklarının ortaya çıkmasına neden olurken, BDDK İçsel Sermeye Yeterliliği Değerleme Süreci (İSEDES) ve İyi Uygulamalar Rehberleri ile bankaların maruz kaldıkları risklerin sermaye yapılarına olası etkilerin incelenmesine ve irdelenmesine yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlamıştır. Bu eğitim ile katılımcılara, İSEDES İyi Uygulamlar Rehberleri kapsamında ikinci yapısal blok riskleri arasında yer alan yapısal faiz oranı riskinin tanımlanması, ölçülmesi ve yönetilmesi aktarılmaktadır.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre1 gün

Basel Kapsamında Karşı Taraf Kredi Riski, Kredi Değerleme Ayarlamaları ve Merkezi Karşı Taraflara İlişkin Sermaye Yükümlülüğü Hesabı (Mer'i Düzenlemeler)

Basel II düzenlemelerine göre bankalar hem bankacılık hesaplarında hem de alım-satım hesaplarında bulundurdukları türev işlemler, repo tipi işlemler, menkul kıymet veya emtia ödünç işlemleri, kredili menkul kıymet işlemleri ve takas süresi uzun işlemler için karşı taraf kredi riski hesaplamalıdırlar. Buna ilave olarak kredi değerleme ayarlamaları ve merkezi karşı taraflar ile yaptıkları işlemler için de sermaye yükümlülüğü hesaplamalıdırlar. Bu eğitimde karşı taraf kredi riski, kredi değerleme ayarlaması ve merkezi karşı taraflara ilişkin sermaye yükümlülüğü hesabı, kullanılan yöntemler ve asgari şartlardan bahsedilecektir.devamını oku

 • SeviyeOrta
 • Süre3 gün

Basel Kapsamında Kredi Riskine İlişkin Sermaye Yükümlülüğünün Standart Yaklaşımla Hesabı

Basel II düzenlemelerine göre içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımları kullanma konusunda BDDK'dan izin alınmayan alacaklardan kaynaklı kredi riskine ilişkin sermaye yükümlülüğü hesabında Standart Yaklaşım kullanılması gerekmektedir. Bu da Türkiye'de henüz herhangi bir bankanın bu tür bir izin almamış olması sebebiyle tüm bankaların Standart Yaklaşım'ı kullanarak kredi risklerine ilişkin risk ağırlıklı varlıkları hesaplaması anlamına gelmektedir. Bu eğitimde, her bir kredi riski sınıfı için risk ağırlıklı varlıkların nasıl hesaplanacağı ve KR5XX formunun nasıl doldurulacağı anlatılacaktır. Kredi riski azaltım teknikleri ayrı bir eğitim konusu olduğu için burada sadece kredi riski azaltım tekniklerine ilişkin birkaç örnek uygulama yapılmakla yetinilecektir.devamını oku

 • SeviyeOrta
 • Süre2 gün

Yeni Piyasa Riski (FRTB) Düzenlemelerine Göre Standart Model ve İçsel Ölçüm Modeli İle Piyasa Riski Ölçümü

2008 yılının sonunda yaşanan kriz sonucunda Basel Komitesi risk yönetimi düzenlemelerinde kapsamlı revizyona gitti. Bunların sonucunda bankacılık regülasyonları daha katı ve talepkar hale geldi. Düzenleme ve denetleme otoriteleri daha etkin ve proaktif risk yönetimi sağlanması amacıyla yeni ve kapsamlı risk yönetimi düzenlemeleri uygulamaya başladı. Bu doğrultuda istişare dokümanları ve etki çalışmaları yapılmakta. Bu eğitim ile uygulamaya girecek olan yeni piyasa riski (eski adıyla Fundamental Review of Trading Book, FRTB) düzenlemelerinin getireceği yenilikler ve bankaların uyum kapsamında yapmaları gereken değişiklikler tüm yönleriyle tartışılmaktadır. FRTB düzenlemeleri ile birlikte bankaların Standart Yaklaşım ve İçsel Yaklaşım ile piyasa riski hesaplama yöntemleri önemli ölçüde değişikliğe uğrayacak ve paralel olarak her iki ölçüm modelinin kullanılması gerekecektir. Eğitimin amacı yeni düzenlemeleri ve gerekli olan uyum sürecinin iyi ve etkin planlanması konusunda da katılımcıya bilgiler vermektir.devamını oku

 • SeviyeOrta
 • Süre2 gün