Bankalarda Aktif Pasif Yönetimi

Aktif Pasif yönetimi bir kurumun aktifleri ve borçları arasında çeşitli uyumsuzluklar sonucunda ortaya çıkabilecek risklerin yönetilmesidir. Son yıllarda daha da büyük kazanan aktif pasif yönetimi eğitiminde katılımcılara, kurumun bilanço yapısından kaynaklanan risklerinin belirlenmesi, ölçülmesi ve yönetilmesine ilişkin kullanılan yöntem ve modeller anlatılmaktadır. Eğitim sonunda katılımcılar, finansal risk yönetimi ve hazine yönetimi konularında genel bir bakış açısı kazanmaktadır. Yönetilmesi gereken risklerin, sadece piyasa riskleri olmadığı, aslında kurumun varlık ve yükümlülüklerinin yapısal uyumsuzlukları nedeni ile de ciddi risklerle karşı karşıya kalabildiği örneklerle açıklanmaktadır. Bu konuda alınacak önlemler ve kullanılabilecek yöntemler detaylı ve karşılaştırmalı olarak anlatılmaktadır.devamını oku

Kimler Katılmalı

Bu eğitim, her sektörden aktif pasif yönetimi bilgisini geliştirmek isteyen veya bu tür sistemleri kurmak kurumlara, finans çalışanlarına, CFO, Üst yönetimlere, şirket sahiplerine tavsiye edilmektedir.

Eğitim İçeriği

 • 1. Aktif Pasif Yönetimi Temel Kavramlar
  • Aktif Pasif Yönetiminde Analizlerin Tarihsel Gelişimi
  • Aktif Pasif Yönetimine İlişkin Analizleri Artan Önemi
  • Aktif/Pasif Temel Kavramlar ve Özellikleri
  • Aktif Pasif Uyuşmazlıkları ve Bu Uyuşmazlıkların Yönetilmesi
  • Aktif Pasif Kaynaklı Riskler
 • 2. Aktif Pasif Yönetiminin Risk Analiz Araçları
  • Kredi Analizleri ve Raporlamaları
  • Nakit Dengesi Analizleri ve Raporlamaları
  • Net Borç/Net Varlık Raporu
  • Karşı Taraf Riski Analizleri
  • Nakit Akışı Analizleri
   • Statik Analiz Yöntemleri
   • Dinamik Analiz Yöntemleri
 • 3. Üst Yönetime Karar Desteği Sağlayacak İleri Aktif Pasif Uygulamaları
  • Faiz Risklerinin Yönetilmesi
  • Kur Risklerinin Yönetilmesi
  • Likidite Risklerinin Ölçümü ve Yönetilmesi
  • Nakit Akış Sisteminin İzlenmesi
  • Stres Testleri ve Senaryo Analizlerine İlişkin Uygulamalar
  • Transfer Fiyatlaması Sistemleri
  • Finansal Borçlanma Komisyon Maliyetleri Yönetimi

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?

Diğer Eğitimler

Temel Finansal Analiz Eğitimi

Finansal kurumların, kredi değerlendirmelerini yaparken, reel sektörden alınan mali tabloların öncelikle doğru kayıtlandığının kontrolü ve düzeltmelerini yapabilmesi ve bu belge ve bilgileri doğru yorumlayabilmesi çok önemlidir. Bunun için de hem genel müdürlük, hem de bölge müdürlüklerindeki krediler ekiplerinin, ayrıca kurumsal, ticari ve Kobi portföy yöneten şube çalışanlarının yeterli düzeyde finansal analiz bilgisine sahip olması gerekmektedir. Bu eğitimde ilgili personelin gelişimi amacıyla, şirket mali tablolarının nasıl analiz edileceği, analiz teknikleri ve yorumlaması üzerinde durulacaktır. Diğer yandan reel sektördeki firmaların da, finansman personelinin ve yönetim kadrosunun finansal analiz konusunu bilmesi, firmalarının mali durumunu daha iyi görebilmesi ve etkin finansal yönetim yapabilmelerini sağlayacaktır. Dolayısıyla bu eğitim aynı zamanda finansman ve muhasebe departmanları çalışanları ve şirket yönetimlerinde görev alanlar için de önemli katkı sağlayabilecek içeriktedir.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre2 gün

Finansal Kurumlar İçin Krediler Eğitimi

Finansal kurumlar, bilançolarındaki aktif kalitelerini yüksek tutabilmeleri için krediler portföyüne özel önem vermelidirler. Bunun için de hem genel müdürlükteki ve bölge müdürlüklerindeki krediler personelinin, hem de şube çalışanlarının yeterli düzeyde kredi bilgisine sahip olması ve müşteriler ile kredi ilişkilerini etkin bir şekilde yönetebilmesi gerekir. Bu eğitimde krediler ekipleri ve şubelerdeki personelin gelişimi amacıyla kredinin tanımı ve çeşitleri, her bir kredinin özellikleri, kullandırım süreçleri ve takibi, müşteriler ile kredi ilişkilerinin yönetimi gibi hususlar ele alınacaktır. Eğitimde ayrıca katılımcı kitlesinin talepleri doğrultusunda simüle bir müşteri bilançosu üzerinden kredi çalışması yapılabilecektir.devamını oku

 • SeviyeOrta
 • Süre3 gün

Verim Eğrisi Modelleme Teknikleri

Finansal piyasalarda Ürün fiyatlandırmaları ve değerleme yöntemleri zamanla karmaşıklaşmakta ve gelişmektedir. Bu eğitimde amaç faiz tahmininde enterpolasyıon ve verim eğrisi modellerinin anlaşılması ve uygulanabilir hale getirilmesidir.devamını oku

 • SeviyeOrta
 • Süre2 gün

Finansal Analiz, Rasyo Analizi ve Bilanço Analizi

Bu eğitimde amaçlanan katılımcıların finansal tablolar üzerinden analiz yapabilmelerini sağlayacak temel bilgilerin verilmesidir. Bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu detaylı olarak ele alınacak ve 3 farklı analiz uygulaması yapılacaktır. Aynı zamanda farklı olayların bilanço ve gelir tablosuna etkisi ile temel UFRS uygulamalarının finansal tablolara etkisi üzerinde durulacaktır. Aynı zamanda eğitimin amacı çalışma hayatında bilgisizlikten ya da yanlış bilgilenmeden kaynaklanan yerleşmiş uygulama hatalarının altını çizmek, katılımcıların bunların ayırdına varmalarını sağlamak ve sürekli gözardı edilen noktalara katılımcıların dikkatini çekmektir.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre1 gün