Temel Finansal Analiz Eğitimi

Finansal kurumların, kredi değerlendirmelerini yaparken, reel sektörden alınan mali tabloların öncelikle doğru kayıtlandığının kontrolü ve düzeltmelerini yapabilmesi ve bu belge ve bilgileri doğru yorumlayabilmesi çok önemlidir. Bunun için de hem genel müdürlük, hem de bölge müdürlüklerindeki krediler ekiplerinin, ayrıca kurumsal, ticari ve Kobi portföy yöneten şube çalışanlarının yeterli düzeyde finansal analiz bilgisine sahip olması gerekmektedir. Bu eğitimde ilgili personelin gelişimi amacıyla, şirket mali tablolarının nasıl analiz edileceği, analiz teknikleri ve yorumlaması üzerinde durulacaktır. Diğer yandan reel sektördeki firmaların da, finansman personelinin ve yönetim kadrosunun finansal analiz konusunu bilmesi, firmalarının mali durumunu daha iyi görebilmesi ve etkin finansal yönetim yapabilmelerini sağlayacaktır. Dolayısıyla bu eğitim aynı zamanda finansman ve muhasebe departmanları çalışanları ve şirket yönetimlerinde görev alanlar için de önemli katkı sağlayabilecek içeriktedir.devamını oku

Kimler Katılmalı

Bu eğitim, özellikle bankalardaki krediler personeli ve şube çalışanları ile şirketlerin finans-muhasebe departmanı çalışanları ile yönetici kadroları ve finansal analiz konusunda kendini geliştirmek isteyen herkese yönelik bir eğitimdir.

Eğitim İçeriği

 • 1. Temel Mali Tabloların Tanımı
  • Mizan
  • Bilanço
  • Gelir Tablosu
 • 2. Bilanço Hesapları
  • Dönen Varlıklar
  • Duran Varlıklar
  • Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
  • Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
  • Özkaynaklar
 • 3. Gelir Tablosu Hesapları
  • Gelir Hesapları
  • Maliyet Hesapları
 • 4. Nazım Hesaplar
 • 5. Finansal Analiz Kavramı
  • Analizin Tanımı
  • Amacı
  • İlkeleri
 • 6. Finansal Analiz Teknikleri
  • Yüzde Metodu ile Analiz (Dikey Yüzdeler Analizi)
  • Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz)
  • Trend Analizi (Eğilim Yüzdeleri Analizi)
  • Oran Analizi
 • 7. Mali Analizde Kullanılan Oranlar
  • Likidite Oranları
  • Faaliyet Döngüsü Oranları
  • Finansal Yapı Oranları
  • Karlılık Oranları
  • Diğer Oranlar
 • 8. Vaka Çalışması
  • Bilanço Analizi
  • Gelir Tablosu Analizi
 • 9. Sonuç ve Değerlendirmeler

Eğitmenler

Fulya Yıldırım

Rating Scoring ve Krediler Yönetimi Eğitimleri Ekip Lideri

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?

Diğer Eğitimler

Finansal Kurumlar İçin Krediler Eğitimi

Finansal kurumlar, bilançolarındaki aktif kalitelerini yüksek tutabilmeleri için krediler portföyüne özel önem vermelidirler. Bunun için de hem genel müdürlükteki ve bölge müdürlüklerindeki krediler personelinin, hem de şube çalışanlarının yeterli düzeyde kredi bilgisine sahip olması ve müşteriler ile kredi ilişkilerini etkin bir şekilde yönetebilmesi gerekir. Bu eğitimde krediler ekipleri ve şubelerdeki personelin gelişimi amacıyla kredinin tanımı ve çeşitleri, her bir kredinin özellikleri, kullandırım süreçleri ve takibi, müşteriler ile kredi ilişkilerinin yönetimi gibi hususlar ele alınacaktır. Eğitimde ayrıca katılımcı kitlesinin talepleri doğrultusunda simüle bir müşteri bilançosu üzerinden kredi çalışması yapılabilecektir.devamını oku

 • SeviyeOrta
 • Süre3 gün

Bankalarda Aktif Pasif Yönetimi

Aktif Pasif yönetimi bir kurumun aktifleri ve borçları arasında çeşitli uyumsuzluklar sonucunda ortaya çıkabilecek risklerin yönetilmesidir. Son yıllarda daha da büyük kazanan aktif pasif yönetimi eğitiminde katılımcılara, kurumun bilanço yapısından kaynaklanan risklerinin belirlenmesi, ölçülmesi ve yönetilmesine ilişkin kullanılan yöntem ve modeller anlatılmaktadır. Eğitim sonunda katılımcılar, finansal risk yönetimi ve hazine yönetimi konularında genel bir bakış açısı kazanmaktadır. Yönetilmesi gereken risklerin, sadece piyasa riskleri olmadığı, aslında kurumun varlık ve yükümlülüklerinin yapısal uyumsuzlukları nedeni ile de ciddi risklerle karşı karşıya kalabildiği örneklerle açıklanmaktadır. Bu konuda alınacak önlemler ve kullanılabilecek yöntemler detaylı ve karşılaştırmalı olarak anlatılmaktadır.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre2 gün

Finansal Analiz, Rasyo Analizi ve Bilanço Analizi

Bu eğitimde amaçlanan katılımcıların finansal tablolar üzerinden analiz yapabilmelerini sağlayacak temel bilgilerin verilmesidir. Bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu detaylı olarak ele alınacak ve 3 farklı analiz uygulaması yapılacaktır. Aynı zamanda farklı olayların bilanço ve gelir tablosuna etkisi ile temel UFRS uygulamalarının finansal tablolara etkisi üzerinde durulacaktır. Aynı zamanda eğitimin amacı çalışma hayatında bilgisizlikten ya da yanlış bilgilenmeden kaynaklanan yerleşmiş uygulama hatalarının altını çizmek, katılımcıların bunların ayırdına varmalarını sağlamak ve sürekli gözardı edilen noktalara katılımcıların dikkatini çekmektir.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre1 gün

Verim Eğrisi Modelleme Teknikleri

Finansal piyasalarda Ürün fiyatlandırmaları ve değerleme yöntemleri zamanla karmaşıklaşmakta ve gelişmektedir. Bu eğitimde amaç faiz tahmininde enterpolasyıon ve verim eğrisi modellerinin anlaşılması ve uygulanabilir hale getirilmesidir.devamını oku

 • SeviyeOrta
 • Süre2 gün