Temel Düzey Uygulamalı Excel

Günümüzde Microsoft Excel iş hayatında yoğun şekilde kullanılan vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir. Excel’in etkin bir şekilde kullanılması, kurumlarda personel verimliliğinin önemli ölçüde artmasına yardımcı olmakta ve dolaylı olarak maliyetlerin düşmesine de katkıda bulunmaktadır. Personelin işlerini zamanında bitirmesini destekleyen en önemli araç olan Excel, iyi kullanılması durumunda gereksiz fazla mesai saatlerinin de önüne geçmektedir. Eğitim boyunca MS Excel 2013’nin kullanımı, bilgisayar başında uygulamalı olarak baştan sona menüler üzerinden anlatılmaktadır. Ayrıca tabloların, grafiklerin oluşturulması ve ileri düzey bazı formüllerin kullanımı da örnek uygulamalar ile yapılmaktadır. Bu eğitim sonunda katılımcılar MS Excel programını günlük iş hayatlarında çok daha hızlı ve etkin şekilde kullanabileceklerdir. Eğitim kurumlarda düzenli olarak yapılan operasyonel işler, raporlamalar ve analizler dikkate alınarak hazırlanmıştır.devamını oku

Kimler Katılmalı

Bu eğitime, günlük hayatında veya işi içerisinde MS Excel’i yoğun olarak kullanması gereken ve etkin şekilde kullanmak isteyenler katılmalıdır.

Eğitim İçeriği

 • 1. Giriş: Kurumlarda Verimlilik ve Değişen İhtiyaçlar
  • Artan Raporlama ve Data Analizi İhtiyacı
  • Excel Kullanımının Sağladığı Yararları
  • Çalışan Performansına Excelin Sağladığı Fayda
  • Çalışanların Kariyerleri Açısından Excel Kullanımının Önemi
 • 2. Çalışma Kitaplarının ve Sayfalarının Düzenlenmesi (Workbooklar, Sheetler)
  • Cut, Copy, Paste İşlemleri
  • Sürükle - Bırak Özelliğini Kullanarak Taşıma Ve Kopyalama Yapmak (Move, Copy)
  • Özel Yapıştır Komutunu Kullanmak (Pastespecial)
  • Satır, Sütun Ekleme Ve Silme (Insert Row-Column)
  • Geri Al Ve Yinele İşlemleri (Undo, Redo)
  • Find - Replace Komutunu Kullanmak
  • Hücrelere Açıklama Ekleme (Comment)
 • 3. Çalışma Sayfalarını Biçimlendirmek
  • Formatting Araç Çubuğunu Kullanarak Metinleri Biçimlendirmek
  • Değerleri Biçimlendirmek (Format Font)
  • Satır Yüksekliğini Ve Sütun Genişliğini Ayarlamak (Row Height, Column Width)
  • Hücrelerin Hizalamasını Değiştirmek (Align Left-Right, Center, Justify)
  • Hücrelere Çerçeve Eklemek (Borders)
  • Hücrelere Renk Ve Desen Uygulamak (Fill Color)
  • Autoformat'ı Kullanmak
  • Sayı Formatlarını Oluşturmak Ve Düzenlemek
  • Conditional Formatting İle Hücreleri Biçimlendirmek
  • Metinleri Döndürmek Ve Hücreleri Birleştirmek (Alignment, Merge And Center)
  • Biçimleri Bul Ve Değiştir Kullanmak (Find & Replace)
 • 4. Grafik Oluşturmak ve Grafiklerle Çalışmak
  • Grafik Yaratmak (Chart)
  • Grafikleri Taşımak ve Boyutlarını Değiştirmek
  • Grafik Nesnelerini Düzenlemek ve Biçimlendirmek
  • Farklı Grafik Türleri ile Çalışmak (Standart and Custom Types)
  • Veri Serilerini ve Eksenlerini Biçimlendirmek (Format Axis, Data Series)
  • Dolgu Seçeneklerini Kullanmak (Format Plot Area, Chart Area vs)
 • 5. Çalışma Kitaplarını Yönetmek
  • Çalışma Sayfalarını Eklemek, Silmek, Değiştirmek ve Adını Değiştirmek (Insert, Delete, Rename, Move or Copy Sheet)
  • Farklı Dosyalar ile Çalışmak ve aralarında bağlantı (Link) kurmak
  • Split ve Freeze Panes Komutlarını Kullanmak
  • Yazdırılacak Alanı Belirlemek (Set Print Area)
  • Çalışma Sayfalarını Korumak (Protect Sheet)
  • Çalışma Sayfalarındaki Satırları ve Sütunları Gizlemek (Hide Row, Column)
 • 6. İleri Formüller ve Fonksiyonlar
  • Formüllerde Hücre Adreslerini Kullanmak
  • AutoCalculate'i Kullanmak
  • If (Eğer) Fonksiyonunu Kullanmak
  • Formülü Görüntülemek
  • Formül Hatalarını Anlamak
  • Matematiksel Fonksiyonlar
  • Finansal Fonksiyonlar
  • Tarih ve Zaman Fonksiyonları
  • İstatistik Fonksiyonları
  • Birden fazla fonksiyonu birlikte kullanmak
 • 7. Listelerle Çalışmak
  • Liste Yaratmak
  • DataForm ile Kayıtlar Eklemek
  • Kayıtları Bulmak
  • Kayıtları Silmek
  • Listeleri Sıralamak (Sort)
  • AutoFilter ile Listeleri Süzmek
  • Özel AutoFilter Yaratmak
  • Advanced Filter ile Gelişmiş Süzgeçleri Kullanmak
  • Veri Doğrulama'yı Kullanmak
 • 8. Pivot Tablo Oluşturma
  • Pivot Tablolar ile Data Analizi
  • Pivot Tabloları Detaylı İnceleme
  • Pivot Tablolara Format Atma
  • Pivot Türleri
  • Pivotlar ile Rapor Oluşturma
 • 9. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?

Diğer Eğitimler

R'a Giriş ve Temel İstatistik

R, istatistiksel bir programlama dilidir ve gün geçtikçe popülerliği artmaktadır. İstatistik hesaplamaları, diğer programlama dillerinin göre R'da olarak daha hızlı, kolay ve anlaşılabilir yapılabilmektedir. Bu eğitimde önce R programlama dili, özellikleri, kurulması, çalıştırılması, veri alma, işleme ve grafik çizimi, tidyverse kullanımı vb. hususlara değinilecektir. Ardından, çeşitli istatistiksel hesaplamalar ilişkin birçok R uygulaması yapılacaktır.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre2 gün

Python ile Programlamaya Giriş

Bu eğitim programlamaya yeni giriş yapan veya hali hazırda programlamayla ilgilenip yeni bir programlama dili öğrenmek isteyen katılımcılara popülaritesi günden güne artan, kullanıcı dostu, yorumlamalı bir dil olan Python'ın detaylarını uygulamalı olarak öğretmeyi amaçlamaktadır.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre2 gün

R ile Uygulamalı Finansal Ekonometri ve Zaman Serileri Analizleri

Tek değişkenli veya çok değişkenli regresyon analizleriyle veya zaman serileri yöntemleriyle geleceği tahmin etme amaçlı ekonometrik modellerin kurulumundan, varsayımların teyit edilmesi ve kurulan model sonucunda tahminde bulunulmasına ihtiyaç duyulabilecek bilgiler bu eğitimde verilecektir.devamını oku

 • SeviyeOrta
 • Süre2 gün

İleri Düzey Excel Eğitimi Fonksiyon Yazma ve İleri Veri Analizi

Günümüzde Microsoft Excel iş hayatında yoğun şekilde kullanılan vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir. Excel’in etkin bir şekilde kullanılması, kurumlarda personel verimliliğinin önemli ölçüde artmasına yardımcı olmakta ve dolaylı olarak maliyetlerin düşmesine de katkıda bulunmaktadır. Personelin işlerini zamanında bitirmesini destekleyen en önemli araç olan Excel, iyi kullanılması durumunda gereksiz fazla mesai saatlerinin de önüne geçmektedir. İleri düzey Excel kullanıcılarının, çalışmalarını daha kısa zamanda ve başarı ile bitirebilmeleri onları iş hayatında ön plana çıkarmaktadır. Bu eğitimde temel amaç orta düzeyde Excel bilgisine sahip kullanıcılara özellikle iş hayatında karşılaşabilecekleri bazı problemlerin çözümünde etkin çözüm metotlarını aktarmaktır. En önemli konu çalışanların çalışmalarını bir veritabanı mantığı çerçevesinde düşünüp Excel çalışma dosyalarını ona göre düzenlemeleri ve kullanmalarıdır. Bu çerçevede verilecek eğitim sadece birtakım formüllerin ve Excel araçlarının anlatılması şeklinde olmayacak olup etkin bir Excel çalışma ortamının nasıl yaratılabileceği üzerinde de yoğun bir şekilde durulacaktır.devamını oku

 • Seviyeİleri
 • Süre2 gün