Python ile Modelleme, Makina Öğrenmesi ve Yapay Zeka

Eğitim kapsamında, elimizdeki veri setini tanıyıp anlamlandırmaktan başlayıp derin öğrenmeye kadar makine öğrenmesinin detayları ele alınacaktır.

Kimler Katılmalı

Bu eğitime Python ile temel programlama bilgisine sahip, veri bilimi, makine öğrenmesi, yapay zeka alanlarına ilgi duyan herkes katılabilir.

Eğitim İçeriği

 • 1. Veri Ön İşleme
  • Veri Setinin Yüklenmesi
  • Kütüphanelerin Yüklenmesi
  • Eksik Veriler
  • Kategorik Veriler
  • Veri Setinin Ayrılması (Train-Test)
  • Öznitelik Ölçekleme
 • 2. Regresyon
  • Basit Lineer Regresyon
  • Çoklu Lineer Regresyon
  • Polinomial Regresyon
  • Destek Vektör Regresyon
  • Karar Ağacı Regresyon
  • Rassal Orman Regresyon
  • Regresyon Modellerinin Performanslarının Ölçülmesi
 • 3. Sınıflandırma
  • Lojistik Regresyon
  • K-En Yakın Komşu (K-NN)
  • Destek Vektör Makinesi
  • Naive Bayes
  • Karar Ağacı ile Sınıflandırma
  • Rassal Orman Sınıflandırma
  • Sınıflandırma Modellerinin Değerlendirilmesi
 • 4. Kümeleme
  • K-Ortalama Kümeleme
  • Hiyerarşik Kümeleme
 • 5. Birliktelik Kuralları Analizi
  • Eclat
  • Apriori
 • 6. Pekiştirmeli Öğrenme
  • Üst Güven Sınırı
  • A/B Testi, Multi-Armed Bandit (Çok Silahlı Haydut Problemi)
  • Thompson Örneklemesi
 • 7. Doğal Dil İşleme
 • 8. Derin Öğrenme
 • 9. Boyut Azaltımı (Dimensionality Reduction)
  • PCA
  • LDA
 • 10. Model Seçimi

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?

Diğer Eğitimler

R'a Giriş ve Temel İstatistik

R, istatistiksel bir programlama dilidir ve gün geçtikçe popülerliği artmaktadır. İstatistik hesaplamaları, diğer programlama dillerinin göre R'da olarak daha hızlı, kolay ve anlaşılabilir yapılabilmektedir. Bu eğitimde önce R programlama dili, özellikleri, kurulması, çalıştırılması, veri alma, işleme ve grafik çizimi, tidyverse kullanımı vb. hususlara değinilecektir. Ardından, çeşitli istatistiksel hesaplamalar ilişkin birçok R uygulaması yapılacaktır.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre2 gün

İleri Düzey Excel Eğitimi Fonksiyon Yazma ve İleri Veri Analizi

Günümüzde Microsoft Excel iş hayatında yoğun şekilde kullanılan vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir. Excel’in etkin bir şekilde kullanılması, kurumlarda personel verimliliğinin önemli ölçüde artmasına yardımcı olmakta ve dolaylı olarak maliyetlerin düşmesine de katkıda bulunmaktadır. Personelin işlerini zamanında bitirmesini destekleyen en önemli araç olan Excel, iyi kullanılması durumunda gereksiz fazla mesai saatlerinin de önüne geçmektedir. İleri düzey Excel kullanıcılarının, çalışmalarını daha kısa zamanda ve başarı ile bitirebilmeleri onları iş hayatında ön plana çıkarmaktadır. Bu eğitimde temel amaç orta düzeyde Excel bilgisine sahip kullanıcılara özellikle iş hayatında karşılaşabilecekleri bazı problemlerin çözümünde etkin çözüm metotlarını aktarmaktır. En önemli konu çalışanların çalışmalarını bir veritabanı mantığı çerçevesinde düşünüp Excel çalışma dosyalarını ona göre düzenlemeleri ve kullanmalarıdır. Bu çerçevede verilecek eğitim sadece birtakım formüllerin ve Excel araçlarının anlatılması şeklinde olmayacak olup etkin bir Excel çalışma ortamının nasıl yaratılabileceği üzerinde de yoğun bir şekilde durulacaktır.devamını oku

 • Seviyeİleri
 • Süre2 gün

Excel Uygulamalı Finans Matematiği

Günümüzde finansal birçok hesaplama ve raporlama Excel üzerinden yapılmaktadır. Bu hesaplamaların yapılmasında hem fonksiyonel hem de raporlama olarak etkinlik sağlayacak bilgiler kazandırılması amaçlanmaktadır.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre2 gün

Temel Düzey Uygulamalı Excel

Günümüzde Microsoft Excel iş hayatında yoğun şekilde kullanılan vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir. Excel’in etkin bir şekilde kullanılması, kurumlarda personel verimliliğinin önemli ölçüde artmasına yardımcı olmakta ve dolaylı olarak maliyetlerin düşmesine de katkıda bulunmaktadır. Personelin işlerini zamanında bitirmesini destekleyen en önemli araç olan Excel, iyi kullanılması durumunda gereksiz fazla mesai saatlerinin de önüne geçmektedir. Eğitim boyunca MS Excel 2013’nin kullanımı, bilgisayar başında uygulamalı olarak baştan sona menüler üzerinden anlatılmaktadır. Ayrıca tabloların, grafiklerin oluşturulması ve ileri düzey bazı formüllerin kullanımı da örnek uygulamalar ile yapılmaktadır. Bu eğitim sonunda katılımcılar MS Excel programını günlük iş hayatlarında çok daha hızlı ve etkin şekilde kullanabileceklerdir. Eğitim kurumlarda düzenli olarak yapılan operasyonel işler, raporlamalar ve analizler dikkate alınarak hazırlanmıştır.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre2 gün