R, Python ve Excel Eğitimleri

Excel programı ile Python ve R diline ilişkin eğitimlerin yanında bunların finansal uygulamaları hakkında eğitimler de vermekteyiz.

Diğer Finans Sektörü Eğitimleri

R'a Giriş ve Temel İstatistik

R, istatistiksel bir programlama dilidir ve gün geçtikçe popülerliği artmaktadır. İstatistik hesaplamaları, diğer programlama dillerinin göre R'da olarak daha hızlı, kolay ve anlaşılabilir yapılabilmektedir. Bu eğitimde önce R programlama dili, özellikleri, kurulması, çalıştırılması, veri alma, işleme ve grafik çizimi, tidyverse kullanımı vb. hususlara değinilecektir. Ardından, çeşitli istatistiksel hesaplamalar ilişkin birçok R uygulaması yapılacaktır.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre2 gün

Python ile Programlamaya Giriş

Bu eğitim programlamaya yeni giriş yapan veya hali hazırda programlamayla ilgilenip yeni bir programlama dili öğrenmek isteyen katılımcılara popülaritesi günden güne artan, kullanıcı dostu, yorumlamalı bir dil olan Python'ın detaylarını uygulamalı olarak öğretmeyi amaçlamaktadır.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre2 gün

Temel Düzey Uygulamalı Excel

Günümüzde Microsoft Excel iş hayatında yoğun şekilde kullanılan vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir. Excel’in etkin bir şekilde kullanılması, kurumlarda personel verimliliğinin önemli ölçüde artmasına yardımcı olmakta ve dolaylı olarak maliyetlerin düşmesine de katkıda bulunmaktadır. Personelin işlerini zamanında bitirmesini destekleyen en önemli araç olan Excel, iyi kullanılması durumunda gereksiz fazla mesai saatlerinin de önüne geçmektedir. Eğitim boyunca MS Excel 2013’nin kullanımı, bilgisayar başında uygulamalı olarak baştan sona menüler üzerinden anlatılmaktadır. Ayrıca tabloların, grafiklerin oluşturulması ve ileri düzey bazı formüllerin kullanımı da örnek uygulamalar ile yapılmaktadır. Bu eğitim sonunda katılımcılar MS Excel programını günlük iş hayatlarında çok daha hızlı ve etkin şekilde kullanabileceklerdir. Eğitim kurumlarda düzenli olarak yapılan operasyonel işler, raporlamalar ve analizler dikkate alınarak hazırlanmıştır.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre2 gün

İleri Düzey Excel Eğitimi Fonksiyon Yazma ve İleri Veri Analizi

Günümüzde Microsoft Excel iş hayatında yoğun şekilde kullanılan vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir. Excel’in etkin bir şekilde kullanılması, kurumlarda personel verimliliğinin önemli ölçüde artmasına yardımcı olmakta ve dolaylı olarak maliyetlerin düşmesine de katkıda bulunmaktadır. Personelin işlerini zamanında bitirmesini destekleyen en önemli araç olan Excel, iyi kullanılması durumunda gereksiz fazla mesai saatlerinin de önüne geçmektedir. İleri düzey Excel kullanıcılarının, çalışmalarını daha kısa zamanda ve başarı ile bitirebilmeleri onları iş hayatında ön plana çıkarmaktadır. Bu eğitimde temel amaç orta düzeyde Excel bilgisine sahip kullanıcılara özellikle iş hayatında karşılaşabilecekleri bazı problemlerin çözümünde etkin çözüm metotlarını aktarmaktır. En önemli konu çalışanların çalışmalarını bir veritabanı mantığı çerçevesinde düşünüp Excel çalışma dosyalarını ona göre düzenlemeleri ve kullanmalarıdır. Bu çerçevede verilecek eğitim sadece birtakım formüllerin ve Excel araçlarının anlatılması şeklinde olmayacak olup etkin bir Excel çalışma ortamının nasıl yaratılabileceği üzerinde de yoğun bir şekilde durulacaktır.devamını oku

 • Seviyeİleri
 • Süre2 gün

Excel Uygulamalı Finans Matematiği

Günümüzde finansal birçok hesaplama ve raporlama Excel üzerinden yapılmaktadır. Bu hesaplamaların yapılmasında hem fonksiyonel hem de raporlama olarak etkinlik sağlayacak bilgiler kazandırılması amaçlanmaktadır.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre2 gün

Python ile Modelleme, Makina Öğrenmesi ve Yapay Zeka

Eğitim kapsamında, elimizdeki veri setini tanıyıp anlamlandırmaktan başlayıp derin öğrenmeye kadar makine öğrenmesinin detayları ele alınacaktır.

 • SeviyeOrta
 • Süre3 gün

R ile Temel Programlama

Bu eğitim programlamaya yeni giriş yapan veya hali hazırda programlamayla ilgilenip yeni bir programlama dili öğrenmek isteyen katılımcılara istatistik temelli bir yazılım ortamı olan R ile tanıştırmak ve detaylarını öğretmeyi amaçlamaktadır.

 • SeviyeTemel
 • Süre2 gün

R ile Modelleme, Makina Öğrenmesi ve Yapay Zeka

Eğitim kapsamında, elimizdeki veri setini tanıyıp anlamlandırmaktan başlayıp derin öğrenmeye kadar makine öğrenmesinin detayları ele alınacaktır.

 • SeviyeOrta
 • Süre3 gün

R ile Uygulamalı Finansal Ekonometri ve Zaman Serileri Analizleri

Tek değişkenli veya çok değişkenli regresyon analizleriyle veya zaman serileri yöntemleriyle geleceği tahmin etme amaçlı ekonometrik modellerin kurulumundan, varsayımların teyit edilmesi ve kurulan model sonucunda tahminde bulunulmasına ihtiyaç duyulabilecek bilgiler bu eğitimde verilecektir.devamını oku

 • SeviyeOrta
 • Süre2 gün

Eğitmenlerimiz

RiskActive Academy olarak 8 eğitim liderine bağlı kendi alanında akademik ve profesyonel tecrübeye sahip 42 eğitmenden oluşan geniş bir ekibe sahibiz.

Dr. M. Barış Akçay

Finansal Risk Yönetimi Modelleme, Denetim ve Validasyon Eğitimleri Ekip Lideri

Güneş Kasap

Hazine ve Bilanço Yönetimi Ekip Lideri

Dr. Özge Yürükoğlu

Risk Yönetimi ve Basel Eğitimleri Lideri

Cahit Memiş

FinTech Eğitimleri Ekip Lideri

Prof. Dr. Haluk Levent

Ekonomi Eğitimleri Ekip Lideri

Prof. Dr. Yaman Ömer Erzurumlu

Bilanço ve Mali Analiz Eğitimleri Ekip Lideri

Mutlu Başaran

Finansal Yönetim Eğitimleri Ekip Lideri

Fulya Yıldırım

Rating Scoring ve Krediler Yönetimi Eğitimleri Ekip Lideri

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?