İleri Düzey Excel Eğitimi Fonksiyon Yazma ve İleri Veri Analizi

Günümüzde Microsoft Excel iş hayatında yoğun şekilde kullanılan vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir. Excel’in etkin bir şekilde kullanılması, kurumlarda personel verimliliğinin önemli ölçüde artmasına yardımcı olmakta ve dolaylı olarak maliyetlerin düşmesine de katkıda bulunmaktadır. Personelin işlerini zamanında bitirmesini destekleyen en önemli araç olan Excel, iyi kullanılması durumunda gereksiz fazla mesai saatlerinin de önüne geçmektedir. İleri düzey Excel kullanıcılarının, çalışmalarını daha kısa zamanda ve başarı ile bitirebilmeleri onları iş hayatında ön plana çıkarmaktadır. Bu eğitimde temel amaç orta düzeyde Excel bilgisine sahip kullanıcılara özellikle iş hayatında karşılaşabilecekleri bazı problemlerin çözümünde etkin çözüm metotlarını aktarmaktır. En önemli konu çalışanların çalışmalarını bir veritabanı mantığı çerçevesinde düşünüp Excel çalışma dosyalarını ona göre düzenlemeleri ve kullanmalarıdır. Bu çerçevede verilecek eğitim sadece birtakım formüllerin ve Excel araçlarının anlatılması şeklinde olmayacak olup etkin bir Excel çalışma ortamının nasıl yaratılabileceği üzerinde de yoğun bir şekilde durulacaktır.devamını oku

Kimler Katılmalı

Bu eğitime, günlük hayatında veya işi içerisinde MS Excel'i yoğun olarak kullanması gereken ve etkin şekilde kullanmak isteyen finans ve reel sektörde çalışan personel ve yöneticiler katılmalıdır.

Eğitim İçeriği

 • 1. Giriş: Etkin Excel Kullanımı
  • Veri Setleri Nasıl Dizayn Edilmelidir?
  • Farklı Veritabanlarından Excel'e Veri Aktarımı
  • Analiz Yapabilmek İçin Veri Setinde Dikkat Edilmesi Gereken Düzenlemeler
 • 2. Veri Girişi ve Veri Sıralama
  • Verileri Girmek ve Değiştirmek
  • Bir Çalışma Kitabı İçinde Verileri Taşımak
  • Verileri Bulmak ve Değiştirmek
  • İstenilen Bir Veya Daha Çok Kritere Göre Verileri Sıralamak
 • 3. Veri Filtreleme, Verilerde Hesaplama Yapmak ve Aratoplamlar Almak
  • İstenilen Bir Veya Daha Çok Kritere Göre Verileri Sıralamak
  • Verileri Farklı Biçim Formatlarına Dönüştürerek Sıralamak
  • Veri Gruplarını Adlandırmak
  • Değer Hesaplamak İçin Formüller Oluşturmak
  • Belirli Koşulları Sağlayan Verileri Özetlemek
  • Hesaplama Hatalarını Bulmak Ve Düzeltmek
 • 4. Otomatik Biçimlendirme/Koşullu Biçimlendirme ve Raporlamara Etkisi
  • Formatting Araç Çubuğunu Kullanarak Metinleri Biçimlendirmek
  • Değerleri Biçimlendirmek (Format Font)
  • Satır Yüksekliğini Ve Sütun Genişliğini Ayarlamak (Row Height, Column Width)
  • Hücrelerin Hizalamasını Değiştirmek (Align Left-Right, Center, Justify)
  • Hücrelere Çerçeve Eklemek (Borders)
  • Hücrelere Renk Ve Desen Uygulamak (Fill Color)
  • Sayı Formatlarını Oluşturmak Ve Düzenlemek
  • Conditional Formatting İle Hücreleri Biçimlendirmek
  • Conditional Formatting İle Raporlama Seçenekleri
  • Formüllerin Conditional Formatting Kullanımı
  • Tablo Oluşturmak Ve Biçimlendirmek
 • 5. Pivot Table Kullanımı
  • Pivot Table Oluşturulması
  • Pivot Table Üzerinde Yapılabilecek İşlemler
  • Pivot Chart
  • Pivot Table İle Raporlama
 • 6. Başka Excel Dosyaları İle Link Kurma
  • Microsof Office Belgelerini Çalışma Sayfalarına Eklemek
  • Dosyalar arası ve Sheet ler arasında Köprü Oluşturma
  • Grafikleri Diğer Belgelere Yapıştırmak
 • 7. Verilerin Grafik Ortamında Gösterimi
  • Veri Tabanı Üzerinde Grafik Oluşturma
  • Formül Yazarak Bir Veri Tabanı Üzerinde Otomatik Grafik Çizdirme
 • 8. Excel'de Ek Önemli Özellikler
  • Name Manager ve Fonksiyonla birlikte kullanımı
  • Sayfa ve Hücre Koruması örnekler
  • Goal Seek,Solver Uygulamaları
  • Data Validation ile uyarı mekanizmaları,listbox ve spesifik örnekler
  • Dinamik Data Validation Uygulamaları
  • Form Controls ve ActiveX Uygulamaları ile seçenek örnekleri
  • Filter ve Advanced Filters Uygulamaları
  • Data Analysis Uygulamaları
 • 9. Excel'de Fonksiyonlar
  • Basit Fonksiyonlar (Sum, Average, Max, Min, Today, Now)
  • Mantıksal Fonksiyonlar (If, And, Not, Or, True, False, Iferror, Iserror, Isna, Isnumber, Istext, Isnumber)
  • Matematik Ve İstatistik Fonksiyonlar (Rand, Ln, Exp, Mod, Mmult, Round, Power, Normdist, Normsdist, Percentile, SumProduct, SumIfs, CountIfs, Trend, Frequency)
  • Metin Fonksiyonları (Upper, Lower, Proper, Concatenate, Right, Left, Value, Char, Mid, Len, Substitute, Text, Clean)
  • Arama Ve Başvuru Fonksiyonlar (Index, Vlookup, Hlookup, Match, Choose, Offset, Indirect)
  • Database Fonksiyonlar (Dsum, Dcount, Dget, Dmax, Dproduct, Dsum, Dvar)
  • Finansal Fonksiyonlara Giriş (Coupdays, Coupncd, Duration, IRR, MDuration, PV, Yield, XIRR, Price, Pmt, Rate, FV)
  • Tarih Fonksiyonları (Date, DateValue, Eomonth, WeekNum, WeekDay, YearFrac, Networkdays, Workday)
 • 10. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?

Diğer Eğitimler

Temel Düzey Uygulamalı Excel

Günümüzde Microsoft Excel iş hayatında yoğun şekilde kullanılan vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir. Excel’in etkin bir şekilde kullanılması, kurumlarda personel verimliliğinin önemli ölçüde artmasına yardımcı olmakta ve dolaylı olarak maliyetlerin düşmesine de katkıda bulunmaktadır. Personelin işlerini zamanında bitirmesini destekleyen en önemli araç olan Excel, iyi kullanılması durumunda gereksiz fazla mesai saatlerinin de önüne geçmektedir. Eğitim boyunca MS Excel 2013’nin kullanımı, bilgisayar başında uygulamalı olarak baştan sona menüler üzerinden anlatılmaktadır. Ayrıca tabloların, grafiklerin oluşturulması ve ileri düzey bazı formüllerin kullanımı da örnek uygulamalar ile yapılmaktadır. Bu eğitim sonunda katılımcılar MS Excel programını günlük iş hayatlarında çok daha hızlı ve etkin şekilde kullanabileceklerdir. Eğitim kurumlarda düzenli olarak yapılan operasyonel işler, raporlamalar ve analizler dikkate alınarak hazırlanmıştır.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre2 gün

R ile Uygulamalı Finansal Ekonometri ve Zaman Serileri Analizleri

Tek değişkenli veya çok değişkenli regresyon analizleriyle veya zaman serileri yöntemleriyle geleceği tahmin etme amaçlı ekonometrik modellerin kurulumundan, varsayımların teyit edilmesi ve kurulan model sonucunda tahminde bulunulmasına ihtiyaç duyulabilecek bilgiler bu eğitimde verilecektir.devamını oku

 • SeviyeOrta
 • Süre2 gün

Python ile Programlamaya Giriş

Bu eğitim programlamaya yeni giriş yapan veya hali hazırda programlamayla ilgilenip yeni bir programlama dili öğrenmek isteyen katılımcılara popülaritesi günden güne artan, kullanıcı dostu, yorumlamalı bir dil olan Python'ın detaylarını uygulamalı olarak öğretmeyi amaçlamaktadır.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre2 gün

R'a Giriş ve Temel İstatistik

R, istatistiksel bir programlama dilidir ve gün geçtikçe popülerliği artmaktadır. İstatistik hesaplamaları, diğer programlama dillerinin göre R'da olarak daha hızlı, kolay ve anlaşılabilir yapılabilmektedir. Bu eğitimde önce R programlama dili, özellikleri, kurulması, çalıştırılması, veri alma, işleme ve grafik çizimi, tidyverse kullanımı vb. hususlara değinilecektir. Ardından, çeşitli istatistiksel hesaplamalar ilişkin birçok R uygulaması yapılacaktır.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre2 gün