Finansal Piyasalarda Monte Carlo Simülasyonu Uygulamaları

Bu eğitimin amacı katılılımcılara, türev ürün fiyatlanmasından, risk yönetimine, fiyat ve piyasa tahminlerinden, stres testi senaryo analizlerine, üretim planlamadan, satış tahminine kadar çok geniş bir yelpazede dünyada yaygın olarak kullanılan Monte Carlo simulasyonunun temel prensiplerini uygulamalı olarak anlatmaktadır. Yapılacak olan uygulamalarda kur tahmini, türev ürünlerin fiyatlanması, risk yönetimi, piyasaların tahmini gibi finansal uygulamalar öncelikli olacaktır. Böylece katılımcıların yaptıkları işlerde dünyaca kabul görmüş bazı modelleri kullanarak oluşturacakları sonuçları daha anlamlı hale getirmek amaçlanmaktadır.

Kimler Katılmalı

Monte Carlo Simülasyonu hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler bu eğitimi almalıdır.

Eğitim İçeriği

 • 1. Giriş: Değişim ve Gelişim
  • Dünyada Yaşanan Gelişme ve Değişim
  • Finansal Piyasaları Karmaşıklaşması ve Yeni Tekniklerin Ortaya Çıkışı
  • Simülasyon Kavramı ve Kullanım Alanları
 • 2. Simulasyon Kavramı ve Yapı Taşları
  • Risk Faktörü Kavramı
  • Monte Carlo Simulasyonu Nedir?
  • Monte Carlo Simulasyonu Adımları?
  • Tanımlayıcı İstatistikler
  • Korelasyon/Kovaryans & Chelowsky Dekompozisyonu
  • Olasılık Dağılımları & Rastsal Sayı Türetme
  • Volatilite Modelleri
  • Verim Eğrisi Modelleri
 • 3. Piyasalara İlişkin Monte Carlo Simulasyonu Uygulamaları
  • Döviz Kuru ve Parite Uygulamaları
  • Hisse Senedi ve Endeks Uygulamaları
  • Mal Fiyat Uygulamaları
  • Diğer Uygulama Alanları
 • 4. Genel Değerlendirmeler

Eğitmenler

Dr. M. Barış Akçay

Finansal Risk Yönetimi Modelleme, Denetim ve Validasyon Eğitimleri Ekip Lideri

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?

Diğer Eğitimler

Uluslararası Alan Endeksli Dergilerde (SSCI & Scopus) Nasıl Yayın Yapılır?

Bu eğitim, ekonomi, finans, işletme, enerji, siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler gibi sosyal bilimler alanları için uluslararası alan endeksli dergilerde (SSCI, Scopus vb.) makale yayınlamanın aşamalarını ele almaktadır. Bu bağlamda yayın yaparken dikkat edilecek hususlar ve püf noktalar ve de yapılmaması gereken genel hatalar eğitimin kapsamını oluşturmaktadır. Eğitimde makaleler ile birlikte, iyi bir yüksek lisans ve doktora tezi yazılması için gerekli hususlar da incelenmektedir. İlgili tüm konular eğitim katılımcılarına teorik ve deneysel uygulamalar bağlamında aktarılacaktır. Katılımcıların ele alınan konularla ilgili yorum yapmaları ve soru sormaları teşvik edilecektir.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre2 gün

Temel Muhasebe

Finansal kurumların, reel sektör bilançolarını yorumlayabilmesi ve kredi değerlendirmesini etkin şekilde yapabilmesi için mali tabloların ilk adımını oluşturan muhasebe kavramını da iyi bilmeleri gerekmektedir. Bunun için de hem genel müdürlükteki ve hem de bölge müdürlüklerindeki krediler personelinin, ayrıca şube çalışanlarının yeterli düzeyde muhasebe bilgisine sahip olması gerekmektedir. Böylece müşterilerden kredi çalışması için alacakları bilgi ve belgeleri daha iyi yorumlayabilecek ve daha etkin bir müşteri ilişkisi sağlayabilecektir. Bu eğitimde konu personelin gelişimi amacıyla, şirketlerin muhasebe kayıtlarının nasıl tutulduğu ve mali tabloların nasıl düzenlendiği ve bu verilerin nasıl yorumlanacağı anlatılacaktır. Diğer yandan reel sektördeki firmaların da, finansman personelinin ve yönetim kadrosunun muhasebe konusunu bilmesi, şirket resmini daha iyi anlamalarını ve doğru finansal kararlar verebilmelerini sağlayacaktır. Dolayısıyla bu eğitim finansman departmanları çalışanları, muhasebe departmanlarında yeni işe başlayanlar ve şirket yönetimlerinde görev alanlar için de önemli katkı sağlayabilecek içeriktedir.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre2 gün

Erken Uyarı Sistemleri ve Yeni Kullanım Alanları: Ülke ve Politik Riskinin Ölçümü ve Yorumlanması

Bu eğitim, erken uyarı sistemlerini, politik ekonomi ve uluslararası ekonomi ile ilgili kavramların ölçümünü, kullanım alanlarını, pratik ve güncel gelişmeler temel alınarak katılımcılarına aktarılmasını hedeflenmektedir. İlgili tüm konular seminer katılımcılarına teorik ve deneysel uygulamalar bağlamında aktarılacaktır. Katılımcıların ele alınan konularla ilgili yorum yapmaları ve soru sormaları teşvik edilecektir.devamını oku

 • SeviyeOrta
 • Süre2 gün

Portföy Yönetimi

Bu eğitimde amaçlanan katılımcılara portföy yönetiminin temellerini tanıtmaktır. Portföy yönetiminin temel kavramlarının yanısıra portföy yönetiminde kullanılan temel matematik bilgisi verilecektir. Amaçlanan sadece yatırım başlığı altında portföy yönetiminn incelenmesinin yanında şirketler finansmanı alanına giren proje yönetiminde de portföy yönetiminin temellerinin nasıl kullanılacağının aktarılmasıdır. Kısıtlar altında doğru karar verebilme ve verilen kararları güncelleme yöntemleri üzerinde durulacaktır. Aynı zamanda eğitimin amacı çalışma hayatında bilgisizlikten ya da yanlış bilgilenmeden kaynaklanan yerleşmiş uygulama hatalarının altını çizmek, katılımcıların bunların ayırdına varmalarını sağlamak ve sürekli gözardı edilen noktalara katılımcıların dikkatini çekmektir.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre2 gün