Temel Seviye Finans Matematiği

Bu eğitimde amaçlanan katılımcılara temel finansal kararların alımında kullanmaları gerekecek finans matematiği ile ilgili bilgileri kazandırmaktır. Finansmanın dünyasının matematiği kolay olmakla beraber belli kuralların takibini gerektirmektedir. Bu kurallar gözardı edilerek yapılacak hesaplamalar hatalı olacaktır. Bunlardan alınacak kararlar da etkilenecektir. Eğitimin ile çalışma hayatında bilgisizlikten ya da yanlış bilgilenmeden kaynaklanan yerleşmiş uygulama hatalarının altını çizmek, katılımcıların bunların ayırdına varmalarını sağlamak ve sürekli gözardı edilen noktalara katılımcıların dikkatini çekmeyi hedeflemekteyiz.

Kimler Katılmalı

Bu eğitim, üretim ve hizmet sektörlerinde temel finansal kararların alınmasında, bu kararların sonuçlarını etkileyen ve değerlendirilmesinde aktör olarak yer alan yöneticilerin ve akademisyenlerin katılımına uygun bir eğitimdir.

Eğitim İçeriği

 • 1. Temel Faiz Hesaplamaları
  • Basit Faiz
  • Bileşik Faiz
  • Etkin Faiz
 • 2. Paranın Zaman Değeri Nasıl Dikkate Alınır? 5 Oyuncu 4 Senaryo.
  • Şimdiki Değer Hesabı
  • Gelecek Değer Hesabı
  • Faiz Oranı Hesabı
  • Periyot Sayısı Hesabı
  • Periyodik Ödeme Hesabı
 • 3. Paranın Zaman Değerinin Temel Uygulama Alanları
  • İskonto Edilmiş Nakit Akışı
  • Net Şimdiki Değer Hesaplaması
  • İç Verim Oranı Nasıl Hesaplanır ve Nerelerde Kullanılır?
  • Ayarlanmış İç Verim Oranı Nasıl Hesaplanır?
  • Karlılık Endeksi Nasıl Hesaplanır ve Nerelerde Kullanılır?
 • 4. Belirsizliği Rakamlara Nasıl Dökersiniz?
  • Standart Sapma ve Oynaklık Hesabı
  • Belirsizliği Sayılara Dökerken Standart Sapma ve Oynaklık Nasıl Kullanılır?
  • Proje ya da Varlıklardan Bir Portföy Oluştururken Standart Sapma ve Oynaklığı Nasıl Kullanırız?
 • 5. Genel Değerlendirme ve Sonuç

Eğitmenler

Prof. Dr. Yaman Ömer Erzurumlu

Bilanço ve Mali Analiz Eğitimleri Ekip Lideri

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?

Diğer Eğitimler

Finansal Piyasalarda Monte Carlo Simülasyonu Uygulamaları

Bu eğitimin amacı katılılımcılara, türev ürün fiyatlanmasından, risk yönetimine, fiyat ve piyasa tahminlerinden, stres testi senaryo analizlerine, üretim planlamadan, satış tahminine kadar çok geniş bir yelpazede dünyada yaygın olarak kullanılan Monte Carlo simulasyonunun temel prensiplerini uygulamalı olarak anlatmaktadır. Yapılacak olan uygulamalarda kur tahmini, türev ürünlerin fiyatlanması, risk yönetimi, piyasaların tahmini gibi finansal uygulamalar öncelikli olacaktır. Böylece katılımcıların yaptıkları işlerde dünyaca kabul görmüş bazı modelleri kullanarak oluşturacakları sonuçları daha anlamlı hale getirmek amaçlanmaktadır.devamını oku

 • Seviyeİleri
 • Süre2 gün

Erken Uyarı Sistemleri ve Yeni Kullanım Alanları: Ülke ve Politik Riskinin Ölçümü ve Yorumlanması

Bu eğitim, erken uyarı sistemlerini, politik ekonomi ve uluslararası ekonomi ile ilgili kavramların ölçümünü, kullanım alanlarını, pratik ve güncel gelişmeler temel alınarak katılımcılarına aktarılmasını hedeflenmektedir. İlgili tüm konular seminer katılımcılarına teorik ve deneysel uygulamalar bağlamında aktarılacaktır. Katılımcıların ele alınan konularla ilgili yorum yapmaları ve soru sormaları teşvik edilecektir.devamını oku

 • SeviyeOrta
 • Süre2 gün

Temel Muhasebe

Finansal kurumların, reel sektör bilançolarını yorumlayabilmesi ve kredi değerlendirmesini etkin şekilde yapabilmesi için mali tabloların ilk adımını oluşturan muhasebe kavramını da iyi bilmeleri gerekmektedir. Bunun için de hem genel müdürlükteki ve hem de bölge müdürlüklerindeki krediler personelinin, ayrıca şube çalışanlarının yeterli düzeyde muhasebe bilgisine sahip olması gerekmektedir. Böylece müşterilerden kredi çalışması için alacakları bilgi ve belgeleri daha iyi yorumlayabilecek ve daha etkin bir müşteri ilişkisi sağlayabilecektir. Bu eğitimde konu personelin gelişimi amacıyla, şirketlerin muhasebe kayıtlarının nasıl tutulduğu ve mali tabloların nasıl düzenlendiği ve bu verilerin nasıl yorumlanacağı anlatılacaktır. Diğer yandan reel sektördeki firmaların da, finansman personelinin ve yönetim kadrosunun muhasebe konusunu bilmesi, şirket resmini daha iyi anlamalarını ve doğru finansal kararlar verebilmelerini sağlayacaktır. Dolayısıyla bu eğitim finansman departmanları çalışanları, muhasebe departmanlarında yeni işe başlayanlar ve şirket yönetimlerinde görev alanlar için de önemli katkı sağlayabilecek içeriktedir.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre2 gün

Uluslararası Alan Endeksli Dergilerde (SSCI & Scopus) Nasıl Yayın Yapılır?

Bu eğitim, ekonomi, finans, işletme, enerji, siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler gibi sosyal bilimler alanları için uluslararası alan endeksli dergilerde (SSCI, Scopus vb.) makale yayınlamanın aşamalarını ele almaktadır. Bu bağlamda yayın yaparken dikkat edilecek hususlar ve püf noktalar ve de yapılmaması gereken genel hatalar eğitimin kapsamını oluşturmaktadır. Eğitimde makaleler ile birlikte, iyi bir yüksek lisans ve doktora tezi yazılması için gerekli hususlar da incelenmektedir. İlgili tüm konular eğitim katılımcılarına teorik ve deneysel uygulamalar bağlamında aktarılacaktır. Katılımcıların ele alınan konularla ilgili yorum yapmaları ve soru sormaları teşvik edilecektir.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre2 gün