IFRS-9 Hedge Muhasebesi

Bu eğitimde bankaların maruz kaldığı finansal risklere karşı nasıl hedge muhasebesi uygulayabilecekleri ve uyguladıkları hedge işlemlerinin etkinliğini nasıl ölçebilecekleri hususunda eğitim verilecektir.

Kimler Katılmalı

Bankaların başta Hazine Birimi olmak üzere hedge muhasebesi hakkında bilgi edinmek isteyen kişilere uygun bir eğitimdir.

Eğitim İçeriği

 • 1. IFRS-9, TFRS-9 ve Bunların Tarihçeleri
  • IAS-39 ve TMS-39'un Tarihçeleri
  • IFRS-9 ve TFRS-9'un Tarihçeleri
  • IFRS-9'un Ana Bölümleri
  • IFRS-9'un Genel Etkileri
  • IFRS-9'un Kapsamı
 • 2. Finansal Araçlar ve Muhasebeleştirilmeleri
  • Finansal Varlıklar
   • Finansal Varlıkların Sınıflandırılması ve Ölçümü
   • Finansal Varlıkların Muhasebeleştirilmesi ve Ölçümü
    • Gerçeğe Uygun Değer Değişimi Kâr Veya Zarara Yansıtılarak Ölçülenlerin (FVPL) Muhasebeleştirilmesi
    • İtfa Edilmiş Maliyeti Üzerinden Ölçülenlerin Muhasebeleştirilmesi
     • Etkin Faiz Yöntemi
    • Gerçeğe Uygun Değer Değişimi Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülenlerin (FVOCI) Muhasebeleştirilmesi
   • Finansal Yükümlülüklerin Muhasebeleştirilmesi ve Ölçümü
   • Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlar
 • 3. Finansal Riskten Korunma (Hedge) Kavramı ve İlgili Temel Kavramlar
  • Maruz Kalınan Finansal Riskler
  • Finansal Riskten Korunma Süreci
  • Finansal Riskten Korunma Muhasebesinin Felsefesi
  • Finansal Riskten Korunma Muhasebesinin Etkisi
  • Finansal Riskten Korunma Muhasebesinin Amacı
  • Finansal Riskten Korunma Muhasebesinin Kapsamı
  • Finansal Riskten Korunma Muhasebesinin Uygulanmasında Bankanın Tercihi
  • Micro Hedge Kavramı
  • Macro Hedge Kavramı
  • Korunan Kalem
  • Korunma Aracı (Koruyan Araç)
 • 4. Finansal Riskten Korunma Araçlarının Tanımı ve Niteliği
 • 5. Finansal Riskten Korunan Kalemlerin Tanımı ve Niteliği
 • 6. Finansal Riskten Korunma Muhasebesinin Uygulama Şartları
 • 7. Nitelikleri Sağlayan Korunma İlişkilerinin Muhasebeleştirilmesi
  • Finansal Riskten Korunma Çeşitleri
   • Gerçeğe Uygun Değer Değişiminden Korunma (Fair Value Hedge)
    • Gerçeğe Uygun Değer Değişiminden Korunmanın Tanımı, Amacı, Risk Faktörleri ve Muhasebeleştirilmesi
   • Nakit Akış Değişkenliğinden Korunma (Cash Flow Hedge)
    • Nakit Akış Değişkenliğinden Korunmanın Tanımı, Risk Faktörleri, Muhasebeleştirilmesi ve Sonlandırılması
    • Etkin Kısım ve Etkin Olmayan Kısım
   • Yurtdışı İşletmedeki Net Yatırım Riskinden Korunma (Net Investment Hedge)
    • Yurtdışı İşletmedeki Net Yatırım Riskinden Korunmanın Tanımı ve Muhasebeleştirilmesi
  • Yeniden Dengeleme
  • Finansal Riskten Korunma Muhasebesinin Sonlandırılması
  • Türev Ürünler
   • Türev Ürünlerin Değerlemesi
   • Opsiyonların Zaman Değerinin Muhasebeleştirilmesi
  • Bir Kalem Grubunun Korunması
 • 8. Hedge İşleminin Etkinliği
  • Etkinliğin Değerlendirilmesi ve Ölçümü
  • Geleceğe Yönelik Etkinlik ve Geçmişe Yönelik Etkinlik Kavramları
  • Etkinlik Testleri
   • Kritik Koşullar Yöntemi
   • Oran Analizi Yöntemi
    • Dollar-Offset
    • Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişim
    • Delta Duyarlılığı Analizi
   • Regresyon Analizi Yöntemi
   • Senaryo Analizi Yöntemi
   • Değişkenliği Azaltma Yöntemi (VRM)
   • Faiz Oranı Swapları İçin Kısayol Yöntemi
   • Göreceli Fark Yöntemi
   • Kullanılacak Yöntemin Seçimi
 • 9. Genel Değerlendirme ve Sonuç

Eğitmenler

Dr. M. Barış Akçay

Finansal Risk Yönetimi Modelleme, Denetim ve Validasyon Eğitimleri Ekip Lideri

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?

Diğer Eğitimler

IFRS-9 Finansal Araçların Sınıflandırması, Değer Düşüklüğü ve Bankalara Etkisi

Bu eğitimin amacı IFRS-9'da yer alan finansal araçların sınıflandırılması ve değer düşüklüğüne ilişkin standartların katılımcılar tarafından anlaşılması ve bu standartların bankaların hazine yönetimi, bilanço yönetimi gibi alanlarda etkisinin incelenmesidir. IFRS-9 muhasebeleştirme ve finansal raporlama odaklı çıkartılan prensipler ve standartlar içermesine rağmen, bankaların yapacağı finansal yatırımları, elinde bulunduracağı nakit varlıkları ve sermayeyi, finansal araçların değerlemesi, karşılık ayırma gibi hususları doğrudan etkilediğinden IFRS-9’un getirdiklerinin, banka personelinden banka üst düzey yöneticilerine kadar anlaşılması önem arz etmektedir. Bu kapsamda ilgili banka yönetici ve personelinin IFRS-9’un getirdikleri ve bankaların hazine ve bilanço yönetimleri üzerindeki etkisi hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre2 gün

Bankalarda Middle Office Uygulamaları: Hazine Karlılık, Değerleme, Limit Kontrol, Off-Market Kontrol

Hazine birimleri tarafından yapılan işlemlerin değerleme, kar/zarar hesaplama ve raporlama, limit ve teminat takip, off-market kontrol vb middle office süreçlerinin RiskActive sistemleri üzerinden detaylı gösterimini içeren bir eğitimdir.

 • SeviyeOrta
 • Süre1 gün

Sabit Getirili Menkul Kıymetler ve Optimum Portföy Oluşturma Teknikleri

Bu seminer ile, sabit getirili menkul kıymet değerleme tekniklerini ileri düzeyde ele alınarak, optimum portföyün oluşturulması, risklerin analiz edilmesi ve kapsamında ele alınarak katılımcılara excel uygulamaları ve simülasyon teknikleri ile aktarılmaktadır.devamını oku

 • Seviyeİleri
 • Süre2 gün

Bankalarda Hazine İşlemlerinin Denetimi, Kontrolü ve Validasyonu

Finansal kurumların hazine organizasyonlarını ve iş tanımlarını, piyasaları, hazine ürünlerini detaylı tanımayı, denetim noktalarını tespit etmeyi amaçlayan bir eğitimdir.

 • SeviyeOrta
 • Süre2 gün