Sabit Getirili Menkul Kıymetler ve Optimum Portföy Oluşturma Teknikleri

Bu seminer ile, sabit getirili menkul kıymet değerleme tekniklerini ileri düzeyde ele alınarak, optimum portföyün oluşturulması, risklerin analiz edilmesi ve kapsamında ele alınarak katılımcılara excel uygulamaları ve simülasyon teknikleri ile aktarılmaktadır.

Kimler Katılmalı

Seminere, sabit getirili menkul kıymet piyasasının işleyişinin net anlaşılmasını amaçlayan, hazine, hazine operasyon, risk yönetimi, teftiş, iç kontrol, kredi ve mali işler bölümlerinde çalışanlar ile şube personeli ve fon yöneticilerinin katılımı uygundur.

Eğitim İçeriği

 • 1. Sabit Getirili Menkul Kıymetlere Genel Bir Bakış
  • Tahvil Bono Piyasası ve İşleyişi
  • DİBS İhraç Yöntemleri
  • Birincil ve İkincil Piyasalar
  • Nominal, Reel ve Örtük (Implied) Faiz Kavramları
  • İç Verim Oranı - IRR Analizi
  • Gelecek ve Bugünkü Değer Kavramı
  • Piyasaların Birbirleri ile Etkileşimi
   • Asset Swap Piyasaları
   • Uzun ve Kısa Vadeli Bono Piyasaları
   • Çapraz Kur Swap Piyasaları
 • 2. Sabit Getirili Menkul Kıymetlere Genel Bakış
  • Tahvil Bono Piyasası ve İşleyişi
  • DİBS İhraç Yöntemleri
  • Birincil ve İkincil Piyasalar
  • Nominal, Reel ve Örtük (Implied) Faiz Kavramları
  • İç Verim Oranı- IRR Analizi
  • Gelecek ve Bugünkü Değer Kavramı
 • 3. Enterpolasyon Teknikleri ve Verim Eğrisi Modellemeleri
  • BIST Tahvil Bülten Verisi ve Verim Eğrisi Oluşturulması
  • Regresyon ve Denge Modellemeleri
  • Verim Eğrisi Oluşturma Teknikleri
   • Cubic Spline
   • Nelson-Siegel
   • Genişletilmiş Nelson-Siegel
 • 4. Uygulamalı Tahvil Bono Fiyatlamaları
  • İskontolu Bonolat
  • Sabit Kuponlu Tahviller
  • Değişken Faizli Tahviller
  • Enflasyona Endeksli Tahviller
   • Genel Fiyatlama Uygulamaları
   • Referans Endeks Oluşturma
   • Beklenen Enflasyon Tahmini
   • Nominal Getiri Hesaplamaları
   • TUFEX Kağıtlarının Sabit Kuponlu Tahvillere Dönüştürülmesi
  • Özel Sektör Tahvilleri
  • Eurobondlar
  • Sukuklar
  • Genel Fiyatlama Uygulamaları
   • Verim Eğrisine Göre Fiyatlanması
   • Fiyatlama Problemleri ve Önerileri
 • 5. Sabit Getirili Menkul Kıymetler Risk Ölçüm Parametreleri
  • DVO1
  • PVO1
  • Convexity
  • Durasyon
  • IRR
  • Yield Curve Trading
  • DVO1 Neutral Trading
 • 6. Swaplar
  • Currency Swaps
  • Interest Rate Swaps (IRS)
  • Cross Currency Interest Rate Swaps (CCIRS)
 • 7. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler

Eğitmenler

Güneş Kasap

Hazine ve Bilanço Yönetimi Ekip Lideri

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?

Diğer Eğitimler

Hazine Ürünlerinin Fiyatlandırılması ve Risk Analizi

Bu eğitim programı, banka hazinelerinde sıklıkla yapılan hazine ürünlerinin anlaşılması ve fiyatlama alt yapılarının uygulamalı örneklerle anlatılmasını amaçlamaktadır.

 • SeviyeOrta
 • Süre2 gün

IFRS-9 Hedge Muhasebesi

Bu eğitimde bankaların maruz kaldığı finansal risklere karşı nasıl hedge muhasebesi uygulayabilecekleri ve uyguladıkları hedge işlemlerinin etkinliğini nasıl ölçebilecekleri hususunda eğitim verilecektir.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre2 gün

Bankalarda Middle Office Uygulamaları: Hazine Karlılık, Değerleme, Limit Kontrol, Off-Market Kontrol

Hazine birimleri tarafından yapılan işlemlerin değerleme, kar/zarar hesaplama ve raporlama, limit ve teminat takip, off-market kontrol vb middle office süreçlerinin RiskActive sistemleri üzerinden detaylı gösterimini içeren bir eğitimdir.

 • SeviyeOrta
 • Süre1 gün

Para, Döviz, Sermaye Piyasaları & Global Para Hareketleri

Eğitimin amacı; bu piyasaların özelliklerini, oyuncularını, düzenleyici kurumlarını, işleyiş mekanizmalarını ve birbirleri ile etkileşimlerini anlamak ve yorumlamaktır.

 • SeviyeTemel
 • Süre2 gün