Yeni Piyasa Riski (FRTB) Düzenlemelerine Göre Standart Model ve İçsel Ölçüm Modeli İle Piyasa Riski Ölçümü

2008 yılının sonunda yaşanan kriz sonucunda Basel Komitesi risk yönetimi düzenlemelerinde kapsamlı revizyona gitti. Bunların sonucunda bankacılık regülasyonları daha katı ve talepkar hale geldi. Düzenleme ve denetleme otoriteleri daha etkin ve proaktif risk yönetimi sağlanması amacıyla yeni ve kapsamlı risk yönetimi düzenlemeleri uygulamaya başladı. Bu doğrultuda istişare dokümanları ve etki çalışmaları yapılmakta. Bu eğitim ile uygulamaya girecek olan yeni piyasa riski (eski adıyla Fundamental Review of Trading Book, FRTB) düzenlemelerinin getireceği yenilikler ve bankaların uyum kapsamında yapmaları gereken değişiklikler tüm yönleriyle tartışılmaktadır. FRTB düzenlemeleri ile birlikte bankaların Standart Yaklaşım ve İçsel Yaklaşım ile piyasa riski hesaplama yöntemleri önemli ölçüde değişikliğe uğrayacak ve paralel olarak her iki ölçüm modelinin kullanılması gerekecektir. Eğitimin amacı yeni düzenlemeleri ve gerekli olan uyum sürecinin iyi ve etkin planlanması konusunda da katılımcıya bilgiler vermektir.devamını oku

Kimler Katılmalı

Bu eğitim bankaların risk yönetimi, uyum ve raporlama bölümlerinde çalışanlara ve yöneticilere tavsiye edilir.

Eğitim İçeriği

 • 1. Giriş: Piyasa Riski Çerçevesinde Değişikliklere Duyulan İhtiyaç
  • Dünyada Risk Yönetim Uygulamalarındaki Gelişim
  • Basel Düzenlemeleri (Basel II, Basel 2,5, Basel III, FRTB)
 • 2. Yeni Piyasa Riski Düzenlemeleri (FRTB)
  • FRTB'de Gap Analizi İhtiyacı: Önemli Değişiklikler ve Güncellemeler
   • Enstrumanlara İlişkin Yeni Veri Yapısı Tasarımı
   • Yeni Fonksiyonalitelere İlişkin Gerekli Çalışmalar
   • İnsan Kaynağı ve Eğitim İhtiyacı
  • Piyasa Riskinin Kapsamı ve Ölçümü
 • 3. FRTB Kapsamında Alım Satım ve Bankacılık Hesapları Ayrımı
  • Alım Satım Hesaplarının Tanımı
  • Alım Satım Hesaplarına Dahil Edilme Kriterleri
  • Otoritenin Sınıflandırmaya Müdahalesi
  • Alım Satım ve Bankacılık Hesapları Arasındaki Geçişe İlişkin Sınırlandırmalar
 • 4. FRTB'de Yeni Standart Yaklaşım
  • Genel Hükümler
  • Yeni Standart Yaklaşımın Yapısı
  • Duyarlılıklara Dayalı Metod ile Sermaye Yükümlülüğü Hesabı
  • Risk Faktörleri
  • Delta, Vega ve Curvature Risk Duyarlılıkları
  • Temerrüt Riskine İlişkin Sermaye Yükümlülüğü Hesabı
  • Artık Risk İlavesi
 • 5. FRTB'de Yeni İçsel Model Yaklaşımı
  • Genel Kriterler
  • Niteliksel Standartlar
  • Niceliksel Standartlar (Expected Shortfall)
  • Expected Shortfall İle Sermaye Hesabı
  • Temerrüt Riski Sermaye Yükümlülüğü
  • Risk Faktörleri İçin Sermaye Yükümlülüğü
  • Modellenemeyen Risk Faktörleri
  • Stres Testleri
  • Yeni İçsel Model Yaklaşımının Performans Ölçümü
   • Harici Validasyon ve Model Validasyon Standartları
   • Masa Bazında Geriye Dönük Test ve Performans Attribution
   • Banka Bazında Geriye Dönük Test
  • Yeni Standart Yaklaşım İle Etkileşim
 • 6. Diğer Hususlar
  • İçsel Risk Transferi
   • Kredi Riskinin İçsel Risk Transferi
   • Sermaye Yatırım Riskinin İçsel Transferi
   • YFOR'un İçsel Transferi
  • Alım Satım Hesaplarındaki Karşı Taraf Kredi Riski
  • Pillar 2 kapsamında Piyasa Riski
 • 7. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler

Eğitmenler

Dr. M. Barış Akçay

Finansal Risk Yönetimi Modelleme, Denetim ve Validasyon Eğitimleri Ekip Lideri

Dr. Özge Yürükoğlu

Risk Yönetimi ve Basel Eğitimleri Lideri

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?

Diğer Eğitimler

Finans Kuruluşlarında Finansal Risk Yönetimine Giriş

Bu eğitimin amacı finansal kurumlarda çalışan kişilerin ve yöneticilerin kurumlarındaki maruz kaldıkları Finansal Riskleri tanıması, bu risklerin nasıl yönetilmesi gerektiği ile ilgili Türkiye ve dünya uygulamalarını bilmesi ve bu riskler için bugün halen geçerli olan regulasyonların ve bu regulasyonların kurumlara etkilerini anlamasını sağlamaktır. Finansal risklerin türleri, ölçüm modelleri, korunma uygulamaları konusunda temel bilgiler kazandırmak ve "Ekonomik sermaye, RAROC, EVA" gibi popüler kavramlar ile de tanışmalarını sağlamaktır. Ayrıca eğitimde temel finansal risklerin türev ürünler ile nasıl risk azaltım için kullanacakları anlatılacaktır. Risk ölçümünde ve hedging anlatım sırasında yapılacak örneklerle hedging (korunma) işleminin şekilleri ve yapılış tarzı ayrıca uygulamalı olarak gösterilecektir.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre2 gün

SPK Düzenlemelerine Göre Piyasa Riski Yönetimi

Eğitimde, menkul kıymet şirketlerinin ve portföy yönetim şirketlerinin taşıdıkları piyasa risklerinin ölçülmesi ve yönetilmesi için gerekli olan bilgilerin verilmesi hedeflenmektedir. Katılımcılara SPK düzenlemeleri, kullanılan piyasa riski ölçüm modelleri, stres testleri ve senaryo analizleri anlatılmaktadır. İlgili düzenlemeler içerisinde yer alan ileri riske maruz değer uygulamaları ve geriye dönük test gibi konular tüm yönleri ile ele alınmaktadır.devamını oku

 • SeviyeOrta
 • Süre2 gün

Yatırım ve Emeklilik Fonlarının Performanslarının Değerlendirilmesi ve Fon Performans Rating Sisteminin Yatırım Kararlarında Kullanılması

Yatırım ve Emeklilik fonlarının performans karşılaştırmalarında kullanılan 150’nin üzerinde fon performans ölçtünün hesaplanması, fon karşılaştırmalarında kullanılması ve bu ölçütlerin ne işe yaradığının öğretilmesi hedeflenmektedir. Bireysel ve Kurumsal yatırımcılar ile fon yöneticilerinin çok seçenekli fon piyasasında yatırım tercihlerine ve risk iştahlarına uygun fonların seçilme kriterleri belirlenecektir. Bu eğitimde ayrıca katılımcılara dünyada yatırım fonu endüstrisindeki son gelişmeler anlatılarak, ülkemizdeki yatırım fonlarının mevcut durumu ile önümüzdeki dönemde fon endüstrisinde olabilecek fırsatlar yurtdışındaki trendler de incelenecektir. Ülkemizde özellikle Bireysel Emeklilik Fonları'nın artan hacmi ile daha da önem kazanan yatırım fonu performansı ve sunum standartları analiz edilerek, fon performans ölçümünde kullanılan analitik yöntemler uygulamalı olarak ele alınacaktır. Eğitim sonunda katılımcılar yatırım fonlarının işleyiş süreci, fon performanslarının karşılaştırmalı analizi ve fonların derecelendirilmesi konusunda teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olacaklardır.devamını oku

 • Seviyeİleri
 • Süre2 gün

Basel Düzenlemeleri Kapsamında Temerrüt Tutarı (EaD) Tahmini, Modellemesi ve Validasyonu

Bu eğitimde Basel II düzenlemesinde yer alan içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımlarda bankaların tahmin etmesi gereken risk bileşenlerinden biri olan temerrüt tutarının tahminine ilişkin asgari şartlar, temerrüt tutarının modellenmesi ve tahmin modelinin validasyonu hususları detaylı olarak incelenecektir. Eğitimde EaD tahmini modellemelerinin ve validasyonunun hem teorik altyapısının anlatılması, (istenmesi halinde) hem de R veya Python dili kullanılarak basit uygulamalar yapılması planlanmaktadır.devamını oku

 • Seviyeİleri
 • Süre1 gün