R'a Giriş ve Temel İstatistik

R, istatistiksel bir programlama dilidir ve gün geçtikçe popülerliği artmaktadır. İstatistik hesaplamaları, diğer programlama dillerinin göre R'da olarak daha hızlı, kolay ve anlaşılabilir yapılabilmektedir. Bu eğitimde önce R programlama dili, özellikleri, kurulması, çalıştırılması, veri alma, işleme ve grafik çizimi, tidyverse kullanımı vb. hususlara değinilecektir. Ardından, çeşitli istatistiksel hesaplamalar ilişkin birçok R uygulaması yapılacaktır.

Kimler Katılmalı

Bu eğitimi, özellikle istatistiksel hesaplamalarda, big data, veri analizi ve modelleme konularında R dilini kullanmak isteyen kişilerin alması gerektiği düşünülmektedir.

Eğitim İçeriği

 • 1. R'a Giriş
  • Genel Bakış
  • R ve Diğer Yazılımlar
  • Neden R?
  • R Terminal ve Rstudio Kurulumu
  • R Oturumu ve Yönetimi
  • Yardım Alma ve Destek Sayfaları
 • 2. Temel Komut ve Kavramlar
  • Paket (Library) Kurulumu ve Yükleme
   • CRAN ile kurulum
   • Github ile kurulum
  • Finansal Uygulamalarda Kullanılan Paketler
  • R'da Temel İşlemler
 • 3. Hesaplama Aracı Olarak R
  • Veri Tipleri
  • Nesneler, Objeler ve Temel R Bileşenleri
  • R'da Liste (List) Kavramı
  • Vektörler
  • Temel İstatistiki Fonksiyonlar
  • Matris ve Diziler
  • Temel Matris İşlemleri
  • Data Frame ile Çalışmak
 • 4. Programlama Dili Olarak R
  • Veri Alışverişi
   • Metin dosyaları ile çalışmak (txt, csv)
   • Excel dosyaları ile çalışmak (csv)
   • Veritabanı ile çalışmak (MySQL, MSSQL)
   • İnternetten veri almak (yahoo finance)
  • Kontol Yapıları
   • If-Else
   • For
   • While
   • Repeat
  • Fonksiyonlar
  • apply Fonksiyonu
  • Kategorik Değişkenler (Faktörler) ile İşlemler
 • 5. "R Base" Türü Grafik Çizimi
  • Çizim Gereçleri
  • Nokta (Scatter) Grafik
  • Sütun (Bar) Grafik
  • Çizgi (Line) Grafik
  • Çoklu Grafikler
  • Kutu (Box) Grafik
  • Histogram ve Dağılım Yoğunluk Çizimleri
  • Fonksiyon Çizimi
  • Grafiğe Metin Ekleme ve Kaydetme
 • 6. "gglot2" Paketi ile Grafik Çizimi
  • Nokta (Scatter) Grafik
  • Sütun (Bar) Grafik
  • Çizgi (Line) Grafik
  • Histogram
  • Çoklu Çizim
 • 7. Tidyverse ile Veri Düzenleme
  • frame'den tibble'a Geçiş
  • filter
  • select
  • mutate
  • arrange
  • summarise
  • join
  • Veri Düzenleme
   • gather
   • spread
  • Veri İşleme:
   • Uygulama
 • 8. R İle İstatistik Uygulamaları
  • Verinin İçe Aktarılması; Sıralanması; Minimum, Maksimum, Aralık, Frekans Dağılımı, Kümülatif Frekans Değerlerinin Bulunması; Histogram Çizimi vb. Uygulamalar
  • Tanımlayıcı İstatistik Uygulamaları: Aritmetik Ortalama, Mode, Median, Geometrik Ortalama, Harmonik Ortalama, Ağırlıklı Ortalama, Percentiles, Quartiles, Quantiles, Box-Whisker Grafiği, Range, Varyans, Standart Sapma, Standart Hata, Değişim Katsayısı, Skewness, Kurtosis vb. Uygulamalar
  • R'da Olasılık Teorisi ve Olasılık Dağılımı Uygulamaları: Rasgele Değer Üretme, Yoğunluk Fonksiyonu, Kümülatif Fonksiyon, Bernolli Dağılımı, Binom Dağılım, Geometrik Dağılım, Poisson Dağılımı, Uniform Dağılım, Gamma Dağılımı, Normal Dağılım, Olasılık Hesaplamaları vb. Uygulamalar
 • 9. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?

Diğer Eğitimler

Python ile Programlamaya Giriş

Bu eğitim programlamaya yeni giriş yapan veya hali hazırda programlamayla ilgilenip yeni bir programlama dili öğrenmek isteyen katılımcılara popülaritesi günden güne artan, kullanıcı dostu, yorumlamalı bir dil olan Python'ın detaylarını uygulamalı olarak öğretmeyi amaçlamaktadır.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre2 gün

R ile Temel Programlama

Bu eğitim programlamaya yeni giriş yapan veya hali hazırda programlamayla ilgilenip yeni bir programlama dili öğrenmek isteyen katılımcılara istatistik temelli bir yazılım ortamı olan R ile tanıştırmak ve detaylarını öğretmeyi amaçlamaktadır.

 • SeviyeTemel
 • Süre2 gün

İleri Düzey Excel Eğitimi Fonksiyon Yazma ve İleri Veri Analizi

Günümüzde Microsoft Excel iş hayatında yoğun şekilde kullanılan vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir. Excel’in etkin bir şekilde kullanılması, kurumlarda personel verimliliğinin önemli ölçüde artmasına yardımcı olmakta ve dolaylı olarak maliyetlerin düşmesine de katkıda bulunmaktadır. Personelin işlerini zamanında bitirmesini destekleyen en önemli araç olan Excel, iyi kullanılması durumunda gereksiz fazla mesai saatlerinin de önüne geçmektedir. İleri düzey Excel kullanıcılarının, çalışmalarını daha kısa zamanda ve başarı ile bitirebilmeleri onları iş hayatında ön plana çıkarmaktadır. Bu eğitimde temel amaç orta düzeyde Excel bilgisine sahip kullanıcılara özellikle iş hayatında karşılaşabilecekleri bazı problemlerin çözümünde etkin çözüm metotlarını aktarmaktır. En önemli konu çalışanların çalışmalarını bir veritabanı mantığı çerçevesinde düşünüp Excel çalışma dosyalarını ona göre düzenlemeleri ve kullanmalarıdır. Bu çerçevede verilecek eğitim sadece birtakım formüllerin ve Excel araçlarının anlatılması şeklinde olmayacak olup etkin bir Excel çalışma ortamının nasıl yaratılabileceği üzerinde de yoğun bir şekilde durulacaktır.devamını oku

 • Seviyeİleri
 • Süre2 gün

Python ile Modelleme, Makina Öğrenmesi ve Yapay Zeka

Eğitim kapsamında, elimizdeki veri setini tanıyıp anlamlandırmaktan başlayıp derin öğrenmeye kadar makine öğrenmesinin detayları ele alınacaktır.

 • SeviyeOrta
 • Süre3 gün