Faiz Swapları ve Faiz Opsiyonlarının Fiyatlandırılması & Uygulamalı Workshop

Özellikle libor gibi değişken maliyetler üzerinden yabancı para cinsinden kredi kullanıp faiz ve kur risklerini yönetmek isteyen şirketlere yönelik tasarlanmış bir eğitimdir. Bu eğitimi alan katılımcılar, kullandıkları değişken faizli uzun vadeli krediler üzerinde yer alan faiz ve kur risklerini yönetebilecekleri araçları detaylı olarak analiz edebilecekler ve risk yönetimi kararlarını etkin bir şekilde verebilecek hale geleceklerdir.

Kimler Katılmalı

Bu eğitime yabancı para cinsinden, değişken faize endeksli kredi portföyü yöneten ve risk yönetimi ürün ve politikalarını öğrenmek isteyen herkes katılabilir.

Eğitim İçeriği

 • 1. Faiz Hesaplamaları ve Türev Ürünler
  • Faiz Kavramı
  • Finansal Ürünler ile Faiz Tipi İlişkisi
  • Faiz Türleri
   • Basit Faiz
   • Bileşik Faiz
   • Sürekli Bileşik Faiz
   • Forward Faiz
   • Faiz Dönüşümleri
  • Zero Coupon Curve
  • Forward Curve
  • Swap Curve
 • 2. Swap Piyasası ve FX Implied Piyasa
  • Swap Piyasalarının İşleyişi ve Swap Hesaplamaları
  • Para Piyasaları ile FX Implied Piyasa Karşılaştırmaları
  • Neden FX Implied Piyasalar Daha Etkindir?
 • 3. Enterpolasyon Teknikleri ve Verim Eğrisi Modelleme
  • Sabit Getirili Menkul Kıymetler Piyasası Data Toplama Metodolojisi
  • Swap Piyasası Data Toplama Metodolojisi
   • Fx Implied Piyasası Data Toplama Tekniği
   • Cross Currency Swap Piyasası Data Toplama Tekniği
  • Enterpolasyon Teknikleri
   • Lineer Enterpolasyon
   • Logaritmik Enterpolasyon
   • Kübik Enterpolasyon
   • Kübik Spline Enterpolasyon
   • Kuadratik Enterpolasyon
   • Ne zaman Hangi Enterpolasyon Tekniği Kullanılmaktadır?
  • Verim Eğrisi Optimizasyonu
   • Nelson-Siegel Modeli
   • Extended Nelson Siegel Modeli
   • Svennson Modeli
   • Bootstrapping Modeli
   • Smoothed Bootstrapping Modeli
 • 4. Döviz Swap İşlemlerin Hesaplanması ve Analizi
  • Döviz Swap Hesaplamları
  • Nakit Akışı Yönetimi Fonksiyonu
  • Yatırım İşlemleri Fonksiyonu
 • 5. Faiz Swap İşlemlerin Hesaplanması ve Analizi
  • Faiz Swaplarının (IRS) Hesaplanması
   • IRS İşlemleri Ne Amaçla Yapılır?
   • Kredi İşlemleri – IRS İşlemleri İlişkisi
   • IRS İşlemlerinde Day/Year Convention Nedir?
   • Bullet / Amortismanlı Cash Flow Yapıları
   • Regular / Irregular Cash Flow Yapıları
   • Cash Flow Mapping Nasıl Yapılır?
   • Hakediş Usulü Kullandırılan Kredilerde Cash Flow Mapping Nasıl Yapılır?
   • Reuters / Bloomberg Üzerinden IRS Hesaplamaları
   • Excel Üzerinden IRS Hesaplamaları
   • IRS Piyasaları Nasıl Takip Edilmelidir?
  • Çapraz Kur Swaplarının (XCCY IRS) Hesaplanması
   • XCCY IRS İşlemleri Ne Amaçla Yapılır?
   • XCCY IRS İşlemlerinde Day/Year Convention Nedir?
   • Bullet / Amortismanlı Cash Flow Yapıları
   • Regular / Irregular Cash Flow Yapıları
   • Cash Flow Mapping Nasıl Yapılır?
   • Hakediş Usulü Kullandırılan Kredilerde Cash Flow Mapping Nasıl Yapılır?
   • Reuters / Bloomberg Üzerinden XCCY IRS Hesaplamaları
   • Excel Üzerinden XCCY IRS Hesaplamaları
   • XCCY IRS Piyasaları Nasıl Takip Edilmelidir?
  • Basis Swap İşlemleri
  • FRA Kontratlar
  • Swaptions
  • Cap / Caplet İşlemleri
  • Floor / Floorlet İşlemleri
  • Structured Faiz Türevleri
   • Callable IRS
   • Knock-In Floor Collar
   • Knock-Out Cap Collar
   • Range Accrual Swap
   • Switchable Swap
   • Ratchet Swap
  • Hybrid Products
 • 6. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?

Diğer Eğitimler

Döviz Opsiyonlarının Fiyatlandırılması & Uygulamalı Workshop

Eğitimde 4 farklı piyasa tipi ve bu piyasalarda oluşturulabilecek stratejiler detaylı olarak katılımcılara aktarılmaktadır. Stratejilerin temel taşı olan opsiyon çeşitleri hakkında da katılımcılara bilgi verilmektedir.devamını oku

 • SeviyeOrta
 • Süre2 gün

Farklı Piyasa Tipleri İçin FX Opsiyon Stratejileri ve Analizi

Eğitimde 4 farklı piyasa tipi ve bu piyasalarda oluşturulabilecek stratejiler detaylı olarak katılımcılara aktarılmaktadır. Stratejilerin temel taşı olan opsiyon çeşitleri hakkında da katılımcılara bilgi verilmektedir.devamını oku

 • SeviyeOrta
 • Süre2 gün

Türev Ürünlerin Değerlemesi ve Muhasebeleştirilmesinde Hedge Accounting Uygulamaları

Bu eğitimde Hedge Accounting konusunun temel kavramları ele alınmaktadır. Uluslararası muhasebe standartlarının getirdiği kural ve uygulamalar ışığında dünyada kabul görmüş değerleme modelleri ve hedge etkinliği ölçüm methodları kapsamlı bir şekilde anlatılmaktadır. Ayrıca Türev ürünlerin temel özellikleri, değerlemede kullanılan fiyatlama modelleri ve muhasebe hesapları incelenmektedir. Hedge Accounting gelir dalgalanmalarını önlemek amacı ile korunma amaçlı yapılan işlemlerin muhasebeleştirilmesinde çok önemli bir seçenek olarak kurumların karşısına çıkmaktadır. Konuya ilişkin mevzuatın tam olarak yerleşmemesi, yetişmiş personel eksikliği, hedge muhasebeleştirme sürecinin zahmetli olması ve teknik bilgi seviyesinin düşük olması bu uygulamanın kurumlarda yagınlaşmasını engellemektedir. Her oluşan durumu kendi içerisinde değerleme gerekliliği ortaya çıkmakta ve pek çok kurumda ortaya çıkan sorunları çözmek için dış destek alma zorunluluğu oluşmaktadır. Bu eğitim bu boşluğu bir ölçüde kapatmak için dizayn edilmiştir.devamını oku

 • SeviyeOrta
 • Süre4 gün

İleri Düzey Türev Ürünler: Simülasyonlu Fiyatlamalar ve Risk Analizleri

Türev ürünler kurumların ve bankaların hazinelerinde yatırım ve risk yönetimi amacıyla kullanılan finansal araçlardır. Bu eğitimde, ileri düzey türev ürün fiyatlamaları ile bu ürünlerin spekülatif ve risk transferi amacıyla kullanımına yönelik çok sayıda simulasyonlu uygulamaya yer verilmektedir.devamını oku

 • SeviyeOrta
 • Süre2 gün