Yoğunlaşma Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber

aşanan finansal krizler risk yönetim ve ölçüm sistemlerinin zayıflıklarının ortaya çıkmasına neden olurken, BDDK İçsel Sermeye Yeterliliği Değerleme Süreci (İSEDES) ve İyi Uygulamalar Rehberleri ile bankaların maruz kaldıkları risklerin sermaye yapılarına olası etkilerin incelenmesine ve irdelenmesine yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlamıştır. Bu eğitim ile katılımcılara, İSEDES İyi Uygulamlar Rehberleri kapsamında ikinci yapısal blok riskleri arasında yer alan ve bankalar açısından önemli bir risk oluşturan yoğunlaşma riskinin tanımlanması, ölçülmesi ve yönetilmesi aktarılmaktadır.

Kimler Katılmalı

Bu eğitim, Basel ve BDDK düzenlemeleri arasında yer alan İSEDES ve onun alt bileşenlerinden olan yoğunlaşma riski hakkında bilgi almak isteyen Risk Yönetimi ve Validasyon bölümlerinde çalışan kişilerin katılımına uygun bir eğitimdir.

Eğitim İçeriği

 • 1. Basel II ve İkinci Yapısal Blok
  • Basel II'nin Amacı ve Kapsamı
  • Basel II İkinci Yapısal Blok Düzenlemeleri (Pillar 2), Kapsamı ve Prensipleri
  • Türkiye'de Basel II Süreci ve BDDK Düzenlemeleri
 • 2. İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci (İSEDES)
  • İSEDES'in Tanımı ve Basel II İçerisindeki Yeri
  • İSEDES Sürecinin Bileşenleri
  • İSEDES Raporuna İlişkin İyi Uygulama Rehberleri
   • İSEDES Raporu
   • Bankaların Sermeye ve Likidite Planlamasında Kullanacakları Stres Testleri
   • Bankaların Kredi Yönetimi
   • Bankaların Piyasa Riski Yönetimi
   • Bankaların Operasyonel Risk Yönetimi
   • Bankaların Faiz Oranı Riskinin Yönetimi
   • Bankaların Ülke Riski Yönetimi
   • Bankaların Karşı Taraf Kredi Riski Yönetimi
   • Bankaların İtibar Riski Yönetimi
   • Ülke Riski Yönetimi
  • İSEDES Raporunun Kapsamı
   • İSEDES İle İlgili Banka İçi Düzenlemeler
 • 3. Yoğunlaşma Riskinin Tanımı ve Ölçülmesi
  • Yoğunlaşma Riskinin Tanımı
  • Risk Türleri Bazında Yoğunlaşma
  • Yoğunlaşma Ölçütleri
   • Yoğunlaşma Oranı (Concentration Ratio)
   • Herfindahl-Hirschman Index
  • Yoğunlaşma Riskinin Yönetilmesi
 • 4. Yoğunlaşma Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber
  • Rehber Kapsamında Yoğunlaşma Riski İçin Yapılması Gerekenler
 • 5. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?

Diğer Eğitimler

SPK Düzenlemelerine Göre Piyasa Riski Yönetimi

Eğitimde, menkul kıymet şirketlerinin ve portföy yönetim şirketlerinin taşıdıkları piyasa risklerinin ölçülmesi ve yönetilmesi için gerekli olan bilgilerin verilmesi hedeflenmektedir. Katılımcılara SPK düzenlemeleri, kullanılan piyasa riski ölçüm modelleri, stres testleri ve senaryo analizleri anlatılmaktadır. İlgili düzenlemeler içerisinde yer alan ileri riske maruz değer uygulamaları ve geriye dönük test gibi konular tüm yönleri ile ele alınmaktadır.devamını oku

 • SeviyeOrta
 • Süre2 gün

Bankalarda Risk Yönetiminin Denetimi ve Validasyonu

Bu eğitim ile katılımcılara risk ölçüm sistemlerinin denetlenmesinde kritik olan temel istatistik kavramları, ekonometrik modeller, piyasa riski, kredi riski, operasyonel risk ölçümü, kullanılan veri kalitesinin, modellerin ve sistemlerin denetimi ile ilgili pratik ve özet bilgiler aktarılmaktadır. İçsel ve dışsal modellerin yapısı, denetim gözetim otoritesine yapılan raporlamaların temel özelliklerinin incelenmesi anlatılmaktadır. Prosedür ve politikaların incelenmesi, yönetmeliklerin ve BASEL kriterlerine uyumun denetimi detaylı olarak incelenmektedir.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre2 gün

Basel Düzenlemeleri Kapsamında Temerrüt Halinde Kayıp (LGD) Tahmini, Modellemesi ve Validasyonu

Bu eğitimde Basel II düzenlemesinde yer alan içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımlarda bankaların tahmin etmesi gereken risk bileşenlerinden biri olan temerrüt halinde kayıp yüzdesinin tahminine ilişkin asgari şartlar, temerrüt halinde kayıbın modellenmesi ve tahmin modelinin validasyonu hususları detaylı olarak incelenecektir. Eğitimde LGD tahmini modellemelerinin ve validasyonunun hem teorik altyapısının anlatılması, (istenmesi halinde) hem de R veya Python dili kullanılarak basit uygulamalar yapılması planlanmaktadır.devamını oku

 • Seviyeİleri
 • Süre1 gün

Basel II KR Formları Kapsamında Kredi Riski Azaltım Teknikleri (Koşullar, Hesaplama, Optimizasyon)

Basel II düzenlemelerine göre bankalar, maruz kaldıkları kredi risklerini, aldıkları teminatlar, garantiler gibi kredi riski azaltım tekniklerini kullanarak azaltabilmektedir. Bu eğitimde, kredi riski Standart Yaklaşım ve Temel İDD Yaklaşımı'nda dikkate alınabilecek kredi riski azaltım teknikleri, bunların taşıması gereken asgari nitelikler, bu kredi riski azaltım tekniklerinin dikkate alınabilecek tutarları (kur uyumsuzluğu ayarlamaları, vade uyumsuzluğu ayarlamaları vs.) anlatılacaktır. Eğitimde çeşitli örnek hesaplamalara yer verilecek ve kredi riski azaltımı sonrası risk ağırlıklı varlıkların KR5XX formunda nasıl gösterilmesi gerektiği izah edilecektir.devamını oku

 • SeviyeOrta
 • Süre2 gün