Yoğunlaşma Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber

aşanan finansal krizler risk yönetim ve ölçüm sistemlerinin zayıflıklarının ortaya çıkmasına neden olurken, BDDK İçsel Sermeye Yeterliliği Değerleme Süreci (İSEDES) ve İyi Uygulamalar Rehberleri ile bankaların maruz kaldıkları risklerin sermaye yapılarına olası etkilerin incelenmesine ve irdelenmesine yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlamıştır. Bu eğitim ile katılımcılara, İSEDES İyi Uygulamlar Rehberleri kapsamında ikinci yapısal blok riskleri arasında yer alan ve bankalar açısından önemli bir risk oluşturan yoğunlaşma riskinin tanımlanması, ölçülmesi ve yönetilmesi aktarılmaktadır.

Kimler Katılmalı

Bu eğitim, Basel ve BDDK düzenlemeleri arasında yer alan İSEDES ve onun alt bileşenlerinden olan yoğunlaşma riski hakkında bilgi almak isteyen Risk Yönetimi ve Validasyon bölümlerinde çalışan kişilerin katılımına uygun bir eğitimdir.

Eğitim İçeriği

 • 1. Basel II ve İkinci Yapısal Blok
  • Basel II'nin Amacı ve Kapsamı
  • Basel II İkinci Yapısal Blok Düzenlemeleri (Pillar 2), Kapsamı ve Prensipleri
  • Türkiye'de Basel II Süreci ve BDDK Düzenlemeleri
 • 2. İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci (İSEDES)
  • İSEDES'in Tanımı ve Basel II İçerisindeki Yeri
  • İSEDES Sürecinin Bileşenleri
  • İSEDES Raporuna İlişkin İyi Uygulama Rehberleri
   • İSEDES Raporu
   • Bankaların Sermeye ve Likidite Planlamasında Kullanacakları Stres Testleri
   • Bankaların Kredi Yönetimi
   • Bankaların Piyasa Riski Yönetimi
   • Bankaların Operasyonel Risk Yönetimi
   • Bankaların Faiz Oranı Riskinin Yönetimi
   • Bankaların Ülke Riski Yönetimi
   • Bankaların Karşı Taraf Kredi Riski Yönetimi
   • Bankaların İtibar Riski Yönetimi
   • Ülke Riski Yönetimi
  • İSEDES Raporunun Kapsamı
   • İSEDES İle İlgili Banka İçi Düzenlemeler
 • 3. Yoğunlaşma Riskinin Tanımı ve Ölçülmesi
  • Yoğunlaşma Riskinin Tanımı
  • Risk Türleri Bazında Yoğunlaşma
  • Yoğunlaşma Ölçütleri
   • Yoğunlaşma Oranı (Concentration Ratio)
   • Herfindahl-Hirschman Index
  • Yoğunlaşma Riskinin Yönetilmesi
 • 4. Yoğunlaşma Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber
  • Rehber Kapsamında Yoğunlaşma Riski İçin Yapılması Gerekenler
 • 5. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?

Diğer Eğitimler

Basel Düzenlemeleri Kapsamında Likidite Riski Yönetimi, LCR ve NSFR

Bu eğitimin amacı katılımcılara Dünyada 2008 global krizi sonrası artan likidite riski ihtiyacını ölçmek için getirilen Basel III ve BDDK düzenlemelerinin aktarılmasıdır. Eğitimde Basel III çerçevesinde istenilen raporlama ve ölçümlemeler detaylı bir şekilde incelenecek ve İSEDES kapsamında likidite riski hesaplaması ve likidite planlamasında kullanılacak olan stres testleri detaylı olarak anlatılacaktır.devamını oku

 • SeviyeOrta
 • Süre2 gün

Finans Kuruluşlarında Finansal Risk Yönetimine Giriş

Bu eğitimin amacı finansal kurumlarda çalışan kişilerin ve yöneticilerin kurumlarındaki maruz kaldıkları Finansal Riskleri tanıması, bu risklerin nasıl yönetilmesi gerektiği ile ilgili Türkiye ve dünya uygulamalarını bilmesi ve bu riskler için bugün halen geçerli olan regulasyonların ve bu regulasyonların kurumlara etkilerini anlamasını sağlamaktır. Finansal risklerin türleri, ölçüm modelleri, korunma uygulamaları konusunda temel bilgiler kazandırmak ve "Ekonomik sermaye, RAROC, EVA" gibi popüler kavramlar ile de tanışmalarını sağlamaktır. Ayrıca eğitimde temel finansal risklerin türev ürünler ile nasıl risk azaltım için kullanacakları anlatılacaktır. Risk ölçümünde ve hedging anlatım sırasında yapılacak örneklerle hedging (korunma) işleminin şekilleri ve yapılış tarzı ayrıca uygulamalı olarak gösterilecektir.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre2 gün

Basel Kapsamında Piyasa Riski RMD (VaR) Modelleme ve Validasyon Uygulamaları

Piyasa Riski Birimlerinin günlük faaliyetlerde yaptıkları hesaplamaların ve prosedür/dokümantasyonların validasyonu ve denetimini sağlamak

 • Seviyeİleri
 • Süre3 gün

Basel II KR Formları Kapsamında Kredi Riski Azaltım Teknikleri (Koşullar, Hesaplama, Optimizasyon)

Basel II düzenlemelerine göre bankalar, maruz kaldıkları kredi risklerini, aldıkları teminatlar, garantiler gibi kredi riski azaltım tekniklerini kullanarak azaltabilmektedir. Bu eğitimde, kredi riski Standart Yaklaşım ve Temel İDD Yaklaşımı'nda dikkate alınabilecek kredi riski azaltım teknikleri, bunların taşıması gereken asgari nitelikler, bu kredi riski azaltım tekniklerinin dikkate alınabilecek tutarları (kur uyumsuzluğu ayarlamaları, vade uyumsuzluğu ayarlamaları vs.) anlatılacaktır. Eğitimde çeşitli örnek hesaplamalara yer verilecek ve kredi riski azaltımı sonrası risk ağırlıklı varlıkların KR5XX formunda nasıl gösterilmesi gerektiği izah edilecektir.devamını oku

 • SeviyeOrta
 • Süre2 gün