Banka Performans Ölçüm Sistemlerinde Ekonomik Sermaye Yaklaşımı, RAROC ve EVA Bazlı Yeni Nesil Teknikler

Basel düzenlemeleri ve yaşanan krizlerle beraber Bankalarda Risk Yönetimi sistem ve süreçleri tesis edilmiştir. Bu yaşanan değişim bankaların performans yönetimine, müşteri karlılığına yönelik geleneksel bakış açısını değiştirmiştir. ekonomik sermaye, RAROC ve EVA gibi yeni kavramların gelişmesi ile performans ölçüm sistemleri daha etkin hale gelmiştir. Banka performansları ölçülürken her yapılan işlemin bir miktar sermayeyi bloke ettiği anlayışıyla sermaye maliyeti kavramı ölçüm sistemlerinin içerisine yerleşmiştir. Bu eğitimde yeni nesil performans yönetim sistemlerinin risk ve ekonomik sermaye hesaplamasına dayanan yapısı detaylı incelenecek ve katılımcılara RAROC ve EVA bazlı bir sistemin kurumun tüm kâr merkezlerine nasıl uygulanması gerektiği aktarılacaktır.devamını oku

Kimler Katılmalı

Bankalardaki performansı ölçülen ve performans ölçümü ile ilgili çalışmaları yapan tüm çalışanların katılması uygundur. Risk Yönetimi, MIS Raporlama Bölümleri, bankalarda kârlılık raporlamaları hazırlayanlar ve performansı izlenen şube ve ilgili kâr merkezlerinden yönetici ve çalışanlar katılmalıdır.

Eğitim İçeriği

 • 1. Giriş ve Temel Bilgiler
  • Banka Performans Ölçümlerinde Kullanılan Modeller
  • Performans Ölçümünde Sermaye Bazlı Yaklaşımlara Geçiş
  • Sermaye Optimizasyonu
  • Türkiye'de Kullanılan Uygulamalar
 • 2. Bankalarda Sermaye Kavramındaki Değişim
  • Bankacılık ve Sermaye İlişkisi
  • Yasal Sermaye Kavramı (Recap) ve Regulasyonlar
  • Ekonomik Sermaye Kavramı
   • Ekonomik Sermaye Neden Önemlidir?
   • Ekonomik Sermaye Eşleştirmesi Hangi Detayda Yapılabilir?
   • Ekonomik Sermaye ile Performans sistemlerini Nasıl Birleştirilir?
 • 3. Bankalarda Performans Ölçümü ve Risk Bazlı Yaklaşımlar
  • Semaye Yönetimi Performans Ölçütleri
  • Risk Bazlı Sermaye Yönetimi Performans Ölçütleri
   • RAROC vs Recap
   • EVA
   • Sermaye Maliyeti Kavramı ve Hesaplama Özellikleri
  • RAROC ve EVA Hedeflerinin Belirlenmesi
  • Raporlama Alt Yapısının Kurulması
 • 4. Performans Yönetiminde Geleceğe Bakış
  • Banka Performans Ölçümlerinde Yaşanan Yetersizlikler
  • Sistemler ile Performans Sisteminin Entegrasyonu
   • Basel Sistemleri ile Entegrasyon
   • ALM Sitemleri ile Entegrasyon
   • Core Bankacılık Sistemleri ile Entegrasyon
   • Fiyatlama ve FTP Modülleri ile Entegrasyon.
  • MIS Raporlamalarının Granüler Seviyede Oluşturulması
  • İş Birimleri, Şubeler, Hazine, Karşı Taraf, Müşteri Bazlı Rapor Üretecek Alt Yapıların Kurulması
  • Risk Bazlı Performans Ölçüm Sistemlerine Geçiş
 • 5. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler

Eğitmenler

Dr. M. Barış Akçay

Finansal Risk Yönetimi Modelleme, Denetim ve Validasyon Eğitimleri Ekip Lideri

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?

Diğer Eğitimler

Yeni Piyasa Riski (FRTB) Düzenlemelerine Göre Standart Model ve İçsel Ölçüm Modeli İle Piyasa Riski Ölçümü

2008 yılının sonunda yaşanan kriz sonucunda Basel Komitesi risk yönetimi düzenlemelerinde kapsamlı revizyona gitti. Bunların sonucunda bankacılık regülasyonları daha katı ve talepkar hale geldi. Düzenleme ve denetleme otoriteleri daha etkin ve proaktif risk yönetimi sağlanması amacıyla yeni ve kapsamlı risk yönetimi düzenlemeleri uygulamaya başladı. Bu doğrultuda istişare dokümanları ve etki çalışmaları yapılmakta. Bu eğitim ile uygulamaya girecek olan yeni piyasa riski (eski adıyla Fundamental Review of Trading Book, FRTB) düzenlemelerinin getireceği yenilikler ve bankaların uyum kapsamında yapmaları gereken değişiklikler tüm yönleriyle tartışılmaktadır. FRTB düzenlemeleri ile birlikte bankaların Standart Yaklaşım ve İçsel Yaklaşım ile piyasa riski hesaplama yöntemleri önemli ölçüde değişikliğe uğrayacak ve paralel olarak her iki ölçüm modelinin kullanılması gerekecektir. Eğitimin amacı yeni düzenlemeleri ve gerekli olan uyum sürecinin iyi ve etkin planlanması konusunda da katılımcıya bilgiler vermektir.devamını oku

 • SeviyeOrta
 • Süre2 gün

Yapısal Faiz Oranı Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber

Yaşanan finansal krizler risk yönetim ve ölçüm sistemlerinin zayıflıklarının ortaya çıkmasına neden olurken, BDDK İçsel Sermeye Yeterliliği Değerleme Süreci (İSEDES) ve İyi Uygulamalar Rehberleri ile bankaların maruz kaldıkları risklerin sermaye yapılarına olası etkilerin incelenmesine ve irdelenmesine yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlamıştır. Bu eğitim ile katılımcılara, İSEDES İyi Uygulamlar Rehberleri kapsamında ikinci yapısal blok riskleri arasında yer alan yapısal faiz oranı riskinin tanımlanması, ölçülmesi ve yönetilmesi aktarılmaktadır.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre1 gün

Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Kurulması, Modellerinin Oluşturulması, Validasyonu ve Yetkilendirme Süreci

Bağımsız kredi derecelendirme kuruluşlarının kurumlara, şirketlere veya finansal araçlara verdikleri derecelendirme notları uzun süredir sermaye piyasasında kullanılagelmiştir. Basel II düzenlemelerinin yürürlüğe girmesi ile de bağımsız kredi derecelendirme kuruluşları tarafından verilen derecelendirme notları, bankaların sermaye yeterliliği hesabında da kullanılmaya başlanmıştır. Ancak, bu kullanımın gerçekleşebilmesi için ilgili kredi derecelendirme kuruluşunun SPK ve BDDK tarafından yetkilendirilmiş olması gerekmektedir. Bu eğitimde SPK ve BDDK'dan yetki almak isteyen derecelendirme kuruluşlarının kurulması için gerekli asgari şartlar, modellerinin oluşturma süreci, bu modellerin validasyonu, verilen ratinglerin kredi kalitesi kademelerine eşleştirilmesi ve yetkilendirme sürecinde yapılması gerekenler anlatılacaktır.devamını oku

 • SeviyeOrta
 • Süre2 gün

Ülke Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber

Yaşanan finansal krizler risk yönetim ve ölçüm sistemlerinin zayıflıklarının ortaya çıkmasına neden olurken, BDDK İçsel Sermeye Yeterliliği Değerleme Süreci (İSEDES) ve İyi Uygulamalar Rehberleri ile bankaların maruz kaldıkları risklerin sermaye yapılarına olası etkilerin incelenmesine ve irdelenmesine yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlamıştır. Bu eğitim ile katılımcılara, İSEDES İyi Uygulamlar Rehberleri kapsamında ikinci yapısal blok riskleri arasında yer alan ülke riskinin tanımlanması, ölçülmesi ve yönetilmesi aktarılmaktadır.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre1 gün