Banka Performans Ölçüm Sistemlerinde Ekonomik Sermaye Yaklaşımı, RAROC ve EVA Bazlı Yeni Nesil Teknikler

Basel düzenlemeleri ve yaşanan krizlerle beraber Bankalarda Risk Yönetimi sistem ve süreçleri tesis edilmiştir. Bu yaşanan değişim bankaların performans yönetimine, müşteri karlılığına yönelik geleneksel bakış açısını değiştirmiştir. ekonomik sermaye, RAROC ve EVA gibi yeni kavramların gelişmesi ile performans ölçüm sistemleri daha etkin hale gelmiştir. Banka performansları ölçülürken her yapılan işlemin bir miktar sermayeyi bloke ettiği anlayışıyla sermaye maliyeti kavramı ölçüm sistemlerinin içerisine yerleşmiştir. Bu eğitimde yeni nesil performans yönetim sistemlerinin risk ve ekonomik sermaye hesaplamasına dayanan yapısı detaylı incelenecek ve katılımcılara RAROC ve EVA bazlı bir sistemin kurumun tüm kâr merkezlerine nasıl uygulanması gerektiği aktarılacaktır.devamını oku

Kimler Katılmalı

Bankalardaki performansı ölçülen ve performans ölçümü ile ilgili çalışmaları yapan tüm çalışanların katılması uygundur. Risk Yönetimi, MIS Raporlama Bölümleri, bankalarda kârlılık raporlamaları hazırlayanlar ve performansı izlenen şube ve ilgili kâr merkezlerinden yönetici ve çalışanlar katılmalıdır.

Eğitim İçeriği

 • 1. Giriş ve Temel Bilgiler
  • Banka Performans Ölçümlerinde Kullanılan Modeller
  • Performans Ölçümünde Sermaye Bazlı Yaklaşımlara Geçiş
  • Sermaye Optimizasyonu
  • Türkiye'de Kullanılan Uygulamalar
 • 2. Bankalarda Sermaye Kavramındaki Değişim
  • Bankacılık ve Sermaye İlişkisi
  • Yasal Sermaye Kavramı (Recap) ve Regulasyonlar
  • Ekonomik Sermaye Kavramı
   • Ekonomik Sermaye Neden Önemlidir?
   • Ekonomik Sermaye Eşleştirmesi Hangi Detayda Yapılabilir?
   • Ekonomik Sermaye ile Performans sistemlerini Nasıl Birleştirilir?
 • 3. Bankalarda Performans Ölçümü ve Risk Bazlı Yaklaşımlar
  • Semaye Yönetimi Performans Ölçütleri
  • Risk Bazlı Sermaye Yönetimi Performans Ölçütleri
   • RAROC vs Recap
   • EVA
   • Sermaye Maliyeti Kavramı ve Hesaplama Özellikleri
  • RAROC ve EVA Hedeflerinin Belirlenmesi
  • Raporlama Alt Yapısının Kurulması
 • 4. Performans Yönetiminde Geleceğe Bakış
  • Banka Performans Ölçümlerinde Yaşanan Yetersizlikler
  • Sistemler ile Performans Sisteminin Entegrasyonu
   • Basel Sistemleri ile Entegrasyon
   • ALM Sitemleri ile Entegrasyon
   • Core Bankacılık Sistemleri ile Entegrasyon
   • Fiyatlama ve FTP Modülleri ile Entegrasyon.
  • MIS Raporlamalarının Granüler Seviyede Oluşturulması
  • İş Birimleri, Şubeler, Hazine, Karşı Taraf, Müşteri Bazlı Rapor Üretecek Alt Yapıların Kurulması
  • Risk Bazlı Performans Ölçüm Sistemlerine Geçiş
 • 5. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler

Eğitmenler

Dr. M. Barış Akçay

Finansal Risk Yönetimi Modelleme, Denetim ve Validasyon Eğitimleri Ekip Lideri

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?

Diğer Eğitimler

Piyasa Riski Yönetiminin Denetimi

Piyasa Riski Birimlerinin günlük faaliyetlerde yaptıkları hesaplamaların ve prosedür/dokümantasyonların denetimini sağlamak

 • Seviyeİleri
 • Süre2 gün

Basel Kapsamında Piyasa Riski RMD (VaR) Modelleme ve Validasyon Uygulamaları

Piyasa Riski Birimlerinin günlük faaliyetlerde yaptıkları hesaplamaların ve prosedür/dokümantasyonların validasyonu ve denetimini sağlamak

 • Seviyeİleri
 • Süre3 gün

Basel Düzenlemeleri Kapsamında Likidite Riski Yönetimi, LCR ve NSFR

Bu eğitimin amacı katılımcılara Dünyada 2008 global krizi sonrası artan likidite riski ihtiyacını ölçmek için getirilen Basel III ve BDDK düzenlemelerinin aktarılmasıdır. Eğitimde Basel III çerçevesinde istenilen raporlama ve ölçümlemeler detaylı bir şekilde incelenecek ve İSEDES kapsamında likidite riski hesaplaması ve likidite planlamasında kullanılacak olan stres testleri detaylı olarak anlatılacaktır.devamını oku

 • SeviyeOrta
 • Süre2 gün

Basel Düzenlemelerinin Reel Sektör Firmalarına Etkileri

Bu eğitimin amacı finansal sektöre gelen regulasyonlar nedeniyle zorunlu olarak finansal sektörün geçireceği dönüşüm ve değişimlerin reel sektör firmalarına etkilerinin anlaşılmasını sağlamaktır. Basel II düzenlemeleri ağırlıklı Piyasa, Kredi ve Operasyonel risk kaynaklı risklerin sermaye maliyetinin hesaplamalara dahil edilmesi ile ilgiliyken 2008 krizinde Basel III ile birlikte Likidite Riski ve Karşı Taraf Kredi Riski önem kazandı. Basel IV ve MIFID kriterleri geleceği bilinmektedir. Tüm bu düzenlemelerin Bankacılık sektöründe oluşturacağı etki ve bunun yansıması olarak reel sektörü nasıl etkileyeceği anlatılmaktadır.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre1 gün