IFRS-9 Finansal Araçların Sınıflandırması, Değer Düşüklüğü ve Bankalara Etkisi

Bu eğitimin amacı IFRS-9'da yer alan finansal araçların sınıflandırılması ve değer düşüklüğüne ilişkin standartların katılımcılar tarafından anlaşılması ve bu standartların bankaların hazine yönetimi, bilanço yönetimi gibi alanlarda etkisinin incelenmesidir. IFRS-9 muhasebeleştirme ve finansal raporlama odaklı çıkartılan prensipler ve standartlar içermesine rağmen, bankaların yapacağı finansal yatırımları, elinde bulunduracağı nakit varlıkları ve sermayeyi, finansal araçların değerlemesi, karşılık ayırma gibi hususları doğrudan etkilediğinden IFRS-9’un getirdiklerinin, banka personelinden banka üst düzey yöneticilerine kadar anlaşılması önem arz etmektedir. Bu kapsamda ilgili banka yönetici ve personelinin IFRS-9’un getirdikleri ve bankaların hazine ve bilanço yönetimleri üzerindeki etkisi hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.devamını oku

Kimler Katılmalı

Bu eğitime, bankaların hazine yönetimi, bilanço yönetimi, risk yönetimi, teftiş, iç kontrol vb. birimlerinde çalışan ve IFRS-9 hakkında bilgi edinmek isteyen ilgili kişilerin katılmaları yararlı olacaktır.

Eğitim İçeriği

 • 1. IFRS-9, TFRS-9 ve Bunların Tarihçeleri
  • IAS-39 ve TMS-39'un Tarihçeleri
  • IFRS-9 ve TFRS-9'un Tarihçeleri
  • IFRS-9'un Ana Bölümleri
  • IFRS-9'un Genel Etkileri
  • IFRS-9'un Kapsamı
 • 2. Finansal Araçların İlk Kez Finansal Tablolara Alınması, Sınıflandırılması ve Ölçümü
  • Finansal Varlıkların İlk Kez Finansal Tablolara Alınması ve Sınıflandırılması
  • Finansal Yükümlülüklerin İlk Kez Finansal Tablolara Alınması ve Sınıflandırılması
  • Finansal Varlık ve Yükümlülüklerin İlk Kez Ölçümü
  • IFRS-9 ve IAS-39 Karşılaştırması
 • 3. Finansal Varlıkların Sınıflandırılması ve Ölçümü
  • Finansal Varlıkların Sonraki Muhasebeleştirmesi
  • Gerçeğe Uygun Değer Değişimi Kâr Veya Zarara Yansıtılarak Ölçülenler (FVPL)
   • Kazanç ve Kayıplar
   • Gerçeğe Uygun Değer Opsiyonu
  • Gerçeğe Uygun Değer Değişimi Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülenler (FVOCI)
   • Belirli Borçlanma Araçları
   • Belirli Özkaynak Araçları
  • İtfa Edilmiş Maliyeti Üzerinden Ölçülenler
   • Etkin Faiz Yöntemi
  • İş Modeli Testi (Business Model Test)
  • Nakit Akış Karakteristiği Testi (SPPI Test)
  • Saklı Türev Ürünlerin Sınıflandırılması ve Ölçümü
  • Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılması
  • Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışında Bırakılması
 • 4. Finansal Yükümlülüklerin Sınıflandırılması ve Ölçümü
  • Finansal Yükümlülüklerin Sonraki Muhasebeleştirmesi
  • İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçüm
  • Gerçeğe Uygun Değer Opsiyonu
  • Finansal Yükümlülüklerin Yeniden Sınıflandırılması
  • Finansal Yükümlülüklerin Finansal Tablo Dışında Bırakılması
 • 5. Finansal Araçların Değer Düşüklüğü ve Karşılık Ayırma
  • Beklenen Kredi Zararı (Expected Credit Loss, ECL)
  • 12 Aylık ECL ve Yaşam Süresi Boyunca ECL Kavramları
  • Stage-1, Stage-2 ve Stage-3 Aşamaları
  • Kredi Riskinde Önemli Artışın Analizi
  • Makroekonomik Beklenti ve Geleceğe Dönük Beklentiler
  • Beklenen Kredi Zararlarının Finansal Tablolara Alınması ve Ölçümü
   • Genel Yaklaşım
   • Basitleştirilmiş Yaklaşım
   • Kredi Ayarlı Yaklaşım
  • Basel II (IRB) ve IFRS-9 (ECL) Karşılaştırılması
   • Basel II'deki IRB Yaklaşımları (Özet)
   • Beklenen Kayıp (EL) ve Beklenmeyen Kayıp (UL)
   • Basel II ve IFRS-9'da PD Modellerinin Tasarımı
    • Through-the-Cycle ve Point-in-Time Kavramları
    • Stressed PD ve Unstressed PD Kavramları
    • Bireysel PD ve Havuz PD'si
   • Basel II'de ve IFRS-9'da LGD Modellerinin Tasarımı
    • Tahsilat THK'sı (Workout LGD)
   • Basel II'de ve IFRS-9'da EAD (CCF) Modellerinin Tasarımı
 • 6. NOT
  • (IFRS-9 Hedge Muhasebesi, RiskActive Academy bünyesinde ayrı bir eğitim olarak verilmektedir.)
 • 7. Genel Değerlendirme ve Sonuç

Eğitmenler

Dr. M. Barış Akçay

Finansal Risk Yönetimi Modelleme, Denetim ve Validasyon Eğitimleri Ekip Lideri

Dr. Özge Yürükoğlu

Risk Yönetimi ve Basel Eğitimleri Lideri

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?

Diğer Eğitimler

Sabit Getirili Menkul Kıymetler ve Optimum Portföy Oluşturma Teknikleri

Bu seminer ile, sabit getirili menkul kıymet değerleme tekniklerini ileri düzeyde ele alınarak, optimum portföyün oluşturulması, risklerin analiz edilmesi ve kapsamında ele alınarak katılımcılara excel uygulamaları ve simülasyon teknikleri ile aktarılmaktadır.devamını oku

 • Seviyeİleri
 • Süre2 gün

Para, Döviz, Sermaye Piyasaları & Global Para Hareketleri

Eğitimin amacı; bu piyasaların özelliklerini, oyuncularını, düzenleyici kurumlarını, işleyiş mekanizmalarını ve birbirleri ile etkileşimlerini anlamak ve yorumlamaktır.

 • SeviyeTemel
 • Süre2 gün

Bankalarda Hazine İşlemlerinin Denetimi, Kontrolü ve Validasyonu

Finansal kurumların hazine organizasyonlarını ve iş tanımlarını, piyasaları, hazine ürünlerini detaylı tanımayı, denetim noktalarını tespit etmeyi amaçlayan bir eğitimdir.

 • SeviyeOrta
 • Süre2 gün

Bankalarda Middle Office Uygulamaları: Hazine Karlılık, Değerleme, Limit Kontrol, Off-Market Kontrol

Hazine birimleri tarafından yapılan işlemlerin değerleme, kar/zarar hesaplama ve raporlama, limit ve teminat takip, off-market kontrol vb middle office süreçlerinin RiskActive sistemleri üzerinden detaylı gösterimini içeren bir eğitimdir.

 • SeviyeOrta
 • Süre1 gün