Basel Düzenlemeleri Kapsamında Temerrüt Tutarı (EaD) Tahmini, Modellemesi ve Validasyonu

Bu eğitimde Basel II düzenlemesinde yer alan içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımlarda bankaların tahmin etmesi gereken risk bileşenlerinden biri olan temerrüt tutarının tahminine ilişkin asgari şartlar, temerrüt tutarının modellenmesi ve tahmin modelinin validasyonu hususları detaylı olarak incelenecektir. Eğitimde EaD tahmini modellemelerinin ve validasyonunun hem teorik altyapısının anlatılması, (istenmesi halinde) hem de R veya Python dili kullanılarak basit uygulamalar yapılması planlanmaktadır.

Kimler Katılmalı

Risk Yönetimi, kredi riski modelleme ve kredi riski validasyon birimlerinde çalışanların katılması öngörülmektedir.

Eğitim İçeriği

 • 1. Temel Kavramlar ve Basel Çerçevesi
  • Basel Düzenlemelerinde İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar (IRB)
  • IRB Risk Bileşenlerinin Tanımlanması
   • Temerrüt Olasılığı (PD)
   • Temerrüt Halinde Kayıp (LGD)
   • Temerrüt Halinde Risk Tutarı (EAD)
   • Efektif Vade
  • IRB'de Risklerin Sınıflandırılması, Asgari Gereksinimler ve Risk Ağırlıklı Varlık Hesabı
   • Merkezi Yönetim (Hazine/Merkez Bankası) Kredi Risklerine İlişkin Risk Bileşenleri ve Ağırlıkları
   • Banka Risklerine İlişkin Risk Bileşenleri ve Ağırlıkları
   • Kurumsal Kredi Riski Risk Bileşenleri ve Ağırlıkları
   • Perakende Kredi Riski Risk Bileşenleri ve Ağırlıkları
   • Sermaye Yatırımlarına İlişkin Risk Bileşenleri ve Ağırlıkları
  • Basel Düzenlemelerine Uygun Tahmin Sistemlerinin Tasarımı ve Kavramları
   • Derecelendirme Boyutları
   • Derecelendirme Altyapısı
   • Derecelendirme Kriterleri
   • Değerlendirme Dönemi
   • Dokümantasyon
 • 2. Kredi Riski Modelleme Çalışmalarının Genel Aşamaları
  • Tek Faktör Analizi ve Değişken Seçim Kriterleri
  • Çoklu Faktör Analizi ve Değişken Seçim Kriterleri
   • Ekleyerek İlerleme (Forward Selection)
   • Eleyerek İlerleme (Backward Elimination)
   • İki Yönlü İlerleme (Bidirectional Selection)
  • Regresyon Yöntemleri
  • Sınıflandırma (Classification) Yöntemleri
  • Kümeleme (Clustering) Yöntemleri
  • Boyut Azaltma (Dimensionality Reduction)
  • Varsayımların ve Parametrelerin Optimizasyonu
  • Machine Learning ile Kredi Riski Modelleme
 • 3. Modellemede Kullanılacak Verinin Hazırlanması
  • Kullanılacak Verilerde Tanımlamalar
   • Basel Düzenlemeleriyle Uyumlu Temerrüt Tanımı
   • Asgari Gözlem Süresi
  • Bağımlı ve Bağımsız Değişkenlerin Seçimi
  • Veri Sözlüğünün Oluşturulması
  • Veri Toplama ve Kalite Kontrol Süreci
  • Eksik Verinin, Hatalı Verinin, Uç Değerlerin vb. Ele Alınma Yöntemleri
  • Kategorik Değişkenlerin Ele Alınması
  • Verisetinin Training (Observation) ve Testing (Performance) Olarak İkiye Ayrılması
 • 4. EAD Tahmini (CCF Tahmini)
  • EAD Tahminine İlişkin Basel Kriterleri ve Asgari Şartlar
  • EAD Modelleme Verisinin Hazırlanması
  • EAD Tahmin Modelinin Oluşturulması
   • Sabit Zaman Aralığı Metodu
   • Değişken Zaman Aralığı Metodu
   • Cohort Metodu.
   • Sınıflandırma Yöntemleri
   • Regresyon Yöntemleri
   • Havuz Yaklaşımı Kullanılarak EAD Tahmini
   • Excel Kullanılarak Örnek Uygulama
 • 5. EAD Tahmin Modelinin Validasyonu
 • 6. Sonuçlar ve Genel Değerlendirmeler

Eğitmenler

Dr. Özge Yürükoğlu

Risk Yönetimi ve Basel Eğitimleri Lideri

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?

Diğer Eğitimler

Bankalarda Risk Yönetiminin Denetimi ve Validasyonu

Bu eğitim ile katılımcılara risk ölçüm sistemlerinin denetlenmesinde kritik olan temel istatistik kavramları, ekonometrik modeller, piyasa riski, kredi riski, operasyonel risk ölçümü, kullanılan veri kalitesinin, modellerin ve sistemlerin denetimi ile ilgili pratik ve özet bilgiler aktarılmaktadır. İçsel ve dışsal modellerin yapısı, denetim gözetim otoritesine yapılan raporlamaların temel özelliklerinin incelenmesi anlatılmaktadır. Prosedür ve politikaların incelenmesi, yönetmeliklerin ve BASEL kriterlerine uyumun denetimi detaylı olarak incelenmektedir.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre2 gün

SPK Düzenlemelerine Göre Piyasa Riski Yönetimi

Eğitimde, menkul kıymet şirketlerinin ve portföy yönetim şirketlerinin taşıdıkları piyasa risklerinin ölçülmesi ve yönetilmesi için gerekli olan bilgilerin verilmesi hedeflenmektedir. Katılımcılara SPK düzenlemeleri, kullanılan piyasa riski ölçüm modelleri, stres testleri ve senaryo analizleri anlatılmaktadır. İlgili düzenlemeler içerisinde yer alan ileri riske maruz değer uygulamaları ve geriye dönük test gibi konular tüm yönleri ile ele alınmaktadır.devamını oku

 • SeviyeOrta
 • Süre2 gün

Basel Kapsamında Karşı Taraf Kredi Riski, Kredi Değerleme Ayarlamaları ve Merkezi Karşı Taraflara İlişkin Sermaye Yükümlülüğü Hesabı (Taslak Düzenlemeler)

Basel II düzenlemelerine göre bankalar hem bankacılık hesaplarında hem de alım-satım hesaplarında bulundurdukları türev işlemler, repo tipi işlemler, menkul kıymet veya emtia ödünç işlemleri, kredili menkul kıymet işlemleri ve takas süresi uzun işlemler için karşı taraf kredi riski hesaplamalıdırlar. Buna ilave olarak kredi değerleme ayarlamaları ve merkezi karşı taraflar ile yaptıkları işlemler için de sermaye yükümlülüğü hesaplamalıdırlar. Bu eğitimde taslak düzenlemelere göre karşı taraf kredi riski, kredi değerleme ayarlaması ve merkezi karşı taraflara ilişkin sermaye yükümlülüğü hesabı, kullanılan yöntemler ve asgari şartlardan bahsedilecektir.devamını oku

 • SeviyeOrta
 • Süre2 gün

Piyasa Riski Yönetiminin Denetimi

Piyasa Riski Birimlerinin günlük faaliyetlerde yaptıkları hesaplamaların ve prosedür/dokümantasyonların denetimini sağlamak

 • Seviyeİleri
 • Süre2 gün