Operasyonel Risk Ölçümü ve Yönetimi: Basel II ve İSEDES Düzenlemeleri Işığında Database Dizaynı, Risk Ölçüm Yöntemleri ve Sigortalama

Bu eğitimde katılımcılara, kurumlarının faaliyet alanları göz önüne alınarak finansal sektördeki operasyonel risklerin nasıl tanımlandığından, nasıl ölçüldüğüne kadar tüm aşamalar anlatılmaktadır. Ayrıca Basel II ve Isedes düzenlemelerinde önerilen farklı yöntemler kullanılarak bu risklerin ölçülmesi, buna bağlı sermaye gereksiniminin ortaya konması ve bu sonuçların sermaye yeterlilik oranına yansıtılması ile operasyonel risk yönetim süreçleri kapsamlı şekilde ele alınmaktadır. Operasyonel Risk ve Kayıp databaselerin oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken detaylar da anlatılmıştır. Tüm süreçlerin sosnunda Operasyonel risklerin transferinde kullanılan sigorta poliçeleri detaylı birşekilde anlatılmıştır.devamını oku

Kimler Katılmalı

Finansal kurumda karar alıcılar, üst yönetimleri, Risk Yönetimi, Teftiş, İç denetim ve İç Kontrol bilimlerinde çalışanlar başta olmak üzere ve operasyonel risklerin ölçülmesine ve yönetilmesine yönelik konularda kendini geliştirmek isteyen yöneticiler, çalışanlar ve akademisyenlere uygun bir eğitimdir.

Eğitim İçeriği

 • 1. Giriş: Temel Kavramlar ve Risk Kavramının Gelişimi
  • Finansal Piyasaların Gelişimi
  • Finansal Piyasalarda Uluslararası Denetim ve Gözetim Gereksinimi
  • Basel Düzenlemeleride Operasyonel Risklerin Tanımlanması
  • Basel II Düzenlemeleri ve Operasyonel Risk Yönetiminin Artan Önemi
 • 2. Operasyonel Risk Yönetim Kavramları ve Ölçüm Yöntemleri
  • Operasyonel Risk Nedir?
  • Operasyonel Riskin Temel Bileşenleri Nelerdir?
  • Operasyonel Riske Neden Olan Faktörlerin Tanımlanması
  • Operasyonel Risk Nedeniyle Yaşanan Finansal Skandallar
  • Operasyonel Risklerin Belirlenmesinde BPR ile Tüm Süreçlerin Gözden Geçirilmesi
  • Risk Noktalarının Tanımlanması
  • Operasyonel Kayıpların Ölçümünde Kullanılacak Parametrelerin Tanımlanması
  • İSEDES Operasyonel Risk Ölçüm Rehberi
 • 3. Operasyonel Veri Tabanı
  • Operasyonel Risk Veri Tabanı Oluşturma Gerekçeleri
  • Operasyonel Risk Kayıp Veri Tabanının Özellikleri
  • Operasyonel Kayıp Veri Tabanı Özellikleri
  • Basel II’ye Göre Operasyonel Risk Database Dizaynı
  • Operasyonel Risk Veri Tabanını Oluşturmak İçin İzlenmesi Gereken Adımlar
   • BPR Çalışmaları ile Operasyonel Risk Noktalarının ve Kayıpların Tanımlanması
   • Database Veri Zenginliği için Geçmiş Veriyi Hangi Kaynaklardan Kurtarılabilir?
   • KPI, KRI, KCI Belirleme ve Takip
   • Operasyonel Risklerin Noktalarının Ratingi ve Düzeltme Faktörü
 • 4. Operasyonel Risk Ölçüm Yöntemleri
  • Operasyonel Risk için Standart Sermaye Gereksinimi Hesaplama Yöntemleri
   • Temel Gösterge Yaklaşımı
   • Standart Yaklaşım
   • Alternatif Standart Yaklaşım
  • Operasyonel Risk için İçsel Sermaye Gereksinimi Hesaplama Yöntemleri
   • Gelişmiş Ölçüm Yaklaşımı Gereksinimi
   • Gelişmiş Ölçüm Yaklaşımı Modelleri
   • İçsel Ölçüm Yaklaşımı
   • Kayıp Dağılımları Yaklaşımı
   • Skorkart Yaklaşımı ve Operasyonel Risk Yönetimine Katkısı
  • Sermaye Gereksinimi Yaklaşımlarının Karşılaştırmalı Analizi
 • 5. Operasyonel Riskler İçin Hazırlanan Sigorta Ürünleri ve Sigortalama ile Operasyonel Risk için Sermaye Gereksinimi Miktarının Azaltılması
  • Operasyonel Sigorta Türleri
  • Operasyonel Risklerin Sigortalar ile Transferi
  • Sigorta ve Closeların Belirlenmesi
  • Sermayeden Azaltım Aracı olarak Sigortaların Kullanımı
  • Sigortaların Piyasalarda Reasurasyonu
 • 6. Monte Carlo Simulasyonu ve Operasyonel Risklerde Kullanımı
  • Temel Kavramlar
   • Datanın Yapısının İncelenmesi ve Tanımlayıcı İstatistikler
   • Operasyonel Riskte Kullanılan Olasılık Dağılımları
   • Rastsal Sayı Türetme
  • Oprisk Hesaplamasında Monte Carlo Simulasyonu Nasıl Yapılır?
  • Yapılacak Monte Carlo Simulasyonu Adımları Nelerdir?
  • OpVar Kavramı ve VaR Ölçümünde Alınması Gereken Öncül Kararlar
  • Monte Carlo Simulasyonu ile VaR Ölçümü
  • Sıklık ve Şiddet Verilerinin Simulasyonu
  • Ekonomik Sermayenin Hesaplanması
 • 7. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?

Diğer Eğitimler

Basel II KR Formları Kapsamında Kredi Riski Azaltım Teknikleri (Koşullar, Hesaplama, Optimizasyon)

Basel II düzenlemelerine göre bankalar, maruz kaldıkları kredi risklerini, aldıkları teminatlar, garantiler gibi kredi riski azaltım tekniklerini kullanarak azaltabilmektedir. Bu eğitimde, kredi riski Standart Yaklaşım ve Temel İDD Yaklaşımı'nda dikkate alınabilecek kredi riski azaltım teknikleri, bunların taşıması gereken asgari nitelikler, bu kredi riski azaltım tekniklerinin dikkate alınabilecek tutarları (kur uyumsuzluğu ayarlamaları, vade uyumsuzluğu ayarlamaları vs.) anlatılacaktır. Eğitimde çeşitli örnek hesaplamalara yer verilecek ve kredi riski azaltımı sonrası risk ağırlıklı varlıkların KR5XX formunda nasıl gösterilmesi gerektiği izah edilecektir.devamını oku

 • SeviyeOrta
 • Süre2 gün

Banka Performans Ölçüm Sistemlerinde Ekonomik Sermaye Yaklaşımı, RAROC ve EVA Bazlı Yeni Nesil Teknikler

Basel düzenlemeleri ve yaşanan krizlerle beraber Bankalarda Risk Yönetimi sistem ve süreçleri tesis edilmiştir. Bu yaşanan değişim bankaların performans yönetimine, müşteri karlılığına yönelik geleneksel bakış açısını değiştirmiştir. ekonomik sermaye, RAROC ve EVA gibi yeni kavramların gelişmesi ile performans ölçüm sistemleri daha etkin hale gelmiştir. Banka performansları ölçülürken her yapılan işlemin bir miktar sermayeyi bloke ettiği anlayışıyla sermaye maliyeti kavramı ölçüm sistemlerinin içerisine yerleşmiştir. Bu eğitimde yeni nesil performans yönetim sistemlerinin risk ve ekonomik sermaye hesaplamasına dayanan yapısı detaylı incelenecek ve katılımcılara RAROC ve EVA bazlı bir sistemin kurumun tüm kâr merkezlerine nasıl uygulanması gerektiği aktarılacaktır.devamını oku

 • Seviyeİleri
 • Süre2 gün

Basel Kapsamında Karşı Taraf Kredi Riski, Kredi Değerleme Ayarlamaları ve Merkezi Karşı Taraflara İlişkin Sermaye Yükümlülüğü Hesabı (Mer'i Düzenlemeler)

Basel II düzenlemelerine göre bankalar hem bankacılık hesaplarında hem de alım-satım hesaplarında bulundurdukları türev işlemler, repo tipi işlemler, menkul kıymet veya emtia ödünç işlemleri, kredili menkul kıymet işlemleri ve takas süresi uzun işlemler için karşı taraf kredi riski hesaplamalıdırlar. Buna ilave olarak kredi değerleme ayarlamaları ve merkezi karşı taraflar ile yaptıkları işlemler için de sermaye yükümlülüğü hesaplamalıdırlar. Bu eğitimde karşı taraf kredi riski, kredi değerleme ayarlaması ve merkezi karşı taraflara ilişkin sermaye yükümlülüğü hesabı, kullanılan yöntemler ve asgari şartlardan bahsedilecektir.devamını oku

 • SeviyeOrta
 • Süre3 gün

Yatırım ve Emeklilik Fonlarının Performanslarının Değerlendirilmesi ve Fon Performans Rating Sisteminin Yatırım Kararlarında Kullanılması

Yatırım ve Emeklilik fonlarının performans karşılaştırmalarında kullanılan 150’nin üzerinde fon performans ölçtünün hesaplanması, fon karşılaştırmalarında kullanılması ve bu ölçütlerin ne işe yaradığının öğretilmesi hedeflenmektedir. Bireysel ve Kurumsal yatırımcılar ile fon yöneticilerinin çok seçenekli fon piyasasında yatırım tercihlerine ve risk iştahlarına uygun fonların seçilme kriterleri belirlenecektir. Bu eğitimde ayrıca katılımcılara dünyada yatırım fonu endüstrisindeki son gelişmeler anlatılarak, ülkemizdeki yatırım fonlarının mevcut durumu ile önümüzdeki dönemde fon endüstrisinde olabilecek fırsatlar yurtdışındaki trendler de incelenecektir. Ülkemizde özellikle Bireysel Emeklilik Fonları'nın artan hacmi ile daha da önem kazanan yatırım fonu performansı ve sunum standartları analiz edilerek, fon performans ölçümünde kullanılan analitik yöntemler uygulamalı olarak ele alınacaktır. Eğitim sonunda katılımcılar yatırım fonlarının işleyiş süreci, fon performanslarının karşılaştırmalı analizi ve fonların derecelendirilmesi konusunda teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olacaklardır.devamını oku

 • Seviyeİleri
 • Süre2 gün