Piyasa Riski Yönetiminin Denetimi

Piyasa Riski Birimlerinin günlük faaliyetlerde yaptıkları hesaplamaların ve prosedür/dokümantasyonların denetimini sağlamak

Kimler Katılmalı

Piyasa Riskinin Denetimini ve Validasyon Faaliyetlerinde bulunan Teftiş, Denetim, Validasyon birimlerindeki kişiler katılabilir.

Eğitim İçeriği

 • 1. Piyasa Riski Yönetiminin Prosedür ve Organizasyon Denetimi
  • Piyasa Riski Yönetiminin Organizasyonunun, Görevlerinin ve Sorumluluklarının Denetimi
  • Piyasa Riski Yönetimi Stratejilerinin, Politikalarının ve Prosedürlerinin Denetimi
  • Bankanın Maruz Kaldığı Piyasa Riskinin Belirlenmesi, Ölçülmesi, Azaltılması, Yönetimi Süreç ve Faaliyetlerinin Denetimi
  • Bankanın Piyasa Riski Profilinin ve Büyüklüğünün Denetimi
 • 2. Piyasa Riski Verilerinin Denetimine İlişkin Temel Kavramlar ve Kontroller
  • Alım Satım Hesabı (Trading Book) ve Bankacılık Hesabı (Banking Book) Tanımı ve Ayrımı
  • Piyasa Risklerinin Tanımı (Faiz Oranı Riski, Hisse Senedi Riski, Kur Riski, Spesifik Risk, Emtia Riski, Opsiyonlardan Kaynaklanan Riskler: Delta, Gamma, Vega, Theta)
  • Günlük Veri Sağlamaya İlişkin Sistemin ya da Sürecin Kontrolü
  • Cash Flow Mapping Kontrolü
  • Faiz Piyasalarına İlişkin Dönüşümlerin Kontrolü
  • Getiri Değişimi ve Tanımlayıcı İstatistikler Uygulaması
  • Verim Eğrisi ve Enterpolasyon Yöntemleri Uygulama ve Kontrolleri
  • Volatilite ve Korelasyon Modelleri Kontrolleri
  • Piyasa verilerinde ve Ürünlerde kullanılan Day Year Basis Kontrolleri
 • 3. RMD Modellerine Ait Kontroller
  • Parametrik Model Kontrolleri
  • Tarihsel Simülasyon Kontrolleri
  • Monte Carlo Simülasyonu Kontrolleri
  • Backtesting Modellenin ve Aşımlarının Denetimi
  • Stressed VaR Modelinin Denetimi
 • 4. İleri Piyasa Riski Ölçüm Uygulamalarının İncelenmesi ve Denetimi
  • Recap/Ecap Hesaplamaları ve Denetimi
  • Stres Testleri ve Senaryo Analizlerinin/Sonuçlarının İncelenmesi ve Denetimi
  • Limit Sisteminin İncelenmesi ve Denetimi
  • Marjinal ve Incremental RMD Uygulamalarının İncelenmesi ve Denetimi
  • ISEDES Kapsamında Piyasa Riski Yönetiminin İncelenmesi ve Denetimi
  • PRXXX Raporlama Formlarının Denetimi
  • Enstrüman Bazlı, Portföy Bazlı, Risk Türü Bazlı Raporların Denetimi
 • 5. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?

Diğer Eğitimler

Basel Düzenlemeleri Kapsamında Temerrüt Tutarı (EaD) Tahmini, Modellemesi ve Validasyonu

Bu eğitimde Basel II düzenlemesinde yer alan içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımlarda bankaların tahmin etmesi gereken risk bileşenlerinden biri olan temerrüt tutarının tahminine ilişkin asgari şartlar, temerrüt tutarının modellenmesi ve tahmin modelinin validasyonu hususları detaylı olarak incelenecektir. Eğitimde EaD tahmini modellemelerinin ve validasyonunun hem teorik altyapısının anlatılması, (istenmesi halinde) hem de R veya Python dili kullanılarak basit uygulamalar yapılması planlanmaktadır.devamını oku

 • Seviyeİleri
 • Süre1 gün

Basel Düzenlemeleri (Basel I, II, III ve IV)

Bu eğitimde amaç, bankacılık sektöründe uluslararası standart olan Basel Düzenlemeleri konusunda bankacıları bilgilendirmek ve düzenlemelerin ekonomiye, reel sektöre ve bankalara olan etkileri konusunda bilinçlendirmektir.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre1 gün

Piyasa Riski Stres Testlerinin Oluşturulması ve Uygulanması

Piyasa Riski Birimlerinin uyguladıkları stres testi ve senaryo analizlerinin metodolojilerinin anlaşılmasını sağlamak ve senaryo/stres periyotlarının seçiminde dikkate alınan kriterlerin belirlenmesini sağlamak.devamını oku

 • Seviyeİleri
 • Süre2 gün

Finans Kuruluşlarında Finansal Risk Yönetimine Giriş

Bu eğitimin amacı finansal kurumlarda çalışan kişilerin ve yöneticilerin kurumlarındaki maruz kaldıkları Finansal Riskleri tanıması, bu risklerin nasıl yönetilmesi gerektiği ile ilgili Türkiye ve dünya uygulamalarını bilmesi ve bu riskler için bugün halen geçerli olan regulasyonların ve bu regulasyonların kurumlara etkilerini anlamasını sağlamaktır. Finansal risklerin türleri, ölçüm modelleri, korunma uygulamaları konusunda temel bilgiler kazandırmak ve "Ekonomik sermaye, RAROC, EVA" gibi popüler kavramlar ile de tanışmalarını sağlamaktır. Ayrıca eğitimde temel finansal risklerin türev ürünler ile nasıl risk azaltım için kullanacakları anlatılacaktır. Risk ölçümünde ve hedging anlatım sırasında yapılacak örneklerle hedging (korunma) işleminin şekilleri ve yapılış tarzı ayrıca uygulamalı olarak gösterilecektir.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre2 gün