Türev Ürünlerin Değerlemesi ve Muhasebeleştirilmesinde Hedge Accounting Uygulamaları

Bu eğitimde Hedge Accounting konusunun temel kavramları ele alınmaktadır. Uluslararası muhasebe standartlarının getirdiği kural ve uygulamalar ışığında dünyada kabul görmüş değerleme modelleri ve hedge etkinliği ölçüm methodları kapsamlı bir şekilde anlatılmaktadır. Ayrıca Türev ürünlerin temel özellikleri, değerlemede kullanılan fiyatlama modelleri ve muhasebe hesapları incelenmektedir. Hedge Accounting gelir dalgalanmalarını önlemek amacı ile korunma amaçlı yapılan işlemlerin muhasebeleştirilmesinde çok önemli bir seçenek olarak kurumların karşısına çıkmaktadır. Konuya ilişkin mevzuatın tam olarak yerleşmemesi, yetişmiş personel eksikliği, hedge muhasebeleştirme sürecinin zahmetli olması ve teknik bilgi seviyesinin düşük olması bu uygulamanın kurumlarda yagınlaşmasını engellemektedir. Her oluşan durumu kendi içerisinde değerleme gerekliliği ortaya çıkmakta ve pek çok kurumda ortaya çıkan sorunları çözmek için dış destek alma zorunluluğu oluşmaktadır. Bu eğitim bu boşluğu bir ölçüde kapatmak için dizayn edilmiştir.devamını oku

Kimler Katılmalı

Bankalarda Hazine, Risk Yönetimi, Hazine Operasyon, Mali İşler, Finansal Kontrol, Teftiş Kurulu, İç Denetim birimlerinde çalışanlar başta olmak üzere kendisini geliştirmek isteyen herkes katılabilir.

Eğitim İçeriği

 • 1. Giriş
  • Temel Kavramlar ve Gelişmeler
  • Türkiye’de ve Dünya’daki Finansal Raporlama Standartlarındaki Gelişmeler
  • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve Türev Ürünleri İlgilendiren Bölümlerin Genel Özellikleri
 • 2. Finansal Risklerin Tespit Edilmesi, Ölçülmesi ve Transferi
  • Faiz Riski
   • Getiri Riski
   • Baz Riski
   • Fiyat Riski
   • Erken Ödeme Riski
   • Yeniden Fiyatlama Riski
  • Kur Riski
   • Cash Flow Bazlı Döviz Pozisyonu
   • Bilanço İçi ve Dışı Döviz Pozisyonları
  • Emtia Riski
  • Risklerin Belirlenmesi (Risk Assessment)
  • Risklerin Ölçülmesi (Risk Measurement)
  • Risklerin Transfer Edilmesi (Risk Transfer)
 • 3. Türev Ürünlerin Fiyatlandırılması ve Değerleme Metodolojisi
  • Riskten Korunmaya Konu Edilecek Varlık ile Riskten Korunmayı Sağlayacak Aracın Tanımlanması ve Dökümante Edilmesi
  • Kur Risklerinin Yönetilmesi ve Türev Enstrümanlar
   • Forward İşlemler
    • Forward Hesaplama Yöntemleri
    • Implied Swap Curve ve Hesaplamalar
    • Forward MTM Hesaplamaları
    • İçsel Modeller Aracılığı ile Değerleme
     • İleri Vadeli Oran Metodu
     • Bono Metodu
    • Muhasebe Hesapları
   • Opsiyon İşlemleri
   • Vanilla Tipi Opsiyonlar
    • Opsiyon Fiyatlama Modelleri, Temel Özellikleri ve Farklılıkları
    • Opsiyon Fiyatlarını Etkileyen Faktörler
    • Opsiyonlarda MTM Hesaplamaları ve Örnek Uygulamalar
    • Opsiyon Muhasebe Hesapları
   • Egzotik Opsiyonlar
    • Knock-In Opsiyonlar (American-European)
    • Knock-Out Opsiyonlar(American-European)
    • Egzotik Opsiyonlarda Mtm Hesaplamaları ve Örnek Uygulamalar
    • Muhasebe Hesapları
   • Yapılandırılmış Hedging Yapıları
    • Zero Cost Collar
    • Leveraged Collar
    • Asymmetric Forward
    • Korumalı Forward
    • Bonus Forward
    • Knock-In Forward
    • Knock-Out Forward
    • Double Knock-In Forward
   • Döviz Swapları
    • Döviz Swap Hesaplama
    • Döviz Swaplarında Değerleme ve MTM Hesaplamaları
    • Döviz Swapları Muhasebe Hesapları
  • Faiz Risklerinin Yönetilmesi ve Türev Enstrümanlar
   • Değişken Faiz vs. Fix Faiz Kavramı
   • Faiz Riski Yaratan Finansal Enstrumanların Risklerinin Ölçülmesi ve Yönetilmesi
   • Hedging Yapılarının Kurgulanması
   • Türev Enstrumanlar ile Faiz Riskinde Korunma Stratejileri
   • Faiz Swapları
    • Interest Rate Swaps (IRS) Hesaplama ve Değerleme Yöntemleri
    • Cross Currency Swaps Hesaplama ve Değerleme Yöntemleri
    • Swaption Hesaplama ve Değerleme Yöntemleri
    • Cap / Floor Hesaplama ve Değerleme Yöntemleri
    • FRA Kontratları Hesaplama ve Değerleme Yöntemleri
    • Muhasebe Hesapları
  • Emtia Risklerinin Yönetilmesi ve Türev Enstrümanlar
   • Futures Kontratlar ile Emtia Risklerinin Yönetilmesi
   • Yerli ve Yabancı Organize Borsaların İncelenmesi
   • MTM Değerlerinin Hesaplanması
   • Muhasebe Hesaplarının İncelenmesi
 • 4. Türev Ürünlerin Muhasebeleştirilmesi
  • Türev Ürün Portföylerinin Muhasebe Uyumlu Ayrıştırılması
  • Politika ve Prosedürlerinin Hazırlanması
  • Türev İşlemlerin Değerlemelerinin Tamamlanması ve Dönemsel Kar/Zarar Hesaplamaları
  • Muhasebe Hesaplarına Yansıyacak Tutarların Belirlenmesi
 • 5. IAS 39 Kapsamında Finansal Araçlar
  • Finansal Araçların Kapsamında Yer Alanlar ve Almayanlar
  • IAS 39’un Dünya Uygulamaları ve Tartışmalar
  • IAS 39’da Yeniden Sınıflandırma
 • 6. Hedge Accounting ve Özellikleri
  • IAS 39
  • FAS 133
  • Hedge Accounting’in Avantajları
  • Hedge Accounting’in Kısıtları ve Şartları
  • Hedge Accounting Yöntemleri
   • Fair Value Hedge
   • Cash Flow Hedge
   • Net Investment Hedge
  • Hedge Accounting için Gerekli Dökümantasyon
  • Macro Hedging Raporlama Uygulaması
 • 7. Hedge Effectivenes Testleri ve Genel Özellikleri
  • Prospective Test
  • Retrospective Test
  • Effectivenes Testleri
  • Critical Terms Method
  • Ratio Analysis ya da Dollar Offset Method
  • Regression Analysis Method
  • Scenario Analysis Method
  • Volatility Risk Reduction Method (VRR)
  • The Short-Cut Method for Interest Rate Swaps
 • 8. Türev ile ilgili Finansal Tablo Dipnot Açıklamaları
  • UFRS 7 Uygulamaları
  • Risk Açıklamaları
  • Duyarlılık Analizi
 • 9. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?

Diğer Eğitimler

Temel Düzey Türev Ürünler: Piyasalar, Ürünler ve Fiyatlamalar

Türev ürünlerin kullanımı çok eskilere dayanmakla beraber özellikle son 20 yılda yaşanan finansal dalgalanmalar bu alandaki gelişimi hızlandırmıştır. Günümüzde türev ürünler risk yönetimi (Korunma) ve spekülatif amaçlarla kullanılabilmektedir. Bu eğitimde katılımcılara genel piyasa dinamikleri, türev enstrümanlar ve fiyatlama özellikleri anlatılmaktadır. Eğitim sırasında, türev ürünlerin spekülatif ve korunma amaçlarına yönelik kullanımlarını pekiştirmek amacıyla uygulamalı örneklerle çalışmalar yapılacaktır.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre2 gün

Faiz Swapları ve Faiz Opsiyonlarının Fiyatlandırılması & Uygulamalı Workshop

Özellikle libor gibi değişken maliyetler üzerinden yabancı para cinsinden kredi kullanıp faiz ve kur risklerini yönetmek isteyen şirketlere yönelik tasarlanmış bir eğitimdir. Bu eğitimi alan katılımcılar, kullandıkları değişken faizli uzun vadeli krediler üzerinde yer alan faiz ve kur risklerini yönetebilecekleri araçları detaylı olarak analiz edebilecekler ve risk yönetimi kararlarını etkin bir şekilde verebilecek hale geleceklerdir.devamını oku

 • SeviyeOrta
 • Süre2 gün

İleri Düzey Türev Ürünler: Simülasyonlu Fiyatlamalar ve Risk Analizleri

Türev ürünler kurumların ve bankaların hazinelerinde yatırım ve risk yönetimi amacıyla kullanılan finansal araçlardır. Bu eğitimde, ileri düzey türev ürün fiyatlamaları ile bu ürünlerin spekülatif ve risk transferi amacıyla kullanımına yönelik çok sayıda simulasyonlu uygulamaya yer verilmektedir.devamını oku

 • SeviyeOrta
 • Süre2 gün

Farklı Piyasa Tipleri İçin FX Opsiyon Stratejileri ve Analizi

Eğitimde 4 farklı piyasa tipi ve bu piyasalarda oluşturulabilecek stratejiler detaylı olarak katılımcılara aktarılmaktadır. Stratejilerin temel taşı olan opsiyon çeşitleri hakkında da katılımcılara bilgi verilmektedir.devamını oku

 • SeviyeOrta
 • Süre2 gün