Risk Yönetimi Eğitimleri

Şirketlerde risk yönetimi gün geçtikçe artan öneme sahip olmaktadır. Şirketlerin maruz kaldığı risklerin tespiti, hesaplanması, izlenmesi, yönetimi, azaltılması vb. alanlarda eğitimler vermekteyiz.

Diğer Reel Sektör Eğitimleri

Şirketlerin Maruz Kaldığı Finansal Riskler ve Simülasyonlu Hedging Uygulamaları

Şirketlerin maruz kaldığı finansal risklerin yönetilebilmesi için, bu risklerin hangi vadelerde, hangi para birimlerinden kaynaklandığının tespit edilmesi kritik öneme sahiptir. Şirketler kısa, orta ve uzun vadeli nakit projeksiyonlarını gerçeğe en uygun şekilde oluşturmalı, bu nakit akışların üzerindeki finansal riskleri tespit etmeli ve sayısal olarak riskin değeri ölçülebilmelidir. Bu eğitimde şirketlerin nakit akışlarının üzerinde yer alan faiz, kur ve emtia risklerinin transferi amacına yönelik çalışmalara ve simulasyonlu korunma uygulamalarına yer verilmektedir.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre2 gün

Şirketlerde Kur Risklerinin Yönetilmesi ve Hedging Uygulamaları

Şirketlerin maruz kaldığı finansal risklerin yönetilebilmesi için, bu risklerin hangi vadelerde, hangi para birimlerinden kaynaklandığının tespit edilmesi kritik öneme sahiptir. Şirketler kısa, orta ve uzun vadeli nakit projeksiyonlarını gerçeğe en uygun şekilde oluşturmalı, bu nakit akışların üzerindeki finansal riskleri tespit etmeli ve sayısal olarak riskin değeri ölçülebilmelidir. Bu eğitimde şirketlerin nakit akışlarının üzerinde yer alan kur risklerinin transferi amacına yönelik çalışmalara ve simulasyonlu korunma uygulamalarına yer verilmektedir.devamını oku

 • SeviyeOrta
 • Süre2 gün

Şirketlerde Faiz Risklerinin Yönetilmesi ve Hedging Uygulamaları

Şirketlerin maruz kaldığı finansal risklerin yönetilebilmesi için, bu risklerin hangi vadelerde, hangi para birimlerinden kaynaklandığının tespit edilmesi kritik öneme sahiptir. Şirketler kısa, orta ve uzun vadeli nakit projeksiyonlarını gerçeğe en uygun şekilde oluşturmalı, bu nakit akışların üzerindeki finansal riskleri tespit etmeli ve sayısal olarak riskin değeri ölçülebilmelidir. Bu eğitimde şirketlerin nakit akışlarının üzerinde yer alan faiz risklerinin transferi amacına yönelik çalışmalara ve simulasyonlu korunma uygulamalarına yer verilmektedir.devamını oku

 • SeviyeOrta
 • Süre2 gün

Şirketlerde Emtia Risklerinin Yönetilmesi ve Hedging Uygulamaları

Şirketlerin maruz kaldığı finansal risklerin yönetilebilmesi için, bu risklerin hangi vadelerde, hangi para birimlerinden kaynaklandığının tespit edilmesi kritik öneme sahiptir. Şirketler kısa, orta ve uzun vadeli nakit projeksiyonlarını gerçeğe en uygun şekilde oluşturmalı, bu nakit akışların üzerindeki finansal riskleri tespit etmeli ve sayısal olarak riskin değeri ölçülebilmelidir. Bu eğitimde şirketlerin nakit akışlarının üzerinde yer alan emtia risklerinin transferi amacına yönelik çalışmalara ve simulasyonlu korunma uygulamalarına yer verilmektedir.devamını oku

 • SeviyeOrta
 • Süre1 gün

Risk Yönetimi Sistemlerinin Kurulması ve MIS Raporlamaları ile Üst Yönetime Karar Desteği Sağlanması

Bu eğitimde katılımcılara; risk yönetimi sistemlerinin kurulması için izlemeleri gereken yol ve yapılması gereken uygulamalar anlatılmaktadır. Eğitim süresince risk yönetimi konusunda genel bir bakış kazandırılırken, kurumlarda risk yönetimi sistemleri kurulmasına yönelik çalışmalarda izlenmesi gereken yol haritası, örneklerle ve uygulamalarla anlatılmaktadır.devamını oku

 • SeviyeOrta
 • Süre2 gün

Şirketlerde Stres Testi Senaryo Analizleri: Kur, Faiz, Metal/Emtia, Alacak Riski ve Likidite Riski Odaklı

Stres testleri ve senaryo analizlerinin temel kullanım amacı, normal koşullar dışında piyasada ortaya çıkabilecek büyük dalgalanmaların, finansal varlıkların fiyatlarında yaratacağı olumsuz etki sonucunda kurumun bilançosunda yaratacağı tahribatı bulmaktır. Bu eğitim ile katılımcılara risk yönetiminde kullanılan stres testleri ve senaryo analizlerinin hazırlanmasına ilişkin bilgiler, verilerin nasıl kullanılacağı ve dikkat edilmesi gereken hususlar, risk yönetimi alanının temel noktalarından başlayarak uygulamalı olarak anlatılmaktadır. Kur riskine maruz firmalarda kur risklerindeki beklenmeyen aşağı ya da yukarı yönlü hareketlerin etkileri incelenecek, ölçme ve korunma uygulamaları anlatılacaktır. Yüksek borçluluk yapısına sahip, spot yada değişken faizli kredi kullanan kurumlarda faiz oranlarındaki anormal artışların kurumun gelir tablosu, karlılığı ve finansman yükü üzerindeki etkileri incelenecek, risklerin ölçülmesi ve korunma uygulamaları anlatılacaktır. Emtia ve metal fiyatlarındaki şokların etkileri incelenecektir. Bu dalgalanmaların kurumun likidite riskine olan etkileri incelenecektir.devamını oku

 • Seviyeİleri
 • Süre2 gün

Şirketlerde Alacak Riski Yönetimi: Bayi/Müşteri, Rating/Scoring, Kredi/Alacak Riski Yönetimi ve Sigortalama

Bu eğitimde, Alacak Riskleri bütün yönleri ile ele alınacaktır. Bayi ve Müşteri rating/Scoting sistemleri, kredi kayıt bürosu ve merkez bankası memzuç kayıtları gibi istihbarat imkanları, teminat türleri, bankaları sağladığı garantili tahsilat ve nakit yönetim ürünleri, alacak sigortası ile kurumun alacaklarının sigortalanması, EAD, PD ve LGD kavramları, kredi covenant kavramı, limit sistemlerinin kurulması, alacak konsantrasyonlarınn çok boyutlu izlenmesi ve raporlanması, kredi komitesi oluşturulması, bir kredilendirme prosedürünün hazırlanması gibi pekçok yeni uygulamam detaylı örnekler ve sağlayacağı faydalar ile anlatilacaktır. Kurumun alacak risklerinin minimize edilmesi son derece önemlidir. Özellikle kar marjlarının dar ve açık hesap çalışmanın yoğun yapıldığı kurumlarda bir ana firmanın batması pekçok firmanın batmasına neden olabilir. Ülke ve sektör risklerinin izlenmesine ilişkin yöntemleri ve erken uyarı sistemlerine ilişkin pekçok yararlı bilgi katılımcılara anlatılacaktır. Bu eğitim sonunda kurumun taşıdığı alacak/kredi riskleri ve bunun yönetilmesi için gerekli pekçok araç ve ölçüm modeli daha iyi algılanacaktır.devamını oku

 • Seviyeİleri
 • Süre2 gün

Reel Sektör Kuruluşlarında Finansal Risk Yönetimi

Bu eğitimin amacı reel kurumlarda başta Finans Bölümü, Mali İşler çalışanları, Hazine Bölümü çalışanları ve yöneticileri ile kurumun tüm yöneticilerinin şirketin maruz kaldıkları Finansal Riskleri tanıması, bu risklerin nasıl yönetilmesi gerektiği ile ilgili Türkiye ve Dünya uygulamalarını bilmeleri hedeflenmiştir. Finansal risklerin türleri, ölçüm modelleri, korunma uygulamaları konusunda temel bilgiler kazandırılması ana amaçtır. Diğer eğitim amaçlarından biri türev ürün kullanımları ile hedging şirketlerin gelir tablosundaki dalgalanmalara, fiyatlamalara, stok maliyetlerine, planlamaya, tahsilata ve rekabete olumlu etkisi anlatılacaktır. Finansal Risk Yönetimi ile ilgili popüler kavramlar ile kurumun başta üst yönetimini tanıştırıp bu kavramları karar almada nasıl kullanılabileceği anlatılacaktır. Eğitimde temel finansal risklerin türev ürünler ile nasıl risk azaltım için kullanacakları anlatılacaktir. Risk ölçümünde ve hedging anlatım sırasında yapılacak örneklerle hedding (korunma) işleminin şekilleri ve yapılış tarzı ayrıca uygulamalı olarak gösterilecektir.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre2 gün

Basel Düzenlemelerinin Reel Sektör Firmalarına Etkileri

Bu eğitimin amacı finansal sektöre gelen regulasyonlar nedeniyle zorunlu olarak finansal sektörün geçireceği dönüşüm ve değişimlerin reel sektör firmalarına etkilerinin anlaşılmasını sağlamaktır. Basel II düzenlemeleri ağırlıklı Piyasa, Kredi ve Operasyonel risk kaynaklı risklerin sermaye maliyetinin hesaplamalara dahil edilmesi ile ilgiliyken 2008 krizinde Basel III ile birlikte Likidite Riski ve Karşı Taraf Kredi Riski önem kazandı. Basel IV ve MIFID kriterleri geleceği bilinmektedir. Tüm bu düzenlemelerin Bankacılık sektöründe oluşturacağı etki ve bunun yansıması olarak reel sektörü nasıl etkileyeceği anlatılmaktadır.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre1 gün

Cash Flow At Risk (CFaR) Hesaplamaları ve Optimum Hedge Rasyolarının Belirlenmesi

Şirketlerde nakit akışlarının üzerindeki finansal risklerin sayısallaştırılma metodolojilerinin, stres testleri ve senaryo analizleri metodolojilerinin anlatıldığı; optimum hedge rasyolarının nasıl kurgulanması gerektiğinin analiz edildiği bir eğitimdir.devamını oku

 • Seviyeİleri
 • Süre1 gün

Finansal Piyasalarda Erken Uyarı Sistemleri ve Ekonomik Gelişmelerin Risk Bazlı Yorumlanması

Bu eğitim, finansal piyasalarda erken uyarı sistemlerini, politik ekonomi ve uluslararası ekonomi ile gelişmelerin dikkate alınarak tanımlanmasını hedeflemektedir. Eğitimde, erken uyarı sistemlerinin kullanım alanlarını, pratik ve güncel gelişmeler temel alınarak katılımcılara aktarılmaktadır. İlgili tüm konular seminer katılımcılarına teorik ve deneysel uygulamalar bağlamında aktarılacaktır. Katılımcıların ele alınan konularla ilgili yorum yapmaları ve soru sormaları teşvik edilecektir.devamını oku

 • SeviyeOrta
 • Süre2 gün

Şirketlerde Kur, Faiz ve Emtia Risklerinin Yönetilmesi ve Hedging Uygulamaları

Türev ürünler, kurumların hazinelerinde yatırım ve risk yönetimi amacıyla kullanılan finansal araçlardır. Bu eğitimde, faiz, kur ve emtia risklerinin transferi amacına yönelik çalışmalara ve simulasyonlu korunma uygulamalarına yer verilmektedir.devamını oku

 • SeviyeOrta
 • Süre2 gün

Şirketlerde Finansal Risklerin Ölçülmesi (Cash Flow at Risk) & Stres Testi Uygulamaları

Bu eğitimde, şirketlerin nakit akış bazlı finansal riskinin ölçülmesi, stres senaryo analizlerinin oluşturulması ve raporlamasında kullanılan yöntemlerin anlatılması amaçlanmaktadır.

 • SeviyeTemel
 • Süre1 gün

Eğitmenlerimiz

RiskActive Academy olarak 9 eğitim liderine bağlı kendi alanında akademik ve profesyonel tecrübeye sahip 42 eğitmenden oluşan geniş bir ekibe sahibiz.

Dr. M. Barış Akçay

Finansal Risk Yönetimi Modelleme, Denetim ve Validasyon Eğitimleri Ekip Lideri

Güneş Kasap

Hazine ve Bilanço Yönetimi Ekip Lideri

Dr. Özge Yürükoğlu

Risk Yönetimi ve Basel Eğitimleri Lideri

Cahit Memiş

FinTech Eğitimleri Ekip Lideri

Prof. Dr. Haluk Levent

Ekonomi Eğitimleri Ekip Lideri

Prof. Dr. Yaman Ömer Erzurumlu

Bilanço ve Mali Analiz Eğitimleri Ekip Lideri

Mutlu Başaran

Finansal Yönetim Eğitimleri Ekip Lideri

Fulya Yıldırım

Rating Scoring ve Krediler Yönetimi Eğitimleri Ekip Lideri

Onur Durgungöl

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?